امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

این تئوری در سال 1987 توسط «آلیس ایگلی» ( Alice Eagly ) به منظور تشریح تفاوت رفتار اجتماعی زنان و مردان ارائه گردید. ایگلی معتقد بود نقش های بزرگ سالان بیش از آن که به اجتماعی شدن های اولیه ی فرد در کودکی یا ویژگی های زیستی بستگی داشته باشد به تفاوت های جنسیتی در رفتارهای اجتماعی بزرگ سالان بستگی دارد.

به عبارت دیگر تأثیر نقش های اجتماعی در تفاوت های جنسیتی به مراتب بیشتر از تأثیر الگوهای اجتماعی شدن در کودکی یا تفاوت های زیستی است.

تفاوت های جنسیتی با تقسیم کار بین زنان و مردان آغاز می شود. تئوری نقش های اجتماعی در مورد ریشه های این تقسیم کار متفاوت بین زنان و مردان چیزی بیان نمی کند اما ایگلی گمان می کند که تفاوت های زیستی بین مردان و زنان – مانند بارداری زنان یا مراقبت از کودکان توسط زنان – بر ایجاد نقش های کاری متفاوت در محیط های اجتماعی و اقتصادی تأثیر دارد.

تفاوت در تقسیم کار منجر به تفاوت در انتظارات از نقش جنسیتی می شود. برای مثال از زنان انتظار می رود که بیشتر به دیگران توجه کنند. این توجه به دیگران با ویژگی هایی نظیر مراقبت، مهربانی، یاری گری، عطوفت و حساسیت نسبت به دیگران نمود می یابد. از مردان نیز انتظار می رود که نیرومندتر، قاطع تر و مستقل تر از زنان باشند.

تقسیم متفاوت کار بین زنان و مردان سبب شکل گیری باورها و مهارت های متفاوت بین آن دو می شود. در نهایت، انتظارات نقش جنسیتی و مهارت ها و باورهای جنسیتی سبب ایجاد تفاوت های جنسیتی در رفتارهای اجتماعی نظیر تأثیرپذیری، رفتارهای غیر کلامی، پرخاش گری و یاری گری می شود.

آلیس ایگلی نیز با ارائه ی نظریه ی نقش های اجتماعی خود، نقش تفاوت های جنسیتی در نقش ها و رفتارهای بزرگ سالان در شکل گیری هویت افراد را به مراتب پررنگ تر از نقش الگوهای اجتماعی شدن (نظریه ی یادگیری اجتماعی)، شناخت از جنسیت (نظریه های شناختی) و عوامل زیستی دانسته است.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه