امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

پختگی جنسی

رشد جسمی و پختگی جنسی بر فرآیندهای زیستی و هورمونی استوارند؛ و هدفشان سوق دادن فرد در جهت کسب توانایی تولید مثل است. در مورد دختران، اولین عادت ماهانه، نشانه آغاز باروری است. عادت ماهانه بین 12 تا 16 روز پس از آزاد شدن اسپرماتوزوئید ها به وسیله بیضه ها و انزال که معمولاً بر اثر تحریک بوجود می‌آید، همراه است.

اولین عادت ماهانه و اولین انزالها، پایان بلوغ جنسی را نشان می‌دهد و ازنظر روانی اهمیت زیادی دارند. جلوه های انگیزش جنسی بیش از پیش قوی تر و فراوانتر می‌شود و رویاهای *** را به همراه می‌آورند (گنجی،1377، ص30).

معمولاً بین 13 تا 15 سالگی است که پسران اوج لذت جنسی را درخواب تجربه می‌کنند.

رویاهای شبانه همراه با اوج لذت جنسی و انزال معمولاً در نوجوانان و مردان جوان 20 ساله دیده می‌شود. البته دختران و زنان نیز رویاهای *** دارندکه به اوج لذت جنسی شبانه منجر می‌شود، اما آن‌ها متوجه نمی‌شوند، مگر اینکه به‌موقع از خواب بیدار شوند (همون منبع، 1376، ص 45).

قدرت جنسی

ویژگیهای قدرت جنسی یعنی: تولید اسپرم، نعوظ و انزال سلولهای اسپرم در لوله های داخلی بیضه ساخته می شه.

در هر ماه بین 30-10 میلیون اسپرم ساخته می شه که رشد کامل اون 72-60 روز به زمان میبره. در طول این مدت سلولهای اسپرم در اپیدیویم ذخیره می شن و تا زمان ایجاد حالت انزال در همین محل باقی می مانند. تولید اسپرم فقط در درجه گرمایی برابر با 4-3 درجه فارنهایت کمتر از درجه گرما بدن انجام می شه.

درجه گرما زیاد بدن از ساخته شدن اسپرم جلوگیری کرده و اسپرمهای جمع شده رو از بین می برد و این خود شروع ناباروری دائمی یا موقته. نعوظ در تموم سنین دیده می شه ولی می توان گفت ایجاد نعوظ با بلوغ شروع می شه و با زیاد شدن سن از اندازه این قدرت کم می شه. (نجاتی، 1377، ص 70)

نعوظ به تدریج بروز می کنه و به سرعت یا به کندی فروکش می کنه و در آخرً انزال که با وقوع اون مایع منی از راه پیشابراه دفع می شه، مقدار حجم این مایع، با تکرار انزال کمترمی شه.

عناصر جور واجور منی به صورتی و با ترتیبی خاص ظاهر می شه و مایع منی شیری رنگ و شفافه (همون منبع، 1377، ص 78)

چند نکته رو باید در نظر گرفت. در مورد فعالیت های جنسی مرد نقش فاعل رو بازی می کنه و زن از دید بیولوژیکی نقش مفعول رو بازی می کنه؛ و این حالت مفعولیت در اجتماع امروزه ها روز به روز شدید شدن می شه. با اینکه در بعضی از اجتماعات زن و مرد به طور مساوی، در مقاربت و عمل جنسی همکاری می کنن ولی بیشتر جوامع انتظار دارندکه زن در روابط جنسی مفعول باشه. (حکمت پور، 1377، ص 121)؛ و روی این اصل دفعات مقاربت به میل شوهر میشه. واقعا انگیزه جنسی زنها، خاموش ونهانیه و در اول با احتمال خیلی کم ممکنه به قدرت و احتیاجات جنسی خود واقف باشن. پس از ایجاد رابطه که امیال *** اولیه رشد و تکامل دشت می کنه؛ پس تا این مدت نمی توان روابط رو راهنمایی واسه دفعات مقاربت تصور (همون منبع، 1377، ص 125)

دفعات مقاربت تا اندازه زیادی مربوط به مرده و اون به این دلیله که، زن باوجود نداشتن میل، تسلیم روابط جنسی می شه ولی مرد تا از دید جنسی تحریک نشده و نعوظ نکنه نمی تونه مقاربت کنه؛ پس وقتی که میل جنسی نداشت و یا موقتاً خفته س، داشتن روابط واسه مرد غیر ممکنه. روی این اصل قدرت مرد در دفعات مقاربت به طور کاملً روشن می شه (اخوان، 1368، ص 31).

اهمیت روابط جنسی

محققان اندازه بالای کژکاری جنسی به میزان50درصد رو ثبت کردن (مستر و جانسن) و کارشناسان بالینی نسبت به اثر این کژکاریا بر بهزیستی زناشویی زن و شوهر اخطار دادن (مک کارتی، 1997، 2003) هم اینکه، لومن و همکاران) 1999(فکر می کنند باتوجه به رابطه قوی کژکاری جنسی و کیفیت زندگی خراب، این مسئله می تونه در تشخیص وضعیت سلامت روان شناختی نقش مهم ایفاکند. از این رو، پرداختن به کارکرد روابط جنسی و روابط زناشویی مهم و نیاز به نظرمی رسد.

پژوهشای محدودی رابطه رضایت جنسی و رابطه زناشویی رو بررسی کرده ان. باتوجه به اینکه رابطه ورضایت جنسی هر دو روابط محرزی با رضایت زناشویی دارن، بررسی جنبه های ترکیبی این دو با رضایت زناشویی به درد بخور میشه. مارکمن و همکاران در مطالعه طولی برنامه پربارسازی رابطه قبل از ازدواج به این نتیجه رسیدن وقتی که زوج ها مهارتهای رابطه مؤثّر باهمدیگر رو کسب می کنن، زندگی جنسی اونا بهبود پیدا می کنه، هم اینکه این دو رابطه تنگاتنگی باهم دارن. هم جهت با این محققان، چسنی و بقیه (1981) به این نتیجه رسیدن رابطه جنسی، رضایت جنسی و رابطه زناشویی همه بعد از برنامه درمان بدکاری جنسی بهبود پیدا می کنن.

به باور بسیاری، روابط جنسی زن و شوهر مهم ترین علل تعیین کننده زندگی زناشوییه. با این حال، رابطه در جویباری از شکست و در آتشفشانی از خشم از هم می پاشند.

در پیچ بخشی از روابط زناشویی معانی سمبلیک تا این اندازه فعال و نقش آفرین نیستن. مثلاً زن ممکنه پیش خود نتیجه نگیره که نمی تونه شوهرش رو ارضاء کنه، ممکنه نگران اون باشه که چون نمی تونه درحد توقع شوهرش به روابط جنسی اون تن بده و چون کمتر از شوهر خود به تماس جنسی خود رو ضعیف دونسته نگران اون باشه که از طرف همسرش مورد تحقیر قرار گیرد. دلواپسیایی مثل این می تونه کار تماس جنسی رو به مشکل بکشونه (قره چه داغی، 1369، ص 92).

بر خلاف خیالات مردم کودک از همون اول زندگی با مسائل جنسی آدم آشنا می شه. کودکی که از پستون مادر شیر می خورد، اول ناخودآگاه پستون مادر رو یکی از عوامل لذت می شمارد و همون طوری که رشد می کنه از راه های جور واجور احساس والدین خود رو درباره مسائل جنسی درک می کنه.

اگه رفتار اون ها نسبت به هم گرم و مهربون باشه، بزرگ می شه. بسیار مشکله بتونه روش دیگری در پیش بگیره (دکتر نجاتی، 1377، ص 62).

بیشترین گرفتاریای مربوط به روابط جنسی دور محور تعداد ایجاد در روابط جنسی زمان ارضاء و کیفیت اون دور می زنه و هرکدوم از این موارد معانی سمبلیک مخصوصا رو تداعی می کنن و به سهم خود تحت اثر اون قرار می گیرند. زن و شوهر بیشتر درباره تناوب ایجاد تماس جنسی و زمان بندی ارضاء می تونه معانی سمبلیک قدرتمندی داشته باشن (قره چه داغی، 1369، ص 103).

ممکنه، عبارت در هر وقت بخوام می توانم روابط جنسی داشته باشم، واسه شوهر به معنی بهره مند بودن از عشق و علاقه زن و واسه زن به معنی زیر سلطه بودن و مورد استفاده واقع شدن از طرف شوهر باشه(همون منبع، 1369، ص 108).

در اول ازدواج جهت بهبود، شناخت و اصلاح روابط جنسی خود باید در مورد انتظارات، رفتار و ارزشها باهم به گفتگو بشینن، گفتگو به منظور بهبود بسیار سازنده س و موجب تقویت جنبه های جور واجور ازدواج می شه. اگه زن و شوهر قادر نباشن در مورد مسائل جنسی و چگونگی آمیزش آزادانه به گفتگو بشینن، ً از نحوه بینش همدیگه با خبر نمی شن و نمی تونن به طور مطلوب رضایت خاطر رو جفت و جور کنن (نجاتی، 1378، ص 32).

اصرار زن یا شوهر واسه ایجاد تماس جنسی، بیشتر از اون اندازه که دیگری می خواد ممکنه مشکلاتی مثل چیزی که در مورد صرف وقت زن و شوهر با همدیگه از اون حرف زدیم بوجود آورد. زن یا شوهر ممکنه خود رو محق بدونه که هر آینه بخواد بتونه تماس جنسی داشته باشه، در حالیکه هر دو ممکنه خواهان زمینه های عاشقانه باشه (قره چه داغی، 1369، ص 91).

غرور هم بیشتر در روابط جنسی نقش بازی می کنه. برداشت زن از زن بودن و نظر مرد از مردونگی بیشتر با عکس العمل طرف مقابل رابطه داره. زنی از اینکه شوهرش به خواسته های جنسی تکراری اون جواب مثبت نمی داد، احساس بدی پیدا کرده بود. این زن همیشه احساس غرور کرده بود که از جذابیت جنسی زیادی برخورداره. در این شرایط بی تفاوتی شوهرش رو به حساب توهین می گذاشت. از طرف دیگه، شوهری از اون طرف که زنش هنگام هم بستری احساس به خرج نمی داد، عصبانی بود و در نظر اون این رفتار که زنش هنگام هم بستری احساس به خرج نمی داد، عصبانی بود و در نظر اون این رفتار زنش نشانه اون بود که اون مرد نیس. (همون منبع، 1369، ص 121).

احساس اهمیت، موردقبول قرار گرفتن و لذت دوطرفه، تقویت کننده غریزه جنسی و کاهش احساس عشق و صمیمیت و پذیرش، ضعیف کردن کننده اون هستش. کاهش میل جنسی و درنتیجه کارکرد جنس ممکنه به حساب تخفیف عشق و محبت گذاشته شه. درنتیجه دایره بسته ای شکل می گیرد. کاهش احساس نیاز به همدیگه، جذابیت و ارضای جنسی رو کاهش می دهد و در اثر اون اندازه احساس نیاز به همدیگه کمتر می شه. (همون منبع، 1369، ص 132).

باید قبول کرد که اول واسه زن و شوهر بسیار سخته که با روشنی در مورد مسائل جنسی باهم صبحت کنن و شاید در مواردی موجب ناراحتی اون ها شه، اما این کار نه تنها لازمه بلکه چیزی مهم در سرنوشت آینده اون ها اثر عمیقی داره. با مطرح شدن این مسائل، کم کم، آرامش لازم حاصل می شه، با پیشرفت کار روابط گرم و رو راست بدون ترس، بین زن و شوهر برقرار می شه (همون منبع، 1369، ص 136).

اصلاً این جوری برداشته ها جز با گفتگو، همیاری و محبت کردن زن و شوهر باهم امکانپذیر نمی باشه. بدون تماس و تنهایی کامل، بسیار بعیده و با کدوم حرکت باعث انگیزه و تحریک بیشتر می شه و چه دلیلی باعث می شه هیجان نیاز به دست بیاد، خیلی از مردها از قدرت جنسی زن می رنجند و فکر می کنن زنان هم مثل مردها تحریک می شن و یا بعضیا تصور می کنن که زن تحریک پذیر نیس و یا از مسائل جنسی لذت نمی برن و یا اون ها تنها وسیله ای واسه لذت طرف مقابل خود هستن (همون منبع، 1369، ص 140).

زنها هم تصوراتی غلط مثل مردها دارن و خیلی از اون ها نمی دونن مردها به سادگی تحریک می شن و با دیدن اندام لخت زن شدیدا هیجان زده می شن. پر روشنه که تا وقتی که اینطور برداشت های غلط وجود داشته باشه تعادل جنسی برقرار نمی شه. بعضی وقتا تماس بدون کلمات بهترین روشه و زن و مرد می تونن خیلی از امیال رو تشخیص بدن. زنی که شوهرش رو ً هدایت می کنه. دیگه احتیاجی به تشریح امیال خود نداره. بیشتر اختلافات زناشویی در مدت همخوابگی از بین می رود، وقتی که زن و شوهر در مورد مسائل جنسی باهم اختلاف دارن بهترین راه اون هستش که در مورد اختلافات باهم به گفتگو بپردازند. اولین قدم درک افکار خود در مورد موضوع اختلاف برانگیزه و دومین قدم می تونه این باشه که بررسی کنین احساس شما درسته یا خیر. با درک هم، زن و شوهر می تونن تدابیری اتخاذ کنن که هر دو از روابط جنسی لذت ببرن (همون منبع، 1369، ص 143).

زن و شوهر باید همه خواسته های خود رو به زبون بیارن و تغییرات حاصله از روابط جنسی و اندازه هیجان حاصله در بالاترین درجه لذت رو واسه هم به روشی توضیح بدن.

باید هیچ گونه ترسی از انتقاد نداشت و به شریک خود اعتماد کنن. گذشت زمان در بیشتر موارد موجب می شه که در روابط جنسی پیشرفت مثبت ایجاد شه و از دید روحی و روانی زن و شوهر به هم نزدیک تر شن و زندگی جنسی لذت بخش تری واسه هم جفت و جور کنن. رفتار محبت آمیز باهم امکان اعلام عشق در روابط درست رو جفت و جور می کنه. اینطوری بدون هیچ گونه ترس و ترس با خونسردی و اعتماد در مورد مثل این مسائل به گفتگو بپردازند(همون منبع، 1369، ص 154).

اهمیت آمادگی روانی برای آمیزش

روابط جنسی بسیار پیچیده س. روابط جنسی به اندازه ای همه جانبه س که نمی تونه فقط به خاطر ارضاء جسمی باشه. یکی از موارد مهمی که در روابط جنسی مطرحه آمادگی روانی هست. اندازه آمادگی روانی بستگی به تجربیات، اطلاعات و تحقیقات قبل از ازدواج داره. ایجاد آمادگی روانی واسه ایجاد رابطه جنسی زمان میبره. آمادگی روانی عقل از نزدیکی درگذشته با احتمال خیلی کم رعایت می شد. زن و شوهر در همون شروع بدون در نظر گرفتن آمادگی روحی و روانی به آمیزش می پرداختن. این کار اثر روانی شدیدی به جای می گذاشت. فقط به خاطر اینکه فرصت کافی جهت شناخت رو انی هر کدوم از دو طرف در نظر گرفته نشده بود (نجاتی، 1377، ص 62).

اهمیت عشقبازی

معمولاً پس از پایان آمیزش تمایل زن نسبت به مرد بیشتره. مرد در این جوری مواقع باید این فضای خالی رو با عشقبازی برطرف کنه. در این جوری موارد زنها تصور می کنن مردشون اون رو فقط به منظور برطرف کردن امیال خود می خواد و هیچ وقت امیال و خواسته های زنش رو در نظر نمی گیرند. مرد باید پس از آمیزش واسه برطرف کردن این فکر به عشقبازی و دلجویی از زن ادامه بده تا اینکه اون هم رضایت کامل رو به دست آورد. در شروع ازدواج عشقبازی بعد از نزدیکی خیلی خیلی مهمه. عشقبازی نمایانگر این مسئله هست که عشق فقط به منظور ارضاء جنسی نیس و بعد از ارضاء جنسی هم عشق ورزی پایان پیدا نمی کنه. عشقبازی دو طرف رو قادر می سازه که ناامیدیها رو از خود دور کرده و با درک همدیگه، احساس خوشحالی و راضی بودن و رضایت رو در هم بسازن. (همون منبع، 1377، ص 75).

در این تحقیق نکاتی رو یادآور میشیم که هماهنگی و موفقیت رضایت بیشتری رو ممکن می کنن:

1- زن و شوهر باید در مورد دستگاه تناسلی دو طرف اطلاعات کافی داشته باشن، در این رابطه «بالزاک» بیان می داره: وقتی مردی واسه ازدواج آماده می شه که به طورکلی از وضعیت جنسی زن باخبر باشه.

2- در بین عمل جنسی متوجه تغییرات تموم اعضاء در دو طرف باشه چون در مواقع رابطه جنسی تغییرات شایانی بروز می کنه. بطوریکه تموم قسمتهای بدن به فعالیت میفته، از طرفی آلت تناسلی مرد رو تحریک به حالت نعوظ میاد به همین صورت در زن هم تغییراتی بوجود میاد. دیوارهای مهبل پرخون شده غده کلیتوریس و لبهای کوچیک سفت می شن، علاوه بر این مسائل فعالیت عضلانی مانند تند شدن ضربان قلب و تنفس تا زمان انزال هست.

3- در اولین مقاربت در زنان پاره شدن پرده بکارت همراه با درد و خونریزی هست. اگه پرده بکارت سخت و محکم باشه در مقابل دخول آلت مرد مقاومت می کنه و تا زمان اتساع کامل ایجاد ناراحتی می کنه. در این زمان با رعایت وضعیت دو طرف می تونن ناراحتی و درد رو کم کرد.

4- باید دونست که روابط جنسی در روح و جسم زن و شوهر اثر می گذارد به همین دید مرد و زن باید به عکس العملای جنس همدیگه توجه و آشنایی داشته باشن و در این رابطه هماهنگی بوجود بیارن. این هماهنگی بازی و تماس بدن دو طرف و بیدار شدن احساسات و تحریک انجام می شه.

5- میل جنسی در مردان زودتر بیدار می شه و در مدت کوتاهی به انزال می رسد. در زنها مدت طولانی تری زمان میبره تا تحریک شده و به بالاترین درجه شهوت برسه.

6- تحریک شدن دو طرف به وضعیت روحی، نحوه عشق بازی، حساسیت فردی خلق و خو بستگی داره.

7- اول لازمه دو طرف ازنظر روحی، پس ازنظر جنسی تحریک شن، نوازش، لمس، بوسه از عوامل تحریک روانی و روحی هست.

8- گردن لبها، آویزهای گوش، پستانها، لبهای کوچیک مبهل، ناحیه کلیتوریس، قسمتهایی هستن که دارای بیشترین تحریک هستن. واسه تحریک و آمادگی واسه مقاربت لازمه مرد، زن رو در آغوش گرفته و با نوازش کردن، لمس کردن نقاط حساس بدن، بوسه، احساسات اون رو برانگیزد. حساس ترین قسمت تحریک کننده زن، تموم قسمت دستگاه تناسلی و نوک پستانها هست، این قسمتها پس از تحریک به حالت نعوظ در میان.

9- ترشح مایع در دور و بر مهبل به وسیله غدد باروتولین نشآنه بالاترین درجه جنسی در زنونه واسه رسیدن به بالاترین درجه شهوت لازمه مردان خود رو با این لحظه در زن هماهنگ کنن تا هر دو به یه اندازه از این لذت جنسی استفاده کنن.

10- هنگام مقاربت، زن باید در وضعیتی قرار بگیره که از دید روحی و جسمی کاملتر و بهتر باشه و باعث ناراحتی در دو طرف نشه.

11- هیچ عملی بدتر از اون نیس که بر خلاف میل باطن، دو طرف در روابط جنسی از خود دلسردی نشون بدن (استون واتسون).

مشکلات روابط زناشویی

الف – مشکلات جنسی زنان

براساس طبقه بندی هاتن (1985) مشکلات جنسی به شش بحث تقسیم بندی می شن:

1- کاهش میل جنسی

کاهش میل جنسی شایع ترین شکل زنونه «بنگرف» (1989، هاتن، 1985)

اختلاف میل جنسی در مواردی به صورت از دست دادن میل جنسی خود انگیخته ظاهر می شه، یعنی شخص، تمایل به شروع کردن فعالیت های جنسی نداره هر چند با انجام تحریکات جنسی از طرف همسرش قادر میشه.

انگیختگی جنسی و ارگاسم رو تجربه می کنه. در بعضی از موارد این مشکل به

شروع کردن جنسی محدود نمی شه و شخص از دریافت تحریکات جنسی هم بدش میاد. کاهش میل جنسی معمولاً در چهارچوب یه رابطه، وقتی که زندگی زن و شوهر رو متأثر می سازه به عنوان مشکل ظاهر می شه.

2- کاهش انگیختگی جنسی

کاهش انگیختگی جنسی یا ناپاسخ دهی یا از دست دادن پاسخهای فیزیولوژیکی عادی چون لیزی مهبل و باز شدن مجرای مهبل و یا از دست دادن احساسهای وابسته، به تحریک جنسی منتهی می شه. این مشکل معمولاً به دنبال تغییرات هورمونی پس از زایمان و پس از یائسگی بوجود میاد.

3- کاهش وری ارگاسم

ناکنش وری ارگاسمی یا بی ارگاسمی، مشخص کننده ناتوانی نرد در رسیدن به ارگاسمه. ناکنش وری ارگاسمی در شکل اولیه و برابر اون مشکل تقریباً شایعه. (بنگرف، 1989، مستر و جانبین 1970، ص 89)

ناکنش وروی ارگاسمی ثانوی معمولاً از دشواریهای رابطه زن با شوهرش ناشی می شه. اگه فعالیت های جنسی واسه مشخصی لذت بخش باشه از دست دادن تجربه ارگاسمی ً یه مشکل حساب نمی شه. (هاتن، 1985، ص 28)

4- انقباض مهبلی

در این وضعیت بر اثر اسپاسم عضلانی معمولاً قبل از آمیزش یا موقع دخول اتفاق میفته. (لاهونت، 1978) و از دلیلای اصلی ازدواج های بی زفاف حساب می شه. (دودل، 1977) انقباض مهبلی معمولاً یه ناکنش وری نخستینه، هر چند که شکل ثانوی اونم یه پدیده بالینی شناخته شده. در این حالت به دنبال آسیبهای مهبلی، مثل اپیزیوتومی بازسازی نیافته ان یا زخمها ومهبل باهراس از دخول مهبلی در رابطه قرار می گیرد (هاتن) ترس شدید از در میان هم در مواردی دیده شده.

انقباض مهبلی ممکنه جزئی از یه مشکل جنسی گسترده تر، مانند جلوگیری عمومی میل جنسی و نفرت نسبت به تماسهای جنسی باشه و نه به شکل جداگونه.

5- دخول دردناک

دخول دردناک در جریان رابطه زناشویی به دو شکل بالینی قابل تشخیصه، سطحی و عمیق. در شکل اول احساس درد در ورودی محصل متمرکز می شه و در شکل دوم دخول عمیق درد زاست. دخول دردناک سطحی، تحت اثر عوامل چون، انقباض مهبل ناچیز، از دست دادن انگیختگی، عفونت مهبل یا کیت بارتولین بوجود میاد اما دخول دردناک عمقی معمولاً دلیل جسمی داره. عفونت مهبلی مانند برفک یا تبخال، مریضی تخمدان یا آند ومتریوژ و بقیه مشکلات لگنی، البته گاه کاهش (انگیختگی همراه س. ترس ممکنه بسیار اختصاصی باشه مانند نفرت از دست زدن به احلیل یا منی شوهر یا زیاد شده، چون نفرت از پیش نوازیای جنسی. ترس جنسی ً مانع لذت بردن از دیگر فعالیتای جنسی نمی شه؛ اما در مواردی، انگیختگی جنسی رو به طور کاملً متوقف می سازه.

هراسهای جنسی بعضی وقتاً با یه تجربه آسیب زای پیش، مانند تجاوز جنسی یا زنا با محارم در رابطه قرار می گیرد.

ب- مشکلات جنسی در مردان

مشکلات جنسی در مردان در طبقه بندی هاتن (1985) عبارت اند از:

1- کاهش میل جنسی

کاهش میل جنسی درمردان یکی از مشکلات جنسی شایعه.

(کاهلن 1977 و 1979)؛ و در غالب موارد باعث مشکل جنسی دیگه ناکنش و ری نعوظ می شه. (هاتن 1985) وقتی کاهش میل جنسی یه مشکل اولیه باشه احتمال وجود یه عامل عضوی زیاد می شه به کاهش میل جنسی ثانوی در مردان هم مثل حاصل مشکلات رابطه ای بین زن و شوهره، با اینکه افسردگی و بیماریهای جسمی هم از دلیلای شناخته شده هستن.

2- ناکنش وری نعوظ

ناکنش وری نعوظ (ناتوانی جنسی): یعنی ناتوانی کامل یا سختی نعوظ که در دو مرحله فرد رو با مشکل مواجه می سازه: مرحله تشکیل نعوظ و مرحله موندگاری نعوظ.

ناکنش وری نعوظ از شایع ترین مشکلات جنسی مردونه (اسپکتروکرمی 1995، هاتن، 1985) میانگین سن مردانی که دچار ناتوانی جنسی می شن بیشتر از میانگین سنی مردونه که از دیگر مشکلات جنسی رنج می برن. عمل وری نعوظ در برابر عوامل روان شناختی مخصوصاً (اضطراب، مشکلات هیجانی) و اثرات جانبی داروها شدیدا آسیب پذیره.

ناکنش وری نعوظ اولیه مطلق تقریباً نادره و معمولاً پایه جسمی داره، حتی اگه تشکیل نعوظ ناقص ممکن باشه (واگنروگرین،1981).

ناکنش وری نعوظ اولین، اگه موقعیتی باشه، یعنی وضعیتی که تشکیل نعوظ در تنهایی شدنیه اما در مورد همسر مشکل، باید محض تلاش واسه ادخال فرو نشیند، معمولاً پایه روان شناختی داره.

3- زود انزالی

تعریف دقیق این وضعیت بالینی به منزله یه ناکنش وری جنسی، سخته. رسیدن به بالاترین درجه لذت جنسی قبل از تکمیل فعالیت جنسی رضایتبخش واسه زن و شوهر و ارگاسم فوری از مشخصه های اصلی این اختلاله.

اما ملاک سرعت و فوریت چیه؟مفاهیم «زمان» و «کنترل» ارادی یعنی به تاخیر انداختن انزال تا رسیدن شر یه جنسی به مرحله ارگاسم، بحث انگیز و مبهم هستن. (کاپلن، 1979، ص 35)

اندازه دخالت این شکل در فعالیت و لذت جنسی زن و شوهر معیاریه مناسب.مثلا، انزال پیوسته قبل از ادخال یا بدون این دست اون دست کردن پس از ادخال شک نداشته باشینً با مشکل زود انزال مطابقت می کنه. در حالی که ارگاسم سریع، بعضی وقتا مشکل حساب نمی شه، مثل ناکنش وری نعوظ، زود انزال می شن، مطلق و یا موقعیتی و اولیه و یا ثانوی باشه.

4- دیر انزالی

ناتوانی در انزال و تجربه ارگاسم و برخلاف تحریکات جنسی فراوون، مشخص کننده این مشکل تقریباً نادره (داو، 1981، مستر زوحانین، 1970، ص 89).

تکامل بالینی دیر انزال تشخیص داده شده: دیر انزال کامل، در این حالت فرد در همه موقعیتها و آمیزش، استمناء و خواب، با مشکل مواجه می شه. دیر انزالی ناقص، در این وضعیت انزال ضمن رابطه زناشویی دچار اختلال می شه. در حالیکه در موقعیتهای دیگه بهنجاره. سخت انزال یا انزال سخت، در این حالت انزال لازمه تحریکات جنسی گسترده وار بسیار طولانیه.

ناتوانی در انزال پس گستر (درون ریز) جدا می شه چون که در حالت دوم مشخص ارگاسم رو تجربه می کنه اما منی به درون مثانه می ریزه. این وضعیت معمولاً تحت اثر عوامل جسمی مانند برداشتن پروستات، دیابت و یا داروهای چون آرامبخشای قوی بوجود میاد.

5- درد انزالی (انزال دردناک)

انزال دردناک معمولاً تحت اثر عفونت مجرای ادرار، کیسه های منی غده پروستات، یا مثانه بوجود میاد. احساس سوزش در احلیل پس از انزال، نشونه اختصاصی این اختلاله. در مواردی مردان به طور کاملً سالم گزارش میدن پس از انزال تماس ناحیه حشفه بسیار دردناکه. این درد به دلیل حساسیت پذیری زیادتر از اندازه حشفه پس از انزاله (کاپن، 1979، ص 58).

انزال دردناک و درد پس از انزال رابا اسپاسم عضلات میونه و راهی به دلیل اضطراب مرد نسبت به انزال در رابطه می دونن.

6- ادخال دردناک

ادخال دردناک یا درد بین آمیزش در مردها بسیار نادر، است (بنگریت، 1989، ص 31) و معمولاً دلیل جسمی داره، مانند عفونت موضعی یا پارگی حشفه.

7- ترس جنسی

مردها با احتمال خیلی کم از نفرت نسبت به جنبه های خاص رفتار جنسی رنج می برن، ترس جنسی بیشتر به صورت جزء مهم از ناکنش وری دیگه ظاهر می شه. مثلا، در ناکنش وری نعوظ نفرت جنسی نسبت به تحریک جنسی شدید شریک جنسی یا به لیزی مهبلی دیده شده.

مراحل واکنش جنسی طبیعی

1) مرحله پیدایش انگیزه:

مرحله انگیزه با تحریک روانی، تخیل و تجسم وجود موضوع مطبوع و دلخواه یا ترکیبی از هر دو بوجود میاد که علائم اون در مرد با نعوظ و در زن با لیز و مرطوب شدن مهبل که با فاصله ای در حدود 10 ثانیه پس از تحریک بوجود میاد. کلیتوریس سفت و متورم می شه. نوک پستانها در هر دو جنس راست می شه لبهای کوچیک و بزرگ آلت تناسلی زن کلفت تر می شه. این مرحله از چند دقیقه تا چند ساعت زمان میبره (همون منبع، 1377، ص 87).

2) مرحله پلاتو:

با ادامه پیدا کردن تحریک، در مرحله ارگاسمی انضباط مشخص اتفاق میفته، کلیتوریس بالاتر قرار می گیرد و به آسونی قابل لمس نیس حجم پستانها در زن زیاد می شه و همینطور آلت مرد سفت و متورم می شه در مهبل تغییرات خاص ایجاد و لبهای کوچیک پهن تر می شه. یه سری انقباضات غیر ارادی درگروهی از عضلات میفته. این مرحله بین 30 ثانیه تا چند دقیقه نوسانه (همون منبع، 1377، ص 92).

3) مرحله ارگاسم:

این مرحله یعنی بالاترین درجه لذت جنس و خلاص شدن تنشهای جنسی ارگاسم در مرد با احساس ذهنی غیر دوری بودن انزال شروع شده و با دفع پایان پیدا می کنه؛ اما ارگاسم در زن با انقباض غیر ارادی در محوطه ارگاسمی مبهل مشخص می شه. همین طور در رحم انقباضهای تنابنیک از پایین به سمت گردن می گیرد. ارگاسم، با چند اسپاسم پروستات مجراهای ترشح بیضه کیسه های منی و مجرای ادرار همراه س. در هر دو جنس انقباض اسفنکتر خارجی و داخلی مقعد پیدا می شه (همون منبع، 1377، ص 103).

انقباضای به فاصله 18 ثانیه روی می دهد. تغییرات دیگری چون حرکات غیر ارادی و ارادی عضلانی، زیاد شدن فشارخون، تعداد ضربان قلب، روی می دهد. پس از ارگاسم مرد تا یه مدت ارگاسم دیگری نداره، (ناگذاری) اما یه زن می تونه ارگاسمای زیاد و پشت سر هم داشته باشه.

4) مرحله فرونشینی:

برگشت بدن به حالت سکون اولیه، احساس آرامش، خوشی، دفع، کنشهای عضلانی از مشخصات این مرحله است با ظهور ارگاسم این مرحله سریع روی می هد (همون منبع 1377، ص 106).

ارگاسم زنونه:

ارگاسم زنونه یعنی بالاترین درجه لذت جنسی در خلاص شدن تنشهای جنسی، یعنی، ارگاسم یه تجربه­ی روانی – فیزیولوژیکیه که درزمینه ای با اثرات روانی بروز پیدا می کنه. حادثه کوتاهی که در جواب به محرکهای جنسی رخ می دهد (همون منبع، 1377، ص 135).

از دیدگاه روان شناسی، ارگاسم درک ذهنی بالاترین درجه عکس العمل فیزیکی نسبت به محرکهای جنسیه؛ و عقیده بر اینه که دوره عکس العمل جنسی آدم از نیازها و با منشأ بیولوژیکی رفتار سرچشمه می گیرد.

شروع فیزیولوژیکی ارگاسم با انقباضهای اعضای هدف مشخص می شه. موقع ارگاسم ظاهر چین و شکنج در صورت زن، عمل خاصی رو در سرتاسر بدن اون نشون می دهد.

ارگاسم با یه احساس توقف شروع می شه، این احساس از یه حالت ملایم به حالت شوک می رسد. با جلو رفتن حالت ارگاسمی، احساس گرما، اول در ناحیه لگن شکل می گیرد و در آخر در سرتاسر بدن جلو رفتن می کنه(همون منبع، 1377، ص 138).

دفعات مقاربت و سازگاری جنسی

اختلافات شدید در انگیزه جنسی مرد و زن ممکنه اصل نبود هماهنگی و اشکال جنسی شه و واسه اینکه به راه شایسته ای یکی بودن انجام گیرد حس تفاهم و همدردی لازمه.

از طرف دیگه نباید دفعات مقاربت فقط باب میل شوهر باشه، بلکه باید با آمادگی و عکس العمل زن هم مطابقت داشته باشه. شوهر اصلا نباید وقتی که زنش به دلایلی از مقاربت دوری می ورزد، اون رو مجبور کنه، بلکه بایدکوشش کرد تا موقعی رو انتخاب کندکه زن لذت بیشتری رو ببره. هم اینکه شوهر نباید همیشه رول شروع کننده رو بازی کنه. اگه زن بعضی وقتادر روابط جنسی قدم اول رو برداره خیلی لذت بخش تر میشه (همون منبع، 1368، ص 36).

زن و مردی که از جهات دیگه به طور کامل ًیکی بودن داشته و اعلام محبت و همدردی بیشتری نسبت به همدیگه دارن، در تطبیق زمان و دفعات مقاربت، جهت ایجاد هماهنگی و لقاح دو جانبه اشکالی نخواد داشت. باید اون ها به طور کاملا در بیان امیال و احساسات خود به همدیگه علنی باشن (همون منبع، 1368، ص 54).

واسه این مسئله (دفعات مقاربت) اختلاف نظریه های زیادی هست، ولی تنها چیزی که به عنوان اصل می توان در نظر گرفت اینه که تغذیه، استراحت، شرایط جسمی، فشار روحی و … در تعداد دفعات رابطه زناشویی اثر زیادی داره. کسائی که دارای سوء تغذیه یا ناراحتیای روانی هستن در اون ها روندکاهش نشون داده می شه. دفعات مقاربت در زن و شوهر از یه بار در هفته تا 5 روز در هفته دیده می شه. اگه زن و شوهر جوون از شرایط سالم برخوردارد باشن، ممکنه هر روز هفته آمیزش داشته باشن. ولی اگه سن زن و شوهر بالا باشه یا عوامل دیگری مانع بروز احساسات جنسی شه این رقم از یه یا دو بار در هفته تجاوز نمی کنه (حکمت پور، 1377، ص 130).

واسه اینکه زن و شوهر بتونه تعداد دفعات مقاربت رو تنظیم و هماهنگی لازم رو در خود بوجود بیارن، لازمه که با همدیگه تفاهم داشته باشن. ممکنه زنها در اول امر زناشویی کلیه قدرت جنسی خود رو به نمایش نذارن و این میل در اون ها کم کم ظهور کنه، پس تا هماهنگ شدن زن در کار میل جنسی تعداد دفعات مقاربت رو نمی توان تحتِ کنترل گرفت.

باید بدونیم که میل جنسی زن در طول، یا در قبل از قاعدگی و بعد از اون تغییر می کنه. با شناخت این روزا می توان روابط زناشویی رو با این مواقع تطبیق داد (همون منبع، 1377، ص 135).

ریتم میل جنسی در زنان

شدت میل جنسی در زنان دارای ریتم هست. تحقیقات الیس استویس، داوید و بقیه نشون می دهد که درزمان یه ماه میل جنسی زن نوسان داره، تحقیقات اون ها نشون داده که:

خیلی از زنها اعلام می کنن که تمایل جنسی اون ها یک یا چند روز قبل از قاعدگی و یا بدون این دست اون دست کردن بعد از شروع قاعدگی زیاد می شه. با اینکه در حالت دوم ممکنه به خاطر این باشه که در زمان قاعدگی از این بهره مند می شه. استوپس میگه که این میل در وسط هم شدید می شه.

مطمئنا در این دایره اختلاف در میل افراد، زیاد هست؛ و هر فرد ریتم مخصوص خودشو داره و می تونه بهتر تشخیص بده (اخوان، 1368، ص 36).

ریتم میل جنسی در مردان

در بعضی از شکل های جور واجور حیوانات، جنس نر هم مانند ماده ریتم مخصوص داره در این جوری موجودات جنس نر اصلا اسپرم تولید نمی کنه مگه در مورد معینی در سال و همین موقعه که فعالیت جنسی اون ها زیاده. در موجودات عالی، جنس نر برخلاف جنس ماده در تموم ایام اسپرم ساخته و درنتیجه میتونه در هر موقع جنس ماده رو آبستن کنه؛ و میل و فعالیت جنسی، اون ها هیچ گونه ارتباطی با تغییرات فصل و موقع نداره. البته در مورد احتیاجات جنسی خود دچار جذر و مد می شه. ولی این مربوط به تغییرات محیط یا شرایط روحیه نه مربوط به عوامل فیزیولوژیکی مخصوص پس، بهتره که شوهر از دوران شدید شدن میل جنسی در زن اطلاع داشته باشدو تا حد امکان روابط زناشویی رو با این مواقع تطبیق بده. ولی لازم نیس که روابط فقط محدود به این دوره شه (همون منبع، 1368، ص 51).

میل جنسی طبیعی

زن و مرد یه سلسله عکس العمل های فیزیولوژیکی به شکل طبیعی نسبت به تحرکات جنسی از خود میدن، این واکنشا به شکل طبیعی خود رو در چهار مرحله (انگیزه، پلاتو، ارگاسم و تحلیل یا فرونشینی) نشون می دهد. واسه مرد کلاً یه الگوی جنسی می توان در نظر گرفت اگر واسه زن می توان الگوهای متفاوتی رو فرض کرد. مرحله اول یا مرحله انگیزه، دوره عکس العمل جنسی آدمی از هر یک منبع جسمی یا روانی احتمال داره بوجود آید. عامل تحریکی اثر فوق العاده ای رو در ایجاد افزایش کافی و مناسب کنشهای جنسی و همین طور، ادامه سیکل و اکنش جنسی داره (نجاتی، 1377؛ ص 40).

در صورت کافی نبودن تحریک، شدت و اکنش معمولاً زیاد می شه و مرحله انگیزه خیلی سریعً اتفاق میفته محرک جنسی مؤثر زن یا مرد، با گذر از مرحله انگیزه وارد مرحله پلاتو می شه، مرحله ای که تنشهای جنسی شدت بیشتری یافته و به بالاترین درجه می رسد که درآخر شخص رو به ارگاسم نزدیک می کنه، طول مدت پلاتو بستگی نزدیکی به اثر محرک مورد استفاده و انگیزه فرد واسه رسیدن به بالاترین درجه تنش جنسی داره.

مرحله ارگاسمی محدود در چندثانیه س این نقطه بالاترین درجه، غیر ارادی و در هر سطحی که نشون دهنده بیشترین حد افزایش جنسی واسه هر مورد مشخصه، بوجود میاد (همون منبع، 1377؛ ص 58).

کانون اصلی ارگاسمی در لگنه به صورتی که در مرد، در آلت رجولیت، کیسه های بیضه و پروستات و در زن هم در کلیتوریس، مهبل و رحمه. کل بدن آدم در عکس العمل به تنشهایی جنسی درگیره. با بالاترین درجه گرفتن حالت ارگاسم، آخرین مرحله دوره عکس العمل جنسی، «فرونشینی» ظاهر می شه. در مرد مرحله فرونشینی شامل یه دوره ناگذاری هم می شه که تحریک دوباره فقط پس از پایان پیدا کردن این دوره ناگذاری هم می شه که تحریک دوباره فقط پس از پایان پیدا کردن این دوره ناگذاری شدنیه. در حالیکه در زن این توانایی هست که از هر نقطه از فرونشینی در صورت تحریک کافی دوباره به تجربه ارگاسمی جدید برسه. همیشه باید فرقای فردی زیادی رو در طول مدت و همینطور شدت عکس العمل به تحریک جنسی رو در نظر گرفت.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه