امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

تمایلات جنسی انسان به عنوان یکی از مهمترین جنبه های بهداشت باروری و کیفیت زندگی در نظر گرفته می شود. سلامت جنسی، بخشی از سلامت باروری است که به عنوان یک نیاز و استراتژی برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره بیان شده است.

«سلامت جنسی»، اصطلاح تازه‌ای است که در سال‌های اخیر به حوزه موضوعات و مباحث جنسی وارد شده است و هنوز درباره معنا و مفهوم و گستره آن اتفاق نظر چندانی در میان صاحب‌نظران وجود ندارد.

سلامت جنسی خوب، برای افراد و در نتیجه برای جامعه مهم است. سلامت جنسی موقعیتی است که زوجین در آن از یک رابطه سالم، مناسب و بهنجار جنسی بهره مند هستند، به گونه ای که وضعیت جسمی، روحی و رفتاری آنها مطلوب و حاکی از نوعی هماهنگی، انس و محبت در زندگی زناشویی باشد. روابط جنسی صحیح به عنوان پیش زمینه ای برای تقویت عواطف و احساسات بین زوجین عمل نموده و می تواند موجبات تحکیم پیوندهای خانوادگی را فراهم آورد و از پیدایش و تشدید اختلالات روانی و از هم گسیختگی بنیان خانواده و در پی آن جامعه جلوگیری نماید.

تعاریفی که تا کنون برای سلامت جنسی ارائه شده، تحت تأثیر تعریف مفهوم «سلامت» است. بر اساس تعریفی که «سازمان جهانی بهداشت» در سال 1948 ارائه داده، سلامتی «نه صرفاً فقدان بیماری و ناتوانی، بلکه برخورداری از آسایش کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی است». پس از آن، در موافقت‌نامه‌ها و اعلامیه‌های بین‌المللی، بارها بر روی این رویکرد مثبت، جامع و فراگیر نسبت به سلامتی و آسایش تأکید شده است.

در زمینه سلامت جنسی و باروری، اعضای شرکت‌کننده در «کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه» که در سال 1994 در قاهره برگزار شد، بر سر مفهومی گسترده از بهداشت باروری به توافق رسیدند. این تعریف در برگیرنده سلامت جنسی نیز بود و بر اهمیت دست‌یابی افراد جامعه به خدمات بهداشت جنسی و باروری تأکید می‌کند.
در سال‌های اخیر، همه اسناد بین‌المللی حقوق بشر بیش از پیش برای پیشبرد و حمایت از خواسته‌های قانونی افراد و جوامع به کار بسته شده‌اند تا دولت‌های ملی، احترام به حقوق بهداشتی جنسی و باروری، حمایت از آنها و تحققشان را تضمین کنند.
«سازمان جهانی بهداشت» دست‌کم از سال 1974 تا کنون در زمینه بهداشت جنسی فعال بوده است. در این سال، بررسی‌های کمیته‌های تخصصی این سازمان به انتشار گزارشی فنی به عنوان «آموزش و درمان جنسی بشر» انجامید.

در سال 2000، «سازمان بهداشت پان امریکن» و سازمان بهداشت جهانی مذاکراتی را میان کارشناسان خود ترتیب دادند و به بررسی اصطلاحات و تحلیل برنامه‌های ممکن پرداختند. تعریف‌های کلیدی مطرح شده در زمینه سلامت جنسی حاصل این مذاکرات است. در مذاکرات بعدی که میان سازمان بهداشت پان امریکن و انجمن جهانی سلامت جنسی صورت گرفت، ضمن در نظر گرفتن مفاهیمی چون یکپارچگی بدن، ایمنی جنسی، تمایلات جنسی، جنسیت، گرایش‌های جنسی، وابستگی عاطفی و تولید مثل، از مسایلی درباره سلامت جنسی مطرح شد.
با توجه به رویکرد یادشده، «سازمان جهانی بهداشت» در سال 2006 م، «سلامت جنسی» را این گونه تعریف ‌کرد:
بهره‌مندی از آسایش جسمی، عاطفی، ذهنی و اجتماعی در زمینه جنسی. سلامت جنسی صرفاً به معنای فقدان بیماری، ناتوانی و ضعف نیست. سلامت جنسی نیازمند رویکردی مثبت و احترام‌آمیز نسبت به روابط و تمایلات جنسی و همچنین امکان برخورداری از تجربه‌های جنسی ایمن و لذت‌بخش است؛ تجربه‌هایی فارغ از اجبار، تبعیض و خشونت. برای دست‌یابی به سلامت جنسی و حفظ آن حقوق جنسی تمامی افراد جامعه باید محترم شمرده شود از آن حمایت صورت می‌گیرد و برآورده گردد.
این سازمان در ادامه تعریف یادشده، برای روشن‌تر شدن تعریف سلامت جنسی به تعریف «تمایلات جنسی» پرداخته است و در این زمینه چنین می‌نویسد:
بدون درک درست مفهوم تمایلات جنسی که زمینه بسیاری از رفتارها و برون‌دادهای سلامت جنسی است، نمی‌توان به تعریف و درک درستی از مفهوم سلامت جنسی دست یافت.

تعریف مورد نظر ما از تمایلات جنسی از این قرار است: «یکی از جنبه‌های اصلی انسان در طول حیات خود، به جنس، نقش‌ها و هویت‌های جنسیتی، گرایش جنسی، تمایلات جنسی، لذت، صمیمیت و تولید مثل مربوط می‌شود. تمایلات جنسی در افکار، تخیلات، خواسته‌ها، باورها، نگرش‌ها، ارزش‌ها، رفتارها، اعمال، نقش‌ها و روابط تجربه و ابراز می‌شوند. مفهوم تمایلات جنسی می‌تواند دربرگیرنده تمامی این ابعاد باشد، اما لزوماً تمامی آنها همواره تجربه یا ابراز نمی‌شوند. تمایل جنسی تحت تأثیر تعامل عوامل زیستی، روان‌شناختی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، تاریخی، مذهبی و معنوی قرار دارد».
بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامت جنسی الزاماً به معنای نبود بیماری، ناتوانی یا ضعف جسمانی نیست، بلکه به معنای سلامت همه جنبه‌های جسمی، عاطفی، ذهنی و اجتماعی در ارتباط با مسایل جنسی است، به گونه‌ای که امکان دست‌یابی به تجربه‌های جنسی لذت‌بخش و مطمئن، به دور از هر گونه اجبار، تبعیض و خشونت را برای شخص فراهم آورد.
در جایی دیگر، به نقل از سازمان جهانی بهداشت، سلامت جنسی این‌گونه تعریف شده است: سلامت جنسی عبارت است از عملکرد هماهنگ ذهن، احساس و جسم به گونه‌ای که به رشد انسان در زمینه شخصی و اجتماعی کمک کند و زمینه رابطه عاشقانه را بین زوجین ایجاد کند.
یکی از صاحب‌نظران کشورمان نیز در تعریف سلامت جنسی می‌گوید: سلامت جنسی همسران یعنی موقعیتی که در آن، زوجین از یک رابطه سالم، مناسب و بهنجار جنسی بهره‌مند هستند، به گونه‌ای که وضعیت جسمی، روحی و رفتاری آنان مطلوب و بیانگر هماهنگی، انس، محبت و در یک جمله، رضایت‌مندی از زندگی زناشویی باشد.

سلامت جنسی، یکپارچگی و هماهنگی میان ذهن، احساس و جسم بوده و هرگونه اختلال که منجر به ناهماهنگی در رابطه جنسی گردد، می تواند نارسایی کنشی جنسی را به همراه داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی باورهای مرتبط با سلامت جنسی در بین زوجین در آستانه ازدواج با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد.
صاحب‌نظر دیگری، سلامت جنسی را این گونه معنا کرده است: سلامت جنسی یعنی توانایی بروز تمایلات جنسی به دور از خطر بیماری‌های آمیزشی، بارداری ناخواسته، تجاوز، خشونت و تبعیض. این به معنای توانایی داشتن یک زندگی جنسی ایمن، لذت‌بخش و آگاهانه مبتنی بر رویکردی مثبت به تمایلات جنسی و روابط جنسی محترمانه دو طرفه است.
بی‌تردید، در نخستین گام برای ارتقای سلامت جنسی در جامعه اسلامی، باید تعریفی دقیق و مورد اتفاق از این اصطلاح، بر مبنای آموزه‌های اسلامی ارائه شود؛ زیرا در تعریف‌های رایج بین‌المللی سلامت جنسی، از یک سو، به دو موضوع مشروعیت رابطه جنسی و بعد معنوی این رابطه که در آموزه‌های اسلامی بسیار بر آنها تأکید شده، توجهی نشده است. از سوی دیگر، در این تعریف‌ها، واژه‌هایی به کار رفته است که تعریف آنها در بین نظام‌های حقوقی غربی و نظام حقوقی اسلام اتفاق نظر وجود ندارد.

دستیابی به سلامت جنسی، مستلزم حفظ کردن، محترم شمردن و اجرا کردن حقوق جنسی تمام افراد 2 و نیازمند مجموعه ای از عوامل روانی، جسمانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، معنوی و آموزشی است.

تمایلات جنسی بخشی از زندگی انسان ها ست. عشق، محبت و صمیمیت همه در روابط سالم از کودکی تا دوران پیری نقش مهمی ایفا می کنند.

شما اغلب در مورد اهمیت سلامت جسمی، سلامت روانی و سلامت معنوی شنیده اید. اما احساس اعتماد به نفس در مورد سلامت جنسی نیز بسیار مهم است.

تمایلات جنسی

سلامت و بهداشت جنسی را نمی توان بدون در نظر گرفتن گسترده ای از مسائل جنسی، که زیربنای رفتارهای مهم و نتایج مربوط به سلامت جنسی است تعریف کرد.

یکی از این زیر بناها، تعریف تمایلات جنسی است که به شرح زیر می باشد:

  1. یکی از وجوه اصلی روابط جنسی در انسان ها در طول زندگی، هویت جنسیتی و نقش ها، گرایش جنسی، تمایلات جنسی، لذت، صمیمیت و تولید مثل است.
  2. تمایلات جنسی به معنی ابراز و تجربه کردن افکار، خواسته ها، باورها، نگرش ها، ارزش ها، رفتارها، شیوه ها، نقش ها و روابط می باشد.
  3. تمایلات جنسی با تمام این عوامل تعریف می شود اما ممکن است همه آن ها در طول زندگی انسان تجربه نشود.
  4. تمایلات جنسی در اثر تعامل، از عوامل زیستی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، تاریخی، مذهبی و معنوی تاثیر می پذیرد.

سلامت جنسی زنان

سلامت جنسی (Sexual Health) و شیوه های تامین آن از مهم ترین فاکتورهای مهم موثر بر سلامتی زنان و از مهمترین شاخص های رضایت از زندگی است که بر میزان سلامت روانی زوجین نیز تاثیر می گذارد؛ زیرا بخش مهمی از سلامت جسمی و روانی افراد، تحکیم بنیان خانواده و تشکیل جامعه سالم و رشد یافته مربوط به این مقوله و شیوه های تامین آن است.

بهداشت جنسی زنان از جنبه های مهم سلامت زنان است و به مواردی چون روش های جلوگیری از بارداری و بیماریهای مقاربتی،بررسی و درمان میل جنسی کم و یا سایر مشکلات سلامت جنسی زنان تقسیم بندی می شود.

برای رسیدن به یک رابطه جنسی رضایت بخش و همچنین محافظت از خود در برابر بیماری های مقاربتی آموزش ببینید. همانطور که شما سن تان بالاتر میرود، درک تغییرات رایج در بهداشت جنسی زنان – و چگونگی حفظ یک زندگی جنسی سالم و لذت بخش مطابق با سن زنان را خواهید یافت.

از اهداف درمان مسایل خانواده تمرکز بر تنظیم فعالیت جنسی می باشد مشکلات جنسی در بین زن و شوهرها بسیار شایع است.از سویی ناسازگاری در روابط زناشویی موجب اختلال در روابط اجتماعی گرایش به انحرافات اجتماعی و افول ارزش های فرهنگی بین زن وشوهرها می شود جهت تداوم و استحکام زندگی زناشویی رضایت جنسی مورد نیاز است.برخی از محققین براین باورند که علت اصلی و حقیقی 80 % اختلافات زناشویی، عدم رضایت جنسی زوجین است. از طرف دیگروضعیت باروری یکی از متغیرهای موثر بر رضایت جنسی است.

مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه اول یک زندگی زناشویی قرار دارند و سازگاری در روابط جنسی و تناسب و تعادل در مقدار تمایل جنسی در زن و مرد ازمهمترین علل خوشبختی و موفقیت زندگی زناشویی است. بررسی ها نشان داده برای تامین آن از شیوه های خاص مانند:

1) ایجاد نگرش مثبت از روابط جنسی

2) تبیین تفاوت میل جنسی زن و مرد

3) تبیین وظایف جنسی مشترک و مختص زوجین

4) ضابطه مندی روابط جنسی

5) پرهیز از کامیابی جنسی غیرمشروع استفاده شده است.

سلامت جنسی مردان

بهداشت جنسی مردان از جنبه های مهم سلامت مردان است و شامل روش های جلوگیری از بیماری های مقاربتی و یا بررسی و درمان اختلالات نعوظ و یا سایر مشکلات سلامت جنسی مردان می باشد.

برای برخی از مردان، نگرانی در مورد اندازه آلت تناسلی در صدر فهرست نگرانی های بهداشتی جنسی می باشد. اگرچه اندازه ی آلت تناسلی شما نرمال تر از آن چیزی است که فکر می کنید با این حال روش هایی که در مجلات و اینترنت برای افزایش سایز آلت گفته می شود اغلب موثر نیست.

همانطور که شما سن تان افزایش میابد، تغییرات رایج در سلامت جنسی مردان را بهتر درک می کنید و چگونگی حفظ یک زندگی جنسی سالم و و لذت بخش در هر سنی را فراخواهید گرفت.

فعالیت جنسی و پیری

آیا افراد مسن از نظر جنسی فعال باقی می مانند؟ بله! بسیاری از افراد مسن تمایلات جنسی دارند و از زندگی جنسی فعال لذت میبرند.

داشتن فعالیت جنسی توام با علاقه در سلامت افراد بسیار موثر است. بنابراین اجازه ندهید که هر کسی به شما بگوید که رابطه جنسی تنها برای جوانان است.

البته، برخی از چالش ها وجود دارد که بهمراه پیری می آید. تغییرات فیزیکی، بیماری، معلولیت و برخی از داروها می تواند فعالیت جنسی و لذت بردن از آن را به چالش بکشد.

با این حال، بسیاری از منابع در دسترس افراد مسن هستند تا به آنها برای رسیدن به یک زندگی جنسی رضایت بخش کمک کنند. نگرانی های خود در مورد رابطه جنسی را با پزشک خود مطرح کنید و همچنین خود را در برابر بیماری های مقاربتی محافظت نمایید.

عناصر اصلی سلامت جنسی

در «برنامه عمل سازمان جهانی بهداشت برای توسعه برنامه‌های سلامت جنسی» که در سال 2010م. منتشر شد، تصریح شده است که سامانه‌های بهداشت عمومی لزوماً نمی‌توانند همه مسایل مربوط به سلامت جنسی را پوشش دهند، اما عناصر اصلی که باید پوشش دهند از این قرارند:
عفونت‌های ناشی از روابط جنسی و عفونت‌های مربوط به باروری (از جمله اچ.آی.وی)؛
بارداری ناخواسته و سقط جنین ایمن؛
اختلال در عملکرد جنسی و ناباروری؛
خشونت مربوط به جنسیت و تمایلات جنسی (از جمله ختنه زنان)؛
سلامت جنسی جوانان و آموزش سلامت جنسی؛
جهت‌گیری جنسی و هویت جنسی؛
آن دسته از مسایل مربوط به سلامت روان که با سلامت جنسی در ارتباط هستند؛
تأثیر معلولیت‌های جسمی و بیماری‌های مزمن در رضایت جنسی؛
ارتقای تجربه‌های جنسی سالم و رضایت‌بخش.

آموزش سلامت جنسی

برای دست‌یابی به سلامت جنسی، دانش و اطلاعات ارائه شده از راه آموزش بهداشت جنسی ضروری است. بهترین راه برای آگاهی جوانان و دست‌یابی آنان به رفتارهای جنسی سالم، ارائه آموزه‌های مناسب در زمینه روابط جنسی است. این آموزه‌ها را می‌توان در مدارس، محل کار یا در سطح جامعه به جوانان ارائه کرد.

این اقدامات می‌توانند و باید با پیام‌های مسئولان و رهبران مذهبی همراه شوند تا آگاهی مردم را درباره اهمیت رفتار جنسی سالم افزایش دهند. ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی نیز در این میان از نقش بسزایی برخوردارند. آنها می‌توانند محیطی ایمن، عاری از قضاوت و محرمانه ایجاد کنند که در آن، هر کسی قادر است بدون دغدغه به بیان مشکلات خود در زمینه جنسی بپردازد. همه افرادی که در حوزه آموزش مسایل جنسی فعالیت می‌کنند، مانند معلمان، مسئولان و رهبران مذهبی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی باید خود از آموزش کافی و مداوم بهره‌مند شوند تا بتوان اطمینان یافت که اطلاعات و مشاوره‌ای که به مردم می‌دهند، دقیق، مبتنی بر شواهد و بدون تبعیض و تعصب جنسیتی است. برنامه‌های آموزشی معلمان و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی باید به طور منظم، بررسی و به روزرسانی شود. همچنین مواد آموزشی جدیدی نیز ممکن است به برنامه‌های آموزشی افزوده گردد. یکی از مؤثرترین شیوه‌ها برای ارتقای سلامت جنسی در بلندمدت، تعهد به دست‌یابی جوانان به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری سالم درباره مسایل جنسی است.
در دست‌یابی افراد به خدمات و اطلاعات سلامت جنسی، عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز نقش پررنگی بر عهده دارند. نقشی را که خانواده، اجتماع و جامعه در شکل‌دهی به زندگی جنسی افراد دارند، نمی‌توان دست کم گرفت. بنابراین، هر گونه مداخله برای ارتقای سلامت جنسی مردم باید از سوی جامعه درک و پذیرفته شود. با وجود این، معمولاً اعضای مسن‌تر خانواده و جامعه در مواجهه با سرعت تغییر رفتارهای جنسی، سطح زندگی و هنجارها سردرگم و نگران می‌شوند. درک و پذیرش این تغییرات برای آنان کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل، بیشتر، محدودیت‌هایی را به ویژه برای نسل جوان ایجاد می‌کنند و بر ارزش‌های سنتی، باورها، آداب و آیین تأکید دارند. تجربه نشان داده است که برنامه‌ها و مداخلاتی که با آموزه‌های سنتی در تضاد باشند و برای دست‌یابی به پذیرش از سوی صاحب‌قدرت‌ها در جامعه تلاشی نمی‌کنند، به احتمال زیاد، محکوم به شکست خواهند شد. زمانی موفقیت تضمین خواهد شد که جامعه با تغییر سنت‌های خود موافق باشد و این گزینه را انتخاب کند.

رابطه اقتصاد و سلامت جنسی

گاهی نیاز مالی به بروز رفتارهای جنسی پرخطر می‌انجامد. تنها زمانی مداخلات بهداشتی می‌توانند کارآمد باشند که رابطه میان نیاز اقتصادی و پی‌آمدهای بهداشتی به درستی درک شود. در بیشتر موارد، رابطه میان رفتار جنسی افراد، روابط قدرت و وابستگی مالی دست کم گرفته می‌شود. تصوری وجود دارد مبنی بر اینکه هر کسی با دسترسی به اطلاعات و ابزارهای لازم می‌تواند تصمیم‌هایی بگیرد که به بهبود یا حفظ سلامتی وی منجر گردد، اما این دیدگاه در برخی موارد، نظیر بیماری واگیردار اچ. ای. وی، منطقی به نظر نمی‌رسد.
بافتی نیز که ممکن است به تغییر رفتارها بینجامد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. ممکن است یک زن یا دختر فقیر با وجود اطلاع از خطرهای ناشی از اچ.آی.وی و بیماری‌های مقاربتی، برای به دست آوردن پول به روابط یا معاملات جنسی تن دهند. چگونه می‌توان آسیب‌پذیری این افراد را به بهترین شکل کاهش داد؟ در کوتاه‌مدت، آموزش مشتریان وی درباره استفاده از کاندوم، بهترین روش خواهد بود، اما در درازمدت، آسیب‌پذیری وی تنها زمانی کاهش خواهد یافت که موقعیت و قدرت اقتصادی‌اش بهبود یابد.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه