امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

مایکل اشتون و کیبوم لی (2009،2007؛ به نقل ازشولتز و شولتز،2013؛ ترجمه سید محمدی،1392) مدل شخصیت شش عاملی را ارئه داده اند.

دو تا از عوامل - برون گرایی و وظیفه شناسی - شبیه عواملی هستند که در مدل پنج عاملی یافت می شوند؛ چهار عامل دیگر با نظریه پیشین تا اندازه ای تفاوت دارند ومنحصر به این مدل شخصیت هستند (اشتون و لی،2008؛شپارد و بلیکی،2008؛به نقل از شولتز وشولتز،2013؛ترجمه سید محمدی،1392).

اخیرا آشتون و لی (2004) این ابعاد شخصیت استخراج شده از مطالعات واژه ای را هگزاکو نامیدند که اختصاری است برای: صداقت – تواضع، تهییج پذیری، برون گرایی، سازگار بودن، با وجدان بودن، و گشودگی به تجربه(آشتون و همکاران، 2004،بشیری،1390).
با توافق عمومی روانشناسان بر سر پنج عامل بزرگ شخصیتی (به پرسشنامه نئو مراجعه نمایید) به نظر می رسید که پایان بحث سنجش صفات کلی شخصیتی نزدیک است، اما بررسی های بیشتر نشان داد که زبان عاملی مخل در این زمینه است. مطالعات بین فرهنگی نشان داده است که ساختارهای بهتری نیز در این زمینه وجود دارد که مدل هگزاکو (HEXACO) یا مدل شش عاملی شخصیت حاصل این مطالعات است که در واقع به بازآرایی دوباره صفات پنج گانه در قالب شش صفت شخصیتی پرداخته است.

کلمه HEXACO از سر کلمات شش بعد شخصیتی این مدل تشکیل شده است که عبارتند از موارد زیر:

Honesty-Humility صداقت و تواضع

Emotionality هیجانی بودن

Extraversion برون گرایی

Agreeableness) versus Anger) توافق جویی

Conscientiousness وجدانی بودن

Openness to Experience گشودگی به تجربیات جدید

1- صداقت – تواضع: عاملی که نوعا با صداقت، بی طرفی، خلوص، فروتنی و فقدان حرص و طمع که هم درر پنج و هم در شش عامل بزرگ ساختار شخصیت دیده شده است (آشتون و همکاران، 2004).
2- تهییج پذیری:با ویژگی­هایی نظیر: اضطراب، واکنش عاطفی در مقابل خاطر جمعی(اعتماد به نفس)، سفت و سختی و شجاعت تعریف شده است. با جمع بندی تفات ها (آشتون و همکاران، 2004).
3- برونگرایی: محتویاتش شامل حراف بودن، معاشرتی، بشاش بودن در مقابل خجول، منفعل، کم تحرک بودنن تعریف شده است.
4- سازگاری: محتوایش شامل خوش طبعی، تحمل پذیر، و دلپذیری در مقابل تندمزاجی، تحریک­پذیری وو مداخله­گر و انتقادگر. قابل توجه است.
5- وظیفه شناسی: براساس مطالعات ساختار شخصیت، این بعد از رویه­های سازمان دهی، کارسخت،، دقت، و تمامیت تشکیل شده است.
6- گشودگی به تجربه: عامل نهایی به نام خرد/پندار شاید بحث انگیزترین اصطلاح در مطالعات واژه ایی باشد. وجه پندار صفاتی مانند اصالت و خلاقیت را شامل می شود که به نظر می رسد عنصرنیرومند این عاملل در مطالعات قبلی بوده باشد(آشتون و همکاران، 2004).
هریک از این عوامل خود از چهار مقیاس یا زیربعد تشکیل شده است که مجموعا 24 بخش را شامل می گردد. و هر مقیاس دارای 8 سئوال است.
از جمله امتیازات این مدل این است که با توجه به ساختار عوامل مورد سنجش و قدرت تبیین مدل برای فرآیندهای سازمانی ای مانند جذب، نگهداری و توسعه بسیار مناسب است.
این پرسشنامه توسط اشتون و لی (2000) تهیه شده است.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه