امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

فعالیت عقلانی منطقی که زنجیره ای از افکار را تولید می کند تفکر نامیده می شود. نوع تفکر، بسته به نگرش اساسی فرد، می تواند برون گرا یا درون گرا باشد.

یونگ یکی از روانشناسان معروف در حوزه روانشناسی شخصیت است. قسمتی از نظریه یونگ در مورد دو نگرش درون گرایی و برون گرایی است.

درون گرایی یا برون گرایی، ترجیحی است که مشخص می کند یک فرد انرژی خودش را از کجا می گیرد. درون گراها خود محور هستند. یعنی درون گراها بیشتر به خودشون متکی هستند و تلاش می کنند از تجربیات و آگاهی درون خودشون استفاده کنند. درون گرایی یعنی توجه، علایق و دغدغه‌های فرد، به احساسات و افکار و دنیای درونی او معطوف است.

نگرش برون گرایی در نظریه یونگ

برونگرایی یعنی توجه، علایق و دغدغه‌های فرد به دنیای بیرونی معطوف است. برون گراها دیگران محور هستند و انرژی خودشان را از دیگران می گیرند و آن را هم به دیگران می دهند. برون گراها معمولاً بلند فکر می کنند، تمایل به بیرون رفتن دارند، پر حرف هستند و در رفتارشان انرژی زیادی دارند.

برون گرایی یعنی برگرداندن انرژی روانی به بیرون. برون‌گرایی رفتاری است که با دیدگاه خارجی مشخص می شود و با فعالیت عملی بالاتری همراه است، افراد برون گرا معمولا ًنسبت به افراد درون گرا اعتماد به نفس بالاتری دارند. افراد برون گرا بودن در جمع و فعالیت‌های گروهی را بر فعالیت‌های انفرادی ترجیح می‌دهند. افراد برون گرا به راحتی دوستان جدیدی پیدا می کنند، ریسک پذیر هستند، سریع تصمیم می گیرند و اجتماعی هستند.

در نظریه یونگ بر خلاف درون گرایی، برون گرایی نگرشی است که برگرداندن انرژی روانی به بیرون مشخص می شود آن ها مانند شخصیت کودکی شماره یک یونگ، عملگرا هستند و به واقعیت های زندگی روزمره توجه دارند. آن ها هم چنین، بیش از حد به نگرش ذهنی مشکوک هستند، خواه این نگرش به خود آنها تعلق داشته باشد یا به دیگران. افراد نه کاملاً درون گرا هستند و نه برون گرا هستند. اغلب افراد عناصری از هر دو نگرش را دارند. یعنی آن ها تحت تاثیر دنیای ذهنی و عینی قرار دارند. در ضمن، درون گرایی و برون گرایی ارزش برابری دارند. هر گرایش معایب و محاسنی دارد. افرادی که از لحاظ روانی سالم هستند بین این دو نگرش درون گرایی و برون گرایی تعادل برقرار می کنند و از دنیای بیرونی و درونی خود به طور برابر احساس آرامش می کنند.

نگرش درون گرایی در نظریه یونگ

درون گرایی یعنی برگرداندن انرژی روانی به سمت درون است. افراد درون گرا علاقه و تمایل زیادی به سکوت دارند و در اجتماع افرادی با ملاحظه هستند، هنگامی که مشغول کاری هستند خیلی در آن کار غرق می شوند و متوجه اطراف خود نمی شوند و درون گراها خیلی بیشتر در فکر فرو می روند. این افراد با سرعت کم ولی با دقت زیاد نسبت به برون گراها کار می کنند.

طبق نظریه شخصیت یونگ، درون گرایی برگرداندن انرژی روانی به درون، به سمت دنیای ذهنی است. درون گرایان با دنیای درونشان، با وجود تمام خیال پردازی ها، رویاها، و برداشت های فردی آن، هماهنگ شده اند. شخصیت درون گرا، ابتدا از طریق شخصیت کودکی شماره دو یونگ و بعد توسط مواجه میانسالی او با ناهشیارش، زمانی که با آنیمای خود مکالماتی را انجام داد، رویاهای عجیب و غریب را تجربه کرد، و تصورات غریبی را به وجود آورد که " مواد روان پریشی " بودند، به وضوح نشان داده شده است. در طول بحران میانسالی کاملاً درون گرای او، خیالپردازی هایش اختصاصی و ذهنی بودند و سایر افراد، از جمله همسر یونگ نمی توانستند آنچه را که او تجربه کرده است درک کنند. بیشتر نگرش برون گرا یا عینی خود را موقتا کنار گذاشت، بیمارانش را به طور فعال درمان نکرد، از پست مدرسی در دانشگاه زوریخ کناره گیری کرد، نگرش های نظری خود را متوقف کرد و به مدت سه سال از خواندن کتاب علمی کاملاً عاجز بود. او در جریان کشف کردن قطب درون گرای وجودش بود. با این حال سفر اکتشافی یونگ کاملا درون گرا نبود. او می دانست که اگر تماس خود را با دنیای بیرونی از دست بدهد، کاملاً تحت سلطه دنیای درونی اش قرار خواهد گرفت. او که می ترسید که کاملاً روان پریش شود، خود را مجبور کرد تا جایی که امکان دارد زندگی عادی را با خانواده و شغل خود ادامه دهد. یونگ سرانجام از این سفر درونی بیرون آمد و بین درون گرایی و برون گرایی تعادل برقرار کرد.

برون گرای متفکر

برون گراهای متفکر واقع بین، منطقی و متعصب هستند. برون گراهای متفکر طبق مقررات جامعه عمل می‌کنند. این افراد هیجان ها و احساسات خودشان را سرکوب می کنند و به نظر دیگران آدم های خشک و سردی به نظر می رسند. معمولاً برون گراهای متفکر دانشمندان خوبی می شوند. چون تمرکز آن ها بر آگاه شدن از دنیای بیرونی و استفاده از قواعد منطقی برای توصیف کردن آن است. روان شناسان مطرح می کنند بیشتر فرانسوی ها و انگلیسی ها برون گرای متفکر هستند.

افراد برون گرای متفکر قویا به افکار عینی متکی هستند، اما می تواند از افکار انتزاعی هم در صورتی که این افکار از بیرون ، مثلاً از طرف والدین یا معلمان منتقل شده باشد، استفاده کنند ریاضی دان ها و مهندسان اغلب از تفکر برون گرا در کارشان استفاده می کنند. حسابداران نیز تیپ برون گرای متفکر هستند، زیرا آن ها در رابطه با اعداد باید عینی باشند نه ذهنی. با این حال، هر تفکر عینی ای ثمر بخش نیست. افکار بدون دست کم مقداری تعبیر شخصی، صرفا حقایق از پیش معلوم، بدون نو آوری یا خلاقیت هستند.

درون گراهای متفکر

درون گراهای متفکر یعنی افرادی که در خلوت به سر می برند و از خودش تئوری تولید می کند. آن ها دوست دارند بیشتر خودشان را بشناسند تا دیگران. هم چنین این افراد چون درون گرا هستند با دیگران خوب کنار نمی آیند و نمی توانند به صورت صحیح باورهایشان را به دیگران منتقل کنند و این افراد به جای احساسات بر فکر تاکید دارند از دید دیگران آن ها افرادی خودخواه، یک دنده، عزلت گزین، متکبر و بی ملاحظه ای هستند. معمولاً مردم هند، فنلاند، آلمان، شخصیت درون گرای متفکر هستند.

افراد درون گرا متفکر به محرک ها محیطی واکنش نشان می دهند، اما تعبیر آن ها از یک رویداد بیشتر تحت تاثیر معنای درونی ای که به آن می دهد، قرار دارد تا خود واقعیت های عینی مخترعان و فیلسوفان اغلب تیپ درون گرای متفکر هستند، زیرا به صورت بسیار ذهنی و خلاقی به دنیای واکنش نشان می دهد و اطلاعات قدیمی یا به صورت های جدید تعبیر می کنند. در صورتی که تفکر درون گرا به افراط کشیده شود، افکار اسرار آمیز غیر خلاق به بار می آورد که چون خیلی خصوصی هستند برای دیگران فایده ای ندارد.

نظریه کنش های تفکری یونگ

کارل گوستاو یونگ 4 کنش برای تفکر قائل شده است:

1- کشف جهان هستی، دستیابی به مفهومی کلی یا راه حلی برای حل یک مسئله است. مسئله با مشکل فرق دارد. مسائل همیشه وجود دارند. مشکل بدست انسان و موجوداتی این چنین بوجود می آید. برای تحول باید مسائل را حل کنید تا بتوانید وارد یک جهان دیگری شوید. اگر مسئله انسان، شناخت انسان و هستی انسان را نتوانید درک کنید نمی توانید به مباحث انسان شناسی و جهان هستی ورود پیدا کنید. بنابراین در این تفکر یک نوع کنش عقلانی محسوب می شود.

2- کنش ارزیابی کننده (احساسی): یک فکری را یا رد می کند یا تائید می کند برحسب اینکه آن فرایند خوشایند است یا ناخوشایند. خود این احساس هم یک نوع کنش عقلی است. چون در هر کنشی ارزیابی و قضاوت می کنیم، بنابراین علاوه بر اینکه یک نوع کنش احساسی است کنش عقلی هم محسوب می شود.

رابطه تفکر با ترس یا لذت: بالاترین لذت در جهان هستی که فلاسفه و علمای دیگر به آن دست پیدا کرده اند، لذت تفکر است.

ارسطو: هیچ لذتی بالاتر از فکر کردن نیست. تفکر فعل الهی است. از سوی مجهول به سوی معلوم حرکت کردن بالاترین لذت است.

برتراند راسل: مردم از فکر کردن بیشتر از چیزهای دیگر می ترسند حتی بیشتر از مرگ. مثل شروع به کار کردن که نیاز به فکر کردن دارد.

3- ادراک حسی: همه تجربه های آگاهانه حسی حاصل از تحریک های حسی است. از راه حس کردن حقایق عینی این نوع کنش حاصل می شود. باید ببینید، حس کنید، لمس کنید..... این حس کردن غیر ارادی و کنش غیرعقلی است چون نیاز به استدلال و قضاوت و ارزیابی ندارد و دست انسان نیست. مثلا وقتی خراشی روی بدن ایجاد می شود ما ناچار درد را حس می کنیم و اراده ای برای حس نکردن آن نداریم. البته در نوعی از شرطی سازی احشایی قدرت کنترل گری و اداره کردن تفکر به میزانی میرسد که شما می توانید هرپنج حس را کنترل کنید. حتی ضربان قلب را کنترل کنید. مرتاضهای هندی همین کار را می کنند. مرابت بالاتر احاطه بر فرآیندهای ذهنی است. بالاتر از این احاطه بر برآیندهای ذهنی دیگران (در این زمینه فیلم غول مهربان معرفی شد.) اینجا دگر کنش عقلانی می شود. احساس با اَحساس (حس ها) فرق می کند.

4- شهود: فرایندی بطور ناگهانی و آنی در حوزه ادارک حاصل می شود. بطور کلی با نام بصیرت شناخته می شود. گشتالتی ها آنرا بینش می نامند که چهار ویژگی دارد. پیدایش این شهود نه به تفکر نیاز دارد نه به احساس های پنج گانه. شهود با حس کردن هم متفاوت است. در حس کردن کنش عقلی است ولی اینجا ارادی نیست و در یک زمان و مکان خاص رخ می دهد و مشخص هم نیست چه زمانی اتفاق می افتد. زمان و مکان خاصی ندارد. پیش بینی پذیر نیست. یک کنش غیرعقلانی است.

همه این کنش ها مسیرهای پژوهش مخصوص به خود را دارند.

برای یک نوزاد یک ماهه هرچهار مورد اتفاق می افتد فقط کیفیتش فرق می کند.

وقتی کودکی در مورد خدا می پرسد هرچهار کنش در او اتفاق می افتد و باید خدا را گام به گام طبق کنش روانی عقلی، تفکر (عقلانی)، حس کردن و شهود (غیرعقلانی) به او کمک کنید. ابتدا در دو حوزه اول به کودک کمک می کنیم تا در دو حوزه دیگر در سن تفکر انتزاعی خود کودک به مفهوم خدا پی ببرد.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه