امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

روابط والد - کودک در سه گروه ایمن، اجتنابی و اضطرابی دوسوگرا طبقه بندی شد.

سبک دلبستگی ایمن؛ این کودکان مراقبتکنندگان خود را تکیه گاه امنی می دانند. افراد دارای این سبک دلبستگی تصور مثبتی از مادر خود دارند، عزت نفس
و اعتماد به نفس بالایی دارند و نقاط ضعف و قوت خود را نیز می شناسند.

سبک دلبستگی ناایمن: کودکان نسبت به والدین خود بی اعتنا هستند و واکنش آنها بصورتی است که بود و نبود والدین یا مراقبت کننده ها برایشان اهمیتی ندارد.

سبک دلبستگی دوسوگرا؛ این کودکان هنگامی که مادرشان از آنها جدا می شود بسیار مضطرب می شوند و زمانی که مادرش برمی گردد واکنش بی میلی از خود نشان می دهند

کودکانی که در گروه ایمن دسته بندی شدند، بعد از پریشان شدن به سرعت برای رسیدن به آرامش پیش مادر برگشتند، سریع تر به آرامش رسیدند، سریع تر و کاملتر فعالیت ها ی خود را از سر گرفتند. کودکانی که در گروه دوسوگرای اضطرابی دسته بندی شدند، واکنشهای آمیخته ای به حضور مادر داشتند، از حضور مادر به آرامش نرسیدند و فعالیت های خود را از سر نگرفتند. در نهایت گروه با دلبستگی اجتنابی مادر خود را نادیده گرفتند، به انزوا و گوشه گیری پرداختند و شروع به انجام فعالیت هایی برای دور شدن از پریشانی کردند (رولز و سیمپسون، 2004).

پرسشنامه سبک‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)

این پرسشنامه توسط سیمپسون (1990) ساخته شده است و هدف آن رفع نقص سه بند معروف هازن و شیور بوده است.

این آزمون شامل 10 جمله در مقیاس لیکرتی است که آزمودنی در پاسخ به هر سوال باید یکی از گزینه های طیف 5 درجه‌ای (از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) را انتخاب کند. از این 10 جمله، 4 جمله برای ارزیابی سبک دلبستگی ایمن، 3 جمله برای ارزیابی سبک دلبستگی اجتنابی و 3 جمله برای ارزیابی سبک دلبستگی دوسوگرای اضطرابی می‌باشد.

سیمپسون به منظور بررسی روایی این پرسشنامه از مقیاس عشق رابین (1970؛ به نقل از سیمپسون، 1990) و مقیاس وابستگی برشید و فی (1997) استفاده کرد. همبستگی بین مقیاس عشق رابین با سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب 22/0، 22/0- و 12/0- بود. همبستگی بین مقیاس وابستگی برشید و فی با سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب 26/0، 28/0 و 12/0- به دست آمد.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه