امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

در سال 1793 پینل بحث مراقبت انسانی در تیمارستان های فرانسه را مطرح کرد.

در سال 1848 دروتی دیکس موفق شد تسهیلات بهتری برای بیماران روانی نیوجرسی فراهم آورد.

در سال 1895 بروئر و فروید کتاب مطالعاتی در باب هیستری را منتشر کردند.

در سال 1900 فروید کتاب تفسیر رویاها را منتشر کرد.

در سال 1908 کلیفورد بیرس جنبش بهداشت روانی را به راه انداخت.

در سال 1909 هیلی درمانگاه مشاوره کودک شیکاگو را تأسیس کرد.

در سال 1920 واتسون و رینر شرطی سازی ترس ها را مطرح کردند.

در سال 1932 مورنو گروه درمانی را معرفی کرد.

در سال 1950 دالرد و میلر کتاب شخصیت و روان درمانی را چاپ کردند.

در سال 1951 راجرز کتاب درمان مراجع محور را چاپ کرد.

در سال 1952 آیزنک گزارش خود؛ انتقادی بر روان درمانی مبنی بر بی تأثیر بودن آن را منتشر کرد.

در سال 1953 فرانکل بحث معنادرمانی و ارتباطش با نظریه وجودی را مطرح کرد.

در سال 1953 اسکینر کاربرد اصول شرطی سازی عامل را توضیح داد.

در سال 1958 آکرمن بحث خانواده درمانی را مطرح کرد.

در سال 1958 ولپ روش حساسیت زدایی منظم را شرح داد.

در سال 1961 برن نظریه تحلیل تبادلی را مطرح کرد.

در سال 1962 الیس درمان عقلانی هیجانی را ابداع کرد.

در سال 1965 کنفرانس سوامپ اسکامپ برگزار شد و روانشناسی اجتماع نگر شکل گرفت.

در دهه 1980 روانشناسی سلامت ظهور کرد و روان درمانی های کوتاه مدت مورد توجه بیشتر قرار گرفتند و تحقیقات در زمینه رواندرمانی اوج گرفت.

در دهه 1990 تأثیر شدید نظام مراقبت های بهداشتی کنترل شده بر خدمات روانشناختی مشخص شد.

در سال 1995 برای اولین بار فهرست درمان های دارای حمایت تجربی منتشر شد.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه