امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

در میان اندیشمندانی که در حوزه تعلیم و تربیت فعال اند، در علمیت تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش، به عنوان یک علم مانند دیگر علوم، البته با ویژگی های مربوط به خود، اختلاف نظر وجود دارد. هر علمی سعی دارد تا قلمرو خود را مشخص، موقعیت ها و واقعیت های مربوط را بیان و قوانین حاکم بر آن را کشف کند.

در قرن نوزدهم، فعالیت هایی در زمینه علمی کردن تعلیم و تربیت صورت گرفت، ولی چندان قانع کننده نبود. تا بالاخره در قرن بیستم برای اولین بار شخصی به نام لوسین سل لوریه " طرح کلی علم پداگوژیک " را زیر عنوان معنای «واقعیات و قوانین تربیت» منتشر کرد. مؤلف مذکور از علمیت تعلیم و تربیت به شدت دفاع می کرد و معتقد بود: هدف تعلیم و تربیت، جستجوی قوانین مربوط به پدیده هایی است که در تربیت به ظهور می رسند، بر آن تأثیر می گذارند و از مقدمات معینی استنتاج شده است. او معتقد است: این علم موجب نظم و روشنی شده و به ما اجازه می دهد تا اندازهای پیشبینی کنیم که در شرایط یکسان، نتایج فلان روش یا شیوه تربیتی چه خواهد بود.

در «لغتنامه بویسون» آمده است: تعلیم و تربیت، علم تربیت است؛ اعم از تربیت بدنی، ذهنی و اخلاقی. در این علم، از داده های علومی نظیر فیزیولوژی، روانشناسی، تاریخ و... استفاده می شود.

دورکیم نیز تعلیم و تربیت را یک نظریه علمی می داند. جان دیویی و نیز اشخاصی مثل پل لاپی آن را به دلایل مختلف علم دانسته، خطوط اصلی آن را پی ریزی شده می دانند و معتقدند: علوم تربیتی از مجموع نظم و مقررات و شیوه هایی که واقعیت ها و موقعیت های مختلف تعلیم و تربیت را در بافت تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و سیاسی آن پی جویی می کند، تشکیل می شود.

از مجموع آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که در هر صورت، تعلیم و تربیت یک علم است. البته این علم نیز مانند علوم دیگر دارای ویژگی های منحصر به خود است؛ از جمله:

یک) موضوع تربیت، انسان است و انسان موجودی پیچیده است. نوع زندگی فردی و اجتماعی او نیز دائماً در حال تحول و دگرگونی است و بسیاری از ابعاد وجودی او هنوز در هال های از ابهام باقی مانده است. به همین دلیل، علم تعلیم و تربیت نیز از جهات مختلف دارای پیچیدگی فوق العاده ای است.

دو) علم تعلیم و تربیت یا علوم تربیتی، از جمله علوم بین رشته ای است. این علم از مجموعه ای از علوم انسانی و غیر انسانی از قبیل تاریخ، اقتصاد، آمار، ریاضیات، فیزیولوژی، روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی و حتی فلسفه و هنر و... بهره می برد.

سه) علم تعلیم و تربیت صرفاً یک علم نظری محض نیست، بلکه علمی کاربردی است. یافته های این علم در عمل برای تربیت انسان به کار گرفته می شود و اساساً سودمندی علم تعلیم و تربیت، به کاربردی بودن آن است.

چهار) در تعلیم و تربیت، همانند برخی علوم دیگر، علاوه بر یافته ها و نظریه های علمی، یک سیستم و نظام تربیتی نیز پی ریزی می شود تا آن یافته ها و نظریه های علمی در عمل به کار گرفته شوند. این سیستم دارای سلسله ای از اهداف، مبانی، اصول، شیوه ها، خط مشی ها،... و روش های ویژه است. آنچه درباره جوان بودن علم تعلیم و تربیت گفته شد، نه تنها درباره نظام تربیتی صادق است، بلکه باید گفت نظام های تربیتی موجود در عالم، به مراتب از خود علم تعلیم و تربیت جوان ترند.

پنج) تعلیم و تربیت به عنوان رشته تحصیلی در دانشگاه تدریس می شود و دارای کتاب ها، نشریه ها و انجمن های تخصصی است.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه