امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

تعلیم و تربیت در زندگی بشر، مهمترین و اساسی ترین جنبه زندگی است؛ به گونه ای که هر گونه اعوجاج و انحراف در آن، باعث انحراف در همه امور زندگی می شود. توانایی های انسان در زندگی، بروز و ظهور پیدا می کند و انسانیت انسان تحقق می یابد.

در اسلام به این موضوع مهم توجه بسیار شده و قواعد مناسبی برای رشد انسان تعیین شده است. هدف غایی در تربیت اسلامی، پرورش انسان مقرّب الهی است که شاکله دینی در وجود او به طور کامل شکل بگیرد و رفتارهای دینی ریشه دارتر از او سر بزند. فلسفه خلقت بشر را نیز در همین نکته می توان یافت که خداوند، انسان را برای این آفرید که او به وسیله تربیت صحیح، کمال یابد و به سر منزل مقصود برسد. با علم به این هدف غایی، تربیت دینی اهمیت و جایگاه خاصی پیدا می کند.

بحث ارتباط دین و تربیت از دیرزمان همواره مورد توجه بوده است. نگاه به تربیت از زاویه دین و حاکمیت، نوعی آرمان خواهی در مکاتب تربیتی قرون گذشته و یگانه شاخصه غیر قابل تردید بوده است؛ تا جایی که هرگز احساس تقابل میان دین و تربیت نمی شده است.

اما پس از غرور حاصل از خیزش انسان به سوی علم تجربی و وانهادن جانب دین، این امر با سؤال جدی مواجه شد؛ تا جایی که پس از رنسانس و در حدود نیمه های قرن اخیر، بسیاری از مکاتب تربیتی و رویکردهای موجود، بحث از دخالت دین در تربیت و ارتباط آن دو با یکدیگر را به عنوان یک امر حاشیه ای تلقی کردند.

لزوم نگاهی دوباره به آموزه های دینی و بازخوانی مجدد آن مطابق با تغییرات جهان امروز از یک طرف و گرایش انسان دردمند و خسته از دستاوردهای فرهنگی فنّاوری و دلبستگی های دینی و آرمانی از طرف دیگر، موجبات توجه دوباره به این بحث را فراهم کرده است.

در این راستا، دستیابی به یک نظام کارامد تعلیم و تربیت در کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران که از تمدنی کهن برخوردار بوده و عقاید و ارزش های اسلامی در آن حاکم است، مستلزم بررسی تناسب اصول این نظریه با عقاید و ارزش های ملی و اسلامی و در نهایت، تلاش روشمند برای تدوین نظری های کارامد در عرصه تعلیم و تربیت است. از این رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسلامی و بهره گیری از آن در پژوهش، بازنگری و بومی سازی مبانی و مسائل علوم انسانی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است که در این میان، بحث مفهوم سازی علم تربیت دینی، از موضوعات مهم در مجامع پژوهشی به شمار می آید.

توجه به زیرساخت های موضوع مورد بحث و عوامل جانبی آن، دقتی در خور توجه را می طلبد و آنچه در این باب اهمیت ویژه ای دارد، وضوح مفهوم و آشکار کردن جوانب آن است. در این میان، آنچه می تواند تمامی مراحل یاد شده را جهت دهی کند، مسائلی است که جامعه عصر حاضر و آینده با آن رو به روست و انتظار دارد که نهاد تعلیم و تربیت، افرادی را پرورش دهد که بتوانند از عهده حل مسائل برآیند. بنابر این، بحث از اینکه تعلیم و تربیت چگونه باید مفهوم پردازی شده و چگونه صورت گیرد تا به هدف اصلی خود که تربیت انسان مؤمن است نایل آید.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه