امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

اصل تغییر ظاهر و تلقین به نفس یکی از مهم ترین اصول تربیتی دوره تمهید، یعنی اولین مرحله تربیت است، زیرا شاکله و خلق درونی، از طریق گفتارهایی که از وی سر می زند تشکیل خواهد شد.

طبق اصل تغییر ظاهر، باید ظواهر کودک را به سمت گفتارها و رفتارهای مطلوب سوق داد. مقصود از این مطلب، تنها به بند کشیدن کودک نیست. تغییر ظاهر هم شامل مهار زدن است و هم شامل مهار گسیختن. برای مثال، اگر کودکی از جنب و جوش و بازی طفره می رود و گوشه گیر است، نغییر ظاهر برای او بدل کردن بی تحرکی به تحرک و فعالیت است. اما در عین حال، به مهار درآوردن ظواهر نامطلوب نیز بخشی از کار تغییر ظاهر می باشد.

روش تلقین به نفس یکی از روش هایی است که می توان برای تغییر کودک از آن بهره برد. برای به کارگیری این روش باید پنج اصل، شامل اصل احساس، تفکر، باور تلقینات، تکرار و نگهداری و سه روش تلقین قولی، تلقین فعلی و تلقین قولی - فعلی را، که هر کدام هم جنبه سلبی و هم جنبه ایجابی دارد، به کار گرفت. در روش قولی باید به کودک بیاموزیم سخنانی را بر زبان جاری کند و از این طریق در معرض حالات مطلوب درونی قرار گیرد. در این مرحله، تلقین کودک به خود در پی تلقین دیگران به وی پدیدار می شود، مانند دختر خوب من با دوستانش مهربان است، پسر خوب به دیگران احترام می گذارد یا بسیار مرتب و منظم است. ممکن است کودک در ابتدا در برابر این جملات مقاومت نشان دهد اما به مرور زمان آنها را می پذیرد و اجرا می کند.

همچنین باید به تلقین های منفی کودک مهار زد، تلقیناتی مثل من خواهر و برادرم را دوست ندارم! من نمی توانم یاد بگیرم! تلقین نباید اغراق آمیز و بسیار دور از واقع باشد.

تلقین فعلی آن است که کودک را در معرض انجام عملی قرار دهیم تا از این طریق حالات درونی مطلوب در او به وجود آید. برای مثال اگر پولی را به کودک بدهیم و بگوییم آن را به فقیر بدهد، یا این عمل، انگیزه و کشش کمک به دیگران در درون وی پدیدار می شود.

هرگاه تلقین قولی و عملی با هم قرین شود، تاثیر آفرینی آن مضاعف خواهد بود. درباره رفتارهای مختلف می توان چنین تقارن و تقاربی را فراهم آورد.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه