امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

اگر احتیاجات و امیال بشری به سهولت ارضاء می شد زندگی آسان می نمود اما چنانچه میدانیم موانع و مشکلات گوناگون، اداب و سنن و رسوم اجتماعی،عرف و قوانین مدون از ارضای بسیاری از احتیاجات انسانی جلوگیری می کنید و در نتیجه نا کامی به بار می آورند بر طرف کردن بعضی از این موانع آسان و مواجهه با برخی از آنها مشکل است و منازعه روانی ایجاد می کند.از این رو زندگی انسان یک مبارزه ی همیشگی و لایزال است و این مبارزه اصولاً بر سر تعارض یا کشمکش بین تمایلات شخصی فرد و مورد نیازی خارج که به شدت فرد را تحت نفوذ و تأثیر قرار می دهند می باشد (احمدوند، 1382)

یکی از راههای پاسخ دادن به ناکامی ها و تعارضات که همه ی ما آنها را از دوران کودکی در خانه و جامعه یاد می گیریم(مکانیسم های دفاع روانی) است. این فروید بود که برای فرایندهای ناهشیاری که واقعیت را تحریف می کنند تا آدمی را در برابر اضطراب محافظت کنند اصطلاح مکانیسم دفاعی را بکار می برد (میگارد و دیگران 1370)

فروید در سال 1923 با تعریف مفاهیم نهاد، خود و فراخود که به جنبه های مختلف کنش انسان اصلاق می شود الگوی سازمان یافته تری را از فهوم مکانیسم ها به وجود آورد (دیویدال،رز نهان سیلگمن، 1379)

همچنین او در سال 1938 برای نیاز می گذارد و معتقد بود که روش های فوق العاده زیادی از سوی (خود) برای دفاع از تنشهای به کار گرفته می شود، مدتی کوتاه پس از آن آنا فروید که نقش خلاق در متناسب کردن روان کاوی برای کودکان ایفا کرده کتابش را تحت عنوان (خود و مکانیسم های دفاعی) که امروزه نیز باقی است تعریف و تشریح کرد(سارا سون و سارا سون 1371)

همه یافراد بشر مشکلاتی دارند و این مشکلات در نتیجه تعارضات و ناکامیهایی است که بر سر راه امیال و آرزوهای آنها قرار می گیرد به عبارت دیگر ریشه ی اکثر مسائل انسان، محرومیت و رنجهای حاصل از آن است و اغلب، برای افراد انسان دشوار و یا حتی غیر ممکن است که مستقیماً به مشکلی حمله بیاورند و آن را از بین ببرند.به این دلیل بشر برای کاستن از اضطراب ناشی از محرومیت و ناکامی مجبور است دست به رفتارهایی موسوم به رفتارهای جبرانی یا سازشی بزند.

رفتارهای سازشی از لحاظ مقدار متفاوتند و برخی از افراد در استفاده از آنها راه افراط در پیش می گیرند. مکانیسم های دفاعی در مواقع شکست و ناکامی به دفاع از من می شتابند تا من به طور نا خود آگاه بقای خود را حفظ کند. (شاملو 1378)

به گونه ای دیگر می توان گفت من هسته اصلی شخصیت است و هر نوع تحقیر به ارزش و کفایت آن تهدیدی است به هسته ی مرکزی وجود شخص و به این مناسبت مکانیسم های دفاعی گوناگونی به منظور حفظ (من) از تحقیر و از هم پاشیدگی و ترقی و استحکام آن تا حد امکان به وجود آمده است و زمانی که ارزش و تمامیت شخص مورد تهدید باشد و به عرصه پیکار فرا خوانده می شود تا سازشهایی بین انگیزه ها و منازعات ضد و نقیض برقرار کرده، کشمکشها و اضطرابهای درونی را تسکین دهد.(احمد وند 1382)

ویلنت (1994) مکانیسم های دفاعی روانی فرایندهی تنظیم کننده ی خود کاری هستند که برای کاهش نا هماهنگی شناختی و به حداقل رساندن تغییرات ناگهانی در واقعیت درونی و بیرونی از طریق تأثیر گذاری بر چگونگی ادراک حوادث تهدید کننده عمل می کند (به نقل از بشارت 1384 ص 9)

ویلیت و دریک (1985) در تحقیق جامع دریافتند که مکانیسم های دفاعی سازش نیافته با بسیاری از شاخص های منفی سلامت مرتبط هستند (به نقل از بشارت 1384)

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه