امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

مکانیسم های دفاعی

شیوه هایی هستند که باعث کاهش با رفع اضطراب شده و تعادل روانی را حفظ می کنند و در نتیجه شخص قدرت سازگاری و تطابق با عواملی که پیش آمده ایجاد می کند (میلانی فر، 1382 ص 81)

ضمیر هشیار

قسمت کوچکی از ذهن که مطالب آن به راحتی در دسترس می باشد. به بیان دیگر اگر به زندگی روانی انسان برشی عرضی بدهیم برش از این سطح می گذرد (احمد وند، 1382، ص 16)

ضمیر نیمه هشیار

میان دو بخش هشیار و نا هشیار حجابی وجود دارد که در حالت طبیعی از عبور افکار و خاطرات دردناک ناهشیار به هشیار ممانعت می کند (احمد وند، 1382، ص 16)

ضمیر نا هشیار

قسمت اعظم شخصیت که تحت کنترل اراده نبوده و مخزن خاطرات و حوادث زندگی می باشد که در ظاهر فراموش شده اند (احمد وند، 1382، ص 16)

نهاد

نخستین قسمت شخصیت که در بر دارنده ی بازتابها و انگیزه های بنیادی زیست شناختی است (شریفی در آمدی، 1380، ص 36)

من

مجموعه تمام محیط ذهنب و خصوصی هر فرد. من در مقایسه با جهان بیرونی، دنیای درونی هر شخص است (احمد وند، 1382، ص 20)

من برتر

آخرین مرحله تکامل روان و مظهر قانون اجتماع و در حقیقت همان قسمت اخلاقی و قضایی شخصیت است (احمد وند، 1382، ص 21)

تعارض

تعارض یعنی مبارزه ی تمایلات، علایق، موقعیتی که در آن فرد در معرض نیروهای متضاد و با قدرتهای تقریباً برابر قرار می گیرد (گنجی، 1367، ص 215)

سرکوبی

سرکوبی یعنی احساسات، خاطرات و انگیزه های ناراحت کننده و ناسازگار را خارج از حوزه ی خود آگاهی نگهداشتن (گنجی، 1367، ص 223)

جبران

اغراق در یکی از مشخصات یا رفتارهای شخصی به منظور کاستن احساس حقارتی که در نتیجه رفتارها با مشخصات نامطلوب به وجود آمده است (شاملو، 1378، ص 142)

دلیل تراشی

عمل غیر منطقی خود را با دلایل جامعه پسند منطقی جلوه دادن (شعاری نژاد، 1371، ص 161)

انتقال

همانند سازی نا خود آگاهانه ی تصویر یک فرد که بر فرد دیگر منعکس می شود (احمد وند، 1368، ص 191)

جابه جایی

تغییر جهت دادن احساسات از یک شخص یا یک شی به یک شخص یا شی دیگر (آزاد، 1374، ص 66)

بازگشت

عقب نشینی از مشکلات زندگی به وسیله ی برگشت به مرحله اولیه و ساده تر رفتار و یا متوسل شدن به رفتارهایی که فرد در گذشته انجام داده است (شاملو، 1378، ص 145)

جز خود ساختن

فرد شخص دیگر یا اعضا شخص دیگری را به طور سمبولیک جز خود یا بدن خود محسوب می کند (احمد وند، 1368، ص 206)

پناه به بیماری

شخص ناکام به وسیله ی بیمار نشان دادن خود از درد ناکامی و وظایفی که دارد خود را آزاد می کند (احمد وند، 1368، ص 132)

توجیه عقلی

کاهش اضطراب و نگرانی از طریق کاهش دادن انتظارات و آرزوها و محدود ساختن عواطف و هیجانات (آزاد، 1374، ص 69)

کنایه

یک عقیده با یک شی نشانه ی یک عقیده یا شی دیگر باشد را کنایه می گویند (احمد وند، 1368، ص 188)

تبدیل

ناکامی خود را به صورت بدنی نشان دادن (شعاری نژاد، 1371، ص 160)

انگار

عدم پذیرش حقیقت و میل به اجتناب آن برای گریز از فهم حقیقت (ضوابطی 1365، ص 78)

فرافکنی

انگیزه ها و تمایلات و خصلت های اضطراب انگیز خود را به دیگران نسبت دادن (والی پور، 1360، ص 187)

درون فکنی

علت ها یا موجبات خصایص مطلوب دیگران را به خویشتن نسبت دادن (شعاری نژاد، 1371، ص 162)

رویای روز

شکستها و محرومیتهای زندگی نا دیده گرفته می شود و دنیا به صورتی دوست داشتنی در مخیله ی فرد جلوه گر می گردد (شالحیان، 1370، ص 211)

تظاهر به بی میلی

فرد مایل است به چیزی برسد ولی چون نمی تواند آن را نادیده گرفته و برایش نقایضی در نظر می گیرد (میلانی فر، 1382، ص 90)

تصعید

تصعید یعنی جابه جایی یک نیروی درونی به سوی یک هدف اجتماعی سطح بالا (گنجی، 1367، ص 231)

منفی بافی

به شدت در مقابل پیشنهادات مناسب دیگران مقاومت کردن در حالی که خود به آنها تمایل داشته باشد (شاملو، 1378، ص 142)

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه