امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

یکی دیگر از انواع مکانیسم های دفاعی روانی، فرافکنی است که به اسامی دیگری مانند: برون راندن، برون فکنی، بیرون فکنی، به دیگری بستن، پرتو افکنی، گناه را به گردن دیگری انداختن و به دیگری نسبت دادن نیز به کار گرفته شده است.

فرافکنی مکانیسم متداولی است که از طریق آن، شخص اندیشه ها و افکار غیر قابل پذیرش و یا تمایلات درونی و نا خودآگاه خویش و. همچنین تقصیرها و اشتباهات و بدکاری های خود را بهدیگری نسبت می دهد و یا وسوسه ها و هوسهای نامقبولش را به دیگران منتقل می کند. و به این وسیله موجبات رضایت خاطر و آرامش خود را فراهم می سازد.

در فرافکنی، انسان دیگران را به عنوان علت اعمال و رفتار خود قلمداد می کند و چون دیگری علت و منشأ رفتار تلقی می شود و در نتیجه تمایلات و تمنیات موقتاً خارج از وجود شخص قرار گرفته و این شخص برای ارضاء خود دیگر حاجتی نخواهد داشت که با سانسور اخلاقی به منازعه و مبارزه و یا کشمکش بپردازد.

در این حال تربیت جریان امور و تصویر دنیای خارج در نظر چنین شخصی تغییر شکل یافته و وارونه جلوه خواهد کرد و این خطری است که به دنبال استفاده از این مکانیسم حاصل می شود.

نحوه ی کار این مکانیسم با تغییر سن، دستخوش دگرگونی می شود، کودک هنگامی که در مرحله خود دوستی به سر می برد به مقتضای عدم تشخیص، از فرافکنی استفاده دو جانبه می کند، بدنیسان که تمایلات مطبوع و نامطبوع خود را برون می افکند ولی به تدریج که در مرحله ی دگردوستی تنها تمایلات نامطبوع و آرام خود را بیرون افکنده و بر حسب طبع و خصیصه ی لذت دوستی، تمایلات مطبوع را در خود نگه می دارد.(احمد وند، 1382)

اصطلاح برون فکنی را روان شناسان به دو معنی به کار می گیرند.یکی اینکه شخص سبب ایجاد حادثه ای را موضوعی نامربوط یا حتی خیالی بداند و دیگر اینکه شخص اختلالات روانی را که در خود او وجود دارد در دیگران ببیند مثلاً شخص چون پایش به صندلی خورده به جای اذعان به بی احتیاطی خود لگدی به صندلی می زند و به آن ناسزا می گوید و یا مکانیکی که عدم موفقیت خود را به سبب کافی نبودن ابزار می داند. هر دوی این افراد از مکانیزم برون فکنی استفاده می کنند.

برون فکنی هنگامی غیر عادی می شود که شخصی عیوب خود را در دیگران به صورت اغراق آمیز مشاهده کند او سعی می کند تااز احساس تقصیر و گناهی که دارد بکاهد بدین وسیله خود را قانع سازد که دیگران نیز اعمال مشابهی انجام می دهند. فی المثل اگر او آدم متجاوزی است دیگران را نیز به همین منوال می پندارد و اگر انحراف جنسی دارد تصو می کند که دیگران هم به همین درد مبتلا هستند.(شاملو، 1378)

برای مطالعه مکانیسم فرافکنی راههای متعددی وجود دارد که مشهورترین آنها استفاده از که های جوهر رورشاخ است. در این آزمون تصاویری به شخص نشان می دهندو از او می خواهند هر چه می بیند به زبان آورد.

فرد نیز ناکامیها، تمایلات، تعارضات، ترسهای خود را به زبان می آورد.آزمون اندریافت نیز جزء آزمون های فرافکنی است. این مکانیزم در واقع نوعی قیاس به نفس است. مثلاً کسی که نظر سوئی نسبت به دیگران دارد می گوید آنان نسبت به من کینه و دشمنی دارند. فرافکنی خصیصه ی عمومی افکار پارانوئیدی است.(آزاد، 1374)

استفاده افراطی از فرافکنی

استفاده از این مکانیسم، به میزان زیادی در بیماران روانی مشاهده می شود، مثلاً بیماران پارانوئیدی هرگونه رفتاری را به صورت بد و نامناسب تعبیر می کند و به طور دائم فکر می کند که او را تعقیب می کنند و از این مکانیسم زیاد استفاده می کنند.(احمد وند، 1382)

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه