امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

این مکانیسم، یا نامهای درون گیری، درون افکنی، به خود منعطف کردن، درون بردن، باطنی کردن، به خود افکندن و خود پذیری به کار برده شده است. درون فکنی یعنی نسبت دادن امور برون ذاتی وخارجی به درون ذات از این رو درون فکنی را می توان مرحله ی مقدماتی همنند سازی تلقی کرد، زیرا فرد به این وسیله پاره ای از جنبه های موقعیتهای مختلف را به درون خود برده و به تملک خود در می آورد.

درون فکنی در مرحله ی دگر دوستی تکوین می یابد. چون کودک در این مرحله در نتیجه برخورد با محیط خارج و ملزم شدن به رعایت قوانین و رسوم، دچار سرخوردگی و حقارت می شود، پس برای رفع این احساس ناتوانی (من) می کوشد تا بعضی از صفات را که فقدان یا ضعف آنها را در وجود خود حس می کند، به درون خود برده و منصوب به من نماید.(احمد وند، 1382)

این مکانیسم های دفاعی نوعی همانند سازی است و به ویژه نزد کودکان متداول است زیرا آنان ارزشها و استانداردهای والدین و معلمانشان را به عنوان ارزشها و معیارهای خویش می پذیرند. تصور می رود که افراد افسرده از داشتن تکانه های دشمنی نسبت به دیگران احساس گناه می کنند، در نتیجه ویژگیهای آن افراد را درون فکنی می کنند، و به دنبال آن پرخاشگریهایشان را متوجه ویژگیهای درون فکنی شده خویش می سازند. این تجربه سرانجام موجب احساسات بی ارزشی و تنفر از خویش می شود.(آزاد، 1378)

مواردی از درون فکنی

- مثال ساده درون فکنی، کودکی است ه به تدریج قوانینو اصول اجتماعی را یاد می گیرد و آنها را به عنوان نظامات و قوانین شخصی خود می پذیرد و به این جهت می تواند رفتار خود را با این معیار داخلی، کنترل کند و خود را از تعدیلهای ممکن مصون دارد و از مجازاتهای اجتماعی دور نگه دارد.

- درون فکنی در مواردی شخص را دچار اندوه بیش از حد می کند. افراد عادی بعد از مرگ کسی که دوستش دارند، دچار غم و ناراحتی می شوند، اما پس از مدتی توازن روانی پیدا کرده و خود را راحتتر می کنند، هر چند که بعضیها بعد از مرگ دوستی، ممکن است دچار افسردگی شدید بشوند ولی اشخاص سعی می کنند که یاد شخص متوفی رادایم در ذهن خود، زنده نگه دارند و جز او به چیز دیگر فکر نکنند. چنانچه گویی شخص متوفی قسمتی از وجود آنها است. این گونه ای از دون فکنی نامطلوب است.

درون فکنی می تواند یکی از اساسی ترین ارکان رشد شخصیت به شمار می رود.رشد و نمو (من برتر) زمانی رخ می دهد که کودک با استفاده از این مکانیسم ضوابط اخلاقی و مثبت والدین خود را فرا گرفته و درون فکنی کرده است. اما از طریق این مکانیسم نقاط شعف شخصیت والدین و جنبه های غیر اخلاقی آنان نیز درون فکنی می شود. همچنین درویی، تضاد، پرخاشگری، بی بند و باری و سایر صفات غیر اجتماعی نیز ار طریق درون فکنی می توانند در کودک ظاهر گردند.(احمد وند، 1368)

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه