امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

تبدیل عبارت است از تغییر شکل دادن و تبدیل محسوسات به تظاهرات حرکتی یا حواسی و به عبارت دیگر به وسیله ی تبدیل منازعه ی روانی و کشمکشهای درونی به وقفه ای در فعالیتهای حسی یا حرکتی منجر می گردد. این مکانیسم از راه شعور ناهشیار به تعلیق واختلال بدنی پرداخته و ناتوانیهایی به منظور جلب ضعف و یا دفع ضرر ایجاد می کند، در حالی که هشیاری از آن اطلاعی ندارد.

اصطلاح تبدیل به وسیله فروید ابداع شد، او می خواست نشان دهد که یک عارضه ی جسمی جانشین یک تصور عاطفی می شود. مسئله ی تبدیل مهمترین نقش را در هیستری بازی می کند و در آن هم تمایل نامطلوب و هم طرد آن، یا به وسیله ی عضلات ارادی یا توسط اندامهای حسی نمودار می شود. مثل فلجهای عضلانی و هیستریک یا خنده و گریه هیستریک، صفت مشخصه ی تبدیل ناهشیار بودن انگیزه های تحریکی آن است.

هر کشمکش عاطفی شعور ناهشیار، نمی تواند به طور مستقیم ظاهر شود،در نتیجه به تعدادی علایم ناراحتی جسمانی معقول و موجد تبدیل می شود. نفع آن جلب توجه دیگران بیش از پیش است. می توان گفت که در کودکان نیز هر نوع ناراحتی که علت عضوی نداشته و به دفعات مکرر ظاهر می شود یک نوع تبدیل می باشد.(احمد وند، 1382)

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه