امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

همانند سازی یکی از مکانیزم های سازگاری است که به وسیله ان فرد رابطه ی عاطفی شدیدی با گروه و یا موسسه به منظور بالا بردن خود برقرار می کند به عبارت دیگر قدرت او از قوت دیگران سرچشمه می گیرد همه افراد بشر مکانیسم همانند سازی را تا اندازه ای به کار می برند.مثل طفل خود را با مادرش همانند می کند و یا اینکه پسر کوچکی قدرت پدرش را به رخ دیگران می کشد و به همین منوال افراد بشر خود را با شخصیت های معروف و موسسات معتبر و گروه های ورزشی همانند می سازند و بدین وسیله احساس برتری و بزرگ منشی می کنند.(شاملو، 1378)

روان شناسان همانن سازی را تماسلی ناخود آگاه می دانند به جذب ویژگیهای شخصیتی فردی دیگر، به عبارت دیگر فرد اعمال و رفتارهای خود را بر اساس الگوهایی که از دیگران، به ویژه خانواده دریافت می کند شکل می دهد. این مکانیسم نقش مهمی در رشد شخصیت فرد دارد، زیرا در مراحل اولیه ی زندگی کودک در می یابد که ارزش و اعتبار وی وابسته به خانواده و سایر گروههاست، یا در دوره ی نوجوانی افراد و شخصیتهای گوناگونی مانند معلمان، هنرپیشگان، و سایر شخصیتهای علمی، سیاسی و اقتصادی می توانند الگو قرار گیرند.

همچنین این مکانیزم را می توان در مشاهده ی فیلمها یا خواندن داستانها به خوبی ملاحظه نمود، زیرا افراد خود را با قهرمان فیلم یا داستان هسمان ساخته از شکستهای آنان غمگین و از پیروزیهایشان شادمان می شوند.(آزاد، 1374)

در همانند سازی شخص، ناخود آگاه رفتار دیگری را تقلید می کند. در اینجا مسئله عمد و قصد در بین نیست، آنچه رخ می دهد همانند مکانیسم های روانی دیگر، جنبه ناخود آگاه دارد، به این معنی که شخص می کوشد خود را شبیه کسی بسازد که قبلاً افکار و رفتار او را مورد پذیرش قرار داده و درون فکنی کرده است این مکانیسم برای رشد من و من برتر بسیار جایز اهمیت است زیرا شخصی که به نحو موفقیت آمیزی خود را با شخص دیگر همانند کرده است اعمال و رفتارش شباهت زیادی بارفتار و سلوک آن شخص پیدا خواهد کرد و ارزشها، و معتقدات وی را مورد پذیرش قرار خواهد داد. تحت شرایط مناسب خانوادگی، پسر خردسال با توسل به این مکانیسم رفتار مردانه و خصوصیات مردانگی از پدرش تقلید می کند و زمینه ای برای رشد شخصیت در جهت مناسب در او آماده می شود.به همین سان دختر نیز رفتار و کردار و اطوار مادرش را تقلید می کند. اما هنگامی که بین والدین تضاد و ناهماهنگی وجود داشته باشد کیفیت فوق تغییر خواهد کرد.

همانند سازی در سالهای پس از کودکی شدیدتر می شود و عده ی زیادی از اشخاص و موقعیتها را در بر می گیرد زیرا شخص به مرور زمان فضایل مختلف را می آزماید و از همانندیهای مختلف احساس لیاقت و ترضیه خاطر می کند.(احمد وند، 1382)

همانند سازی به ویژه راهبرد مفیدی برای کنار آمدن با ترس است. آنا فروید مورد دختر بچه ای را نقل می کند که از ترس اینکه مبادا با شیخ روبرو شود، می ترسید در تاریکی از راهرو رد شود او با گرفتن ژستهای خاص هنگام رد سدن از راهرو بر این ترس غلبه می کرد، و به برادر کوچکش توضیح داده بود که برای اینکه نترسی باید وانمود کنی که تو شبحی هستی که ممکن است با تو روبرو شود (دیوید ال، رز نهان، سیلگمن، 1379)

افراد در به کاریگیری این مکانیسم ممکن است زیانهایی به همراه داشته باشد مثلاً کودک چنان خود را با پدر و مادر همسان سازد که تمام صفات خوب و بد آنان، حتی بیماریهایشان را تقلید کند. همچنین افراط در این مکانیسم ممکن است برای سلامت فکر خطرناک باشد مانند زمانی که شخص توهم خود بزرگ بینی دارد. افراد در نسبت دادن خود به دسته های مذهبی گاه این خطر را دارد که شخص تصور می کند قوای طبیعت است هر چند که چنین موردی بسیار نادر است.(آزاد، 1374)

بدیهی است انطباق با اشخاص ناسازگار، نتایج مطلوبی در بر خواهد داشت و لازم به یادآوری است که همانندی با افراد شرور و پذیرفتن سرمشقهای نامطلوب، مثل گانگسترها، گاهی ممکن است به علت احتیاج شخص به تنبیه و یا تراکم تمایلات ضد اجتماعی باشد زیرا به طور کلی شخص با کسانی که بیشتر به او شباهت دارند و مورد پسند اوست همانند می شود.(احمد وند، 1382)

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه