امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

یکی از سوالهای مهم در باره خلاقیت آن است که انسانهای مختلف چگونه خلاقیت خود را بروز می دهند ؟
عده ای از پژوهشگران مثل می، اندرسون، والاس، اتریک، آلبرشت، قائل به مرحله ای و فرآیندی بودن آن هستند. ممکن است چنین بپنداریم که ایده های نو به یک باره در ذهن ظاهر می شوند اما واقعیت امر چنین نیست بطور کلی ظهور هر ایده خلاقانه از یک فرآیند هفت گانه تبعیت می کند که عبارتند از:

1- آماده سازی: ذهن براساس تجارب و آموزشها چهارچوب بروز خلاقیت را فراهم می سازد.
2- بررسی: ذهن برای درک روشنتر از ایده جدید و شناخت عناصر آن به تحقیق و بررسی می پردازد.
3- تغییر: ذهن تفاوت ها و شباهت های اطلاعات مربوط را با استفاده از تفکر واگرا و همگرا شناسایی می کند.
4- دوره کمون: ضمیر ناخودآگاه اطلاعات جمع آوری شده را برای مدتی راکد و سپس منعکس می کند.
5- جرقه: ذهن با پردازش اطلاعات قبلی، ایده جدیدی را شکل داده و ارائه می دهد. دانته در تائید این مطلب می گوید:" شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است "
6- تایید: فرد با آزمایش ایده جدید در یک مقیاس کوچکتر امکان عملی شدن آن را تجربه می نماید.
7- اجراء: فرد نتیجه ایده خلاقانه و آزمایش عملی موفقیت آمیز خود را بشه مرحله اجرا می گذارد.
دیدگاه دیگر که متعلق به آلبرشت است یک فرآیند پنج مرحله ای برای بروز خلاقیت به شرح زیر مطرح می نماید:
1- جذب: منظور توجه ویژه و شیفته شدن به یک موضوع است که اغلب نیازمند اطلاعات جدید است.
2- الهام: منظور رخنه ناگهانی و سریع یک راه حل است که به ذهن می رسد و فرد " آهان " می کوید.
3- آزمایش: منظور به مرحله اجراء گذاشتن ایده ها ست تا درستی و نادرستی آن معلوم گردد.
4- پالایش: منظور ایجاد اصلاحات و تغییرات لازم در ایده جدید جهت کاربردی کردن آن است.
5- عرضه: منظور وجود خریدار و مشتری برای ایده جدید است تا به جامعه عرضه گردد.

آلبرشت معتقد است که شخص خلاق، اطلاعات پیرامون خود را جذب و برای بررسی مسائل، رهیافتهای مختلفی را مورد بررسی قرار می دهد زمانی که ذهن فشرد خلاق از اطلاعات خام انباشته شد بطور غیر محسوس شروع بکار می کند و پس از تجزیه و تحلیل و ترکیب اطلاعات، رهیافتی برای مسئله ارائه می کند، البته مرحله سوم و چهارم نیازمند صرف وقت و انرژی زیادی است.
والاس فرآیند خلاقیت را شامل مراحل زیر می داند (البته این دیدگاه تا حدودی شبیه دیدگاه کلی است که ابتداء شرح داده شد):
1- آمادگی : شامل ایجاد توجه ویژه و تمرکز بر روی یک مسئله بمنظور حل آن است.
2- نهفتگی: شامل غفلت موقتی و ناخودآگاه از مسئله است که به آن مرحله خواب روی مسئله هم گفته می شود.
3- پافشاری: شامل تلاش و درگیری جدی با مسئله که همراه با پشتکار و جمع آوری اطلاعات است.
4- بصیرت: شامل نیل ناگهانی به حل مسئله است که با تجزیه وتحلیل عوامل و ترکیب آنها ایجاد می شود.
5- رسیدگی و ارزیابی: شامل سنجش اعتبار، سودمندی و مطلوبیت ایده است چرا که هر نتیجه ای الزاما مفید نیست.
استین نیز فرآیند خلاقیت راشامل سه مرحله زیر می دانست:
1- فرضیه سازی: بر مبنای هدف انجام بهتر کار و ویژگیهای شخصیتی و عوامل شناختی انجام می گیرد.
2- آزمون فرضیات: بررسی عملی نتیجه بخش بودن یک ایده خلاق خصوصی به تجربه عمومی است.
3- انتقال نتایج: فرد با روش مناسب، نتایج بدست آمده را به دیگران انتقال می دهد.
البته نباید فراموش کرد اعتقاد به مرحله ای بودن جریان بروز خلاقیت، نباید ما را به خطای فرمولی بودن آن دچار سازد. این مراحل نه علمی است و نه عملی. بلکه به عنوان یک راهنما در درک چند مرحله ای بودن، حل خلاقانه مسائل می توان آنرا به کار برد.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه