امروز چهارشنبه 17 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

تصور سنتی در باب شناخت، آن را برفرآیندها و تولیدات هوشی دقیق ذهنی آدمی محدود می کند. این تصور ماهیت های روان شناختی سطح بالایی همچون دانش، خودآگاهی، هوش،تفکر، تصور،خلق، مفهومی کردن، طبقه بندی، ربط، نماد پردازی و شاید تخیل و رویا را شامل شود. با اینکه برخی از این فعالیت ها مطمئنا” جزء ویژگی های روان شناختی دیگر حیوانات نیز محسوب می شوند، اما به طور مشخص، رنگ و نشان ذهنی آدمی را بر خود دارند (فلاول، 1988/ترجمه ماهر1377).

در حالیکه هیچ یک از روان شناسان معاصر نمی خواهد هیچ کدام از مفاهیم سنتی فوق را از حیطه شناختی خارج کنند، اما احساس مس کنندکه باید برخی مفاهیم دیگر را بر آنها بیفزایند.

جنبش های حرکتی سازمان یافته(بویژه در نوزادان) ادراک، تصویر سازی ذهنی، حاظه، توجه و یادگیری از جمله این مفاهیم هستند، یعنی امکان دارد برداشت گروهی دیگر از شناخت به گونه ای باشد که ویژگی های اجتماعی و روانشناختی بیشتری را در آن مستتر بدانند، این موارد تمامی گونه های شناخت اجتماعی و استفاده اجتماعی ارتباطی از زبان و در مقال استفاده خصوصی شناختی از آن را شامل می شود.

هنگامی که در بسط و ساختار بندی مجدد این حیطه به گونه ای از فرآیندهای عالی تر ذهنی فراتر می رویم، مشکل می توان نقطه توقف را مشخص ساخت. سرانجام فرد ناگریز از طرح این سوال می شود که کدام فرآیندهای روان شناختی را نمی توان شناخت تلقی کرد و یا کدامیک از آنها تا حد زیادی از شناخت فاصله دارند؟ پاسخ این است که فرآیندهای ذهنی عمدتا” خود را برهمه فرآیندها و فعالیت های روان شناختی تحمیل می کنند و در نتیجه هیچ اصل قطعی وجود ندارد تا بتوان برآن اساس نقطه پایان را مشخص ساخت (فلاول،1988/ترجمه ماهر،1377).

اصطلاح شناخت معادل واژه «Cognition» می باشد و به فرآیندهای درونی ذهنی یا راههایی که درآنها اطلاعات پردازش می شوند، یعنی راههایی که ما بوسیله آنها اطلاعات را مورد توجه قرار می دهیم، آنها را تشخیص می دهیم و به رمز در می آوریم، در حافظه ذخیره می سازیم و هر وقت نیاز داشته باشیم آنها را مورد استفاده قرار می دهیم گفته می شود(سیف، 1379).

سنمرت (1991) می گوید: شناخت به فرآیندهایی اشاره دارد که افراد به کمک آنها یاد می گیرند، فکر می کنند و به یاد می آورند(سیف،1379).

بروین در کتاب بنیادهای شناختی روان شناسی بالینی شناخت را اینگونه تعریف کرده است:

اصطلاح شناخت،بازنمایی درونی دانش موجود زنده از خود و محیط است یا به عبارتی دیگر شناخت به فرآیندهایی اشاره دارد که از طریق آنها اطلاعات درباره خود و جهان، طبقه بندی و در دانش از قبل موجود یکپارچه می گردد(بروین بدون تاریخ/ ترجمه علیلو،بخشی پور رودسری، صبوری مقدم،1376).

دایره المعارف روان شناس شناشی گیل (G ale) شناخت را اینگونه تعریف و توصیف کرده است:

شناخت به توانایی تصویر یا بازنمایی اشیاء یا رویدادهایی مربوط است که در لحظه بازنمایی حضور فیزیکی ندارند. کارکردهای شناختی شامل توجه، ادراک، تفکر،قضاوت،تصمیمگیری،حل مساله،حافظه و توانایی زبانی است (G ale group,2001).

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه