امروز چهارشنبه 17 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

گیدنز جامعه شناس نامدار انگلیسی در رابطه با عشق می نویسد: در نگاه نخست بدیهی می نماید، عشق بیانگر دلبستگی فیزیکی و شخصی متقابلی است که دو نفر نسبت به یکدیگر احساس می کنند و معمولا همه ما فکر می کنیم که عاشق شدن از احساسات و عواطف عام انسانی ناشی می شود بنابر این کاملا طبیعی به نظر می رسد که زوجی که عاشق می شوند بخواهند زندگی مشترکی را آغاز کنند. اما در واقع عاشق شدن تجربه ای نیست که اکثر انسان ها داشته باشند.

اگوست کنت جامعه شناس فرانوس در کتاب نظام سیاست اثباتی خود، عشق را بر عقل، و احساس را بر ذهن برتری می دهد، او معتقد است که " عشق جهانی " حلال همه مسایل زمانه است. قابل توجه است که مطرح کردن " قدرت شفا بخش عشق " از طرف کنت، بعد از 15 سال عقل گرایی وی در جامعه شناسی بود.

ویژگی های عشق از دیدگاه جامعه شناسی

عشق در مفهوم عام یعنی کشش و جاذبه میان دو نفر، اما در مفهوم خاص جامعه شناسی به تمایل و کشش میان دو نفر اطلاق می شود که منبعث از سه ویژگی باشد که عبارتند از:

1- صمیمیت (intimacy)

2- شور و هیجان (passion)

3- تعهد (commitment)

در واقع جامعه شناسی، عشق را نوعی ارتباط اجتماعی که هر سه ویژگی، به طور همزمان در آن حضور داشته باشد می داند.

+ passion + commit

1- صمیمیت

از دو پایه احساس و عقل ریشه می گیرد. صمیمیت را می توان همگونی و تجانس با دیگری دانست که عقل، تفکر و اندیشه بر آن صحه می گذارد و جاری شدن احساس را مشروعیت می بخشد. در اینجا شاهد آمیزه ای زیبا از عقل و احساس هستیم (اشتراک کار آمد عقل و احساس).

2- شور و هیجان

از احساس و عاطفه آدمی نشات می گیرد، تمایل و جذبه ای احساس را در گیر می کند و انسان احساس نزدیکی روانی با دیگری را تجربه می نماید.

شور و هیجان، در واقع تجربه یکسان گونه دو نفر در باب تمایلات عاطفی و احساسی نسبت به یکدیگر است که به صورت لبخند ها، شادی ها، بی تفاوتی ها، حسرت ها، غم ها و دلخوری ها تبلور می یابد.

3- تعهد

احساس انجام وظیفه نسبت به دیگری است. آدمی خویش را ملزم به انجام امور، تکالیف و وظایفی می داند که منجر به بهینه شدن شرایط برای دیگری گردد.

تعهد در واقع احساس ضرورت تلاش و کوشش برای بهتر شدن شرایط دیگری است.

در بسیاری از روابط، ما شاهد تبلور یک یا دو تا از ویژگی های مطرح شده، به طور مجزا هستیم که متاسفانه به خطا عشق گفته شده اند.

جدول زیر بیانگر اقسام این تمایلات است:

انواع تمایلات

صمیمیت

شور و هیجان

تعهد

علاقه

+

_

_

شیفتگی

_

+

_

تمایل پوچ

_

_

+

عشق رمانتیک

+

+

-

مصاحبت و همدلی

+

_

+

تمایل بدون درایت

_

+

+

عشق زنده

+

+

+

اقسام تمایلات

1- علاقه

به نوعی رابطه اجتماعی قلمداد می شود که طرفین نسبت به یکدیگر احساس صمیمیت می کنند بدون آنکه در این رابطه تعهد و شور و هیجان دخیل باشد. در واقع کشش و تمایلی است که به سبب شباهت رفتاری میان دو نفر ایجاد شده است مانند علاقه دو همکار به یکدیگر.

2- شیفتگی

تنها ظهور بی شائبه احساس و هیجان نسبت به دیگری است، مانند ابراز تمایل به دیگری در سنین التهابات جنسی و جسمی

3- تمایل پوچ

در واقع نوعی ارتباط اجتماعی است که از ویژگی تعهد و وفاداری بهره مند است. بدون آنکه درگیری احساسی و علاقه ای میان طرفین وجود داشته باشد مثل تعصب نسبت به دوست

4- عشق رمانتیک

از شور و هیجان و تجانس فکری و بینشی بهره مند است ولی تعهد و احساس متقابل در آن دیده نمی شود. در این رابطه، طرفین احساس یکدیگر را به تلاطم می کشند و از شباهت رفتار و کردار یکدیگر به صمیمیت می رسند اما چون تعهد و وفاداری حضور ندارد برای رشد و بالندگی یکدیگر عهد و پیمانی ندارند. به همین جهت، این عشق به رشد و تکامل طرفین منجر نمی شود.

5- مصاحبت و همدلی

در این رابطه صمیمیت و تعهد موج می زند اما فقدان آمیزش تعهد و صمیمیت با هیجانات و عواطف، این نوع رابطه را در دراز مدت دچار خستگی می نماید. انسان در زندگی همیشه به افرادی که شرایط او را درک کنند، احتیاج دارد ولی چنین افرادی، انسان های جدی، فهیم و کارآمدی هستند که نمی توانند احساس آدمی را نوازش دهند و انسان همیشه در حالتی حساب شده و معقول با آنها روبرو می شود مانند مشاور یا رازدار خانوادگی

6- تمایل بدون درایت

به رابطه ای گفته می شود که تایید عقل و آگاهی را نادیده می گیرد و فقط از شور و هیجان و تعهد شکل می گیرد. این تمایل همان رفتاری است که فردی، خویش را برای دیگری به آب و آتش می زند، ولی هیچگاه نیندیشیده است که به چه دلیل و براساس چه عقل و تدبیری چنین می کند، و آیا اصلا لازم است چنین کند.

7- عشق زنده

نوعی از ارتباط اجتماعی است که به طور همزمان سه ویژگی صمیمیت، شور و تعهد حضور داشته باشند. عشق زنده، گر چه قلیان احساس، محبت و لطف به دیگری است، اما دیگری که چون عقل و بصیرت آن را یدک می کشد، کور نیست و بینش و تعقل مانع تخلیه انسان و صفر شدن او می شود.

عشق زنده فرآیند دو سویه است که طرفین در جهت رشد و بالندگی یکدیگر حاضر به هر گونه گذشت هستند. در اینجا، تعهد چون پرچمی آتشین نمایان می شود و از هرز رفتن هر یک از طرفین، جلوگیری می نماید.

تعهد و مسئولیت امکان ارتکاب به خطا و اشتباه را از طرفین می گیرد و تلف شدن توانمندی های آن ها را هشدار می دهد و وظیفه انسان سازی هر یک را یادآوری می کند پس عشق زنده گرچه شاید با حیرانی، پریشانی، دگرگونی احوال درونی آغاز شود، ولی این دوران بسیار کوتاه و گذر است و روزگاران آگاهانه طرفین نسبت به امکانات جسمی، روحی، اجتماعی و فرهنگی یکدیگر و تعهد متقابل نسبت به پرورش یکدیگر است.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه