امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

اضطراب نوعی احساس ترس و ناراحتی با منشا نامشخص است که نشانه بسیاری از اختلالات روانشناختی است.
البته اضطراب وجه لاینفک زندگی انسان بوده و زندگی بشر بدون آن قابل تصور نیست. اضطراب انسان را وا می دارد برای آینده برنامه ریزی کرده و وقایع آتی را اداره کند. اضطراب از جمله ویژگی های انسان است که در سیر تکامل موجب تطابق با محیط، پیش بینی و فایق آمدن بر مشکلات و خطرات گردیده است. اما همین امر تیغ دو لبه سازش یافتگی یا سازش نایافتگی انسان تلقی گردد.
در جهت درمان وجه مرضی این عارضه نیزتلاش های زیادی صورت می گیرد و زمان و هزینه های زیادی برای مبتلایان به دنبال دارد.
واکنش انسان ها در برابر اضطراب متفاوت است. عده در برابر محرک های اضطراب زا آشفتگی محدودی را تجربه می کنند در حالیکه عده ای لحظه های اضطراب آمیز کوتاه تری دارند و مدت و شدت اضطراب آن ها نوسان دارند.
نشانه های فیزیولوژیک اضطراب عبارتند از: بی قراری، تند شدن ضربان قلب و تنیدگی عضلانی

اضطراب به منزله ی بخشی از زندگی انسان،در همه ی افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد،به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می شود،اما اگر از این حد خارج شود و جنبه ی مزمن و مداوم بیابد به منزله ی شکست و سازش نایافتگی تلقی می گردد(دادستان،1380).

اضطراب،احساس رنج آوری است که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری به شی ء نامعین وابسته است(دادستان،1380). اضطراب یک حالت نگرانی و دلشوره است که با ترس پیوند دارد.موضوع اضطراب،مانند خطری مبهم یا یک رویداد احتمالی ناگوار،معمولا نا مشخص و اختصاصی تر از موضوع ترساست (بال ترجمه ی مسدد،1379).

از نظر سولیوان (1974)اضطراب انعکاسی از تنش درونی است؛در حالی که ترس سازو کاری است که بر پایه ی رویارویی با خطرات واقع بینانه تر خارجی به کار می رود(بال ترجمه ی مسدد،1379). از نظر آدلر2(1929، به نقل از آزاد،1376)اضطراب در رویارویی شخص با خود و دیگران؛در ارتباط با احساس حقارت و نحوه جبران آن مطرح می شود.

هورنای3(1948)اضطراب ناشی از تجارب گذشته و نحوه ی ارضای نیازهای شخصی و فرمهای تشخیصی افراد را،مطرح می کند.اریکسون4 (1963) با اتکا روی آموزش اعتماد و محبت و احساس امنیت در دوران کودکی اضطراب را روشن کرده و معتقد است که کودکانی که از ابتدا امنیت را تجربه نکرده اند در مقابل دیگران با اضطراب و نا امنی روبرو می شوند(به نقل از آزاد، 1376).

انواع اضطراب از نظر روان شناسان
اضطراب عینی:
اضطراب عینی به موردی گفته می شود که در مواجهه با یک پدیده بیرونی واقعاً خطر آفرین روی می دهد. مثلا احساس اضطراب هنگام فکر کردن به امتحان روز بعد در شرایطی که فرد حتی یک صفحه از کتاب را نخوانده و برای امتحان آماده نشده است.
اضطراب ذهنی:
اضطراب ذهنی به موردی گفته می شود که هیچ پدیده بیرونی واقعاً خطر آفرین وجود ندارد. به تعبیر دیگر در اضطراب ذهنی فرد از مواجهه با مسأله ای دچار نگرانی می شود که عموماً انسان های دیگر بدون هیچ مشکلی آن مسأله را پشت سر می گذارند. مثالً اضطراب هنگام فکر کردن به امتحان روز بعد در شرایطی که فرد کتاب را چندبار مطالعه کرده و درگذشته نیز در این درس نمره های خوبی گرفته است.

اضطراب از نظر آلبرت الیس:
الیس اضطراب و اختلال های عاطفی را در نتیجه طرز تفکر غیر منطقی و غیر عقلانی می داند. به نظر او افکار و عواطف کنش های متفاوت و جداگانه ای نیستند. از این رو تا زمانیکه تفکر غیر عقلانی ادامه دارد اختلال های عاطفی به قوت خود باقی خواهند ماند. انسان اختلال و رفتار غیر منطقی اش را از طریق بازگو کردن آن ها برای خود تداوم می بخشد. به نظر الیس افرادی که خود را اسیر و گرفتار افکار غیر عقلانی خویش می کنند، احتمالا خود را در حالت احساس خشم، مقاومت، خصومت، دفاع، گناه، اضطراب، عدم کنترل، ناشادی و غیره قرار می دهند. انسان به وسیله اشیای خارجی مضطرب و برآشفته نمی شود و تمام مشکالت عاطفی افراد از تفکرات جادویی و موهوم آن ها سرچشمه می گیرد که از نظر تجربی معتبر نیستند.

اضطراب در دیدگاه فروید
اضطراب عینی یا واقعی: که در آن منشأ خطر در دنیای خارج قرار دارد و ادراک این خطر موجب حالت رنج آور عاطفی می شود، مانند ترس از جنگ و ترس از ابتال به بیماری. موضوع اغلب ترس های واقعی سازش با محیط هستند.
اضطراب روان نژندی: که منشأ آن ادراک خطری است که از غرایز ناشی می شود که از کشمکش میان نهاد و خود سرچشمه می گیرد. کشمکش های غریزی و محدودیت های دنیای خارج نشانه های خطری ایجاد می کند که همان تجربه اضطراب است. اضطراب روان نژندی به سه حالت ظاهر می شود و در حالت اول به صورت اضطراب مبهم است که در موقعیت های کم و بیش مناسب به سهولت بروز می کند. در حالت دوم به شکل ترس شدید و نامعقول است که آن را ترس مرضی نیز می نامند. در حالت سوم به صورت واکنش های وحشتزدگی است که به طور ناگهانی و بدون هیچگونه تحریک ظاهری پدیدار می شود.
اضطراب اخلاقی: اضطراب اخلاقی به صورت گناه یا شرمساری بروز می کند و ناشی از ادراک خطر از ناحیه وجدان اخلاقی است. اضطراب اخلاقی از کشمکش بین نهاد و فراخود پدید می آید. فرد این اضطراب را به صورت گناه یا شرم تجربه می کند. فروید خاطر نشان کرده که اشخاص بسیار شریف یا نیرومند نسبت به افراد عادی، دچار اضطراب اخلاقی بسیار بیشتری می شود.

اضطراب از نظر راجرز:
به اعتقاد راجرز خویشتن پنداری فرد مضطرب یا روان نژند با تجربه ارگانیزمی او در تضاد است. هر زمان ادراک یک فرد از تجربه خویش تخریب یا انکار شود تا حدودی حالت ناهماهنگی میان خود و تجربیات فرد همراه با حالت ناسازگاری روانی و آسیب پذیری به وجود می آید و موجب پیدایش مکانیزم های دفاعی می شود. در حقیقت فرد در مقابل تهدید های حاصل از ناهماهنگی میان تجربه و خویشتن پنداری احساس اضطراب می کند و سپس با استفاده از یکی از مکانیزم های دفاعی در مقابل تهدید و اضطراب به دفاع از خود می پردازد.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه