امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

ارزیابی و شناخت نحوه دفاع "من" در برابر احساسات متناظر با غرایز، راهکاری بسیار مهم و اثربخش در راه شناسایی عملکرد مکانیزم های دفاعی می باشد.
سازمان "من" علاوه بر آنکه وظیفه کنترل، مقابله و پاسخگویی به مطالبات غرایز نهاد را دارد، درمسیری کاملاً مستقل موظف است در برابر احساسات ناشی از این تقابل ها نیز پاسخگو باشد. به بیانی، "من" علاوه برآنکه وظیفه مدیریت تمایلات و کشش های غریزی را برعهده دارد.

مسئولیت مهم دیگری را نیز عهده دار است. این مسئولیت مهم کنترل، مدیریت و پاسخگوئی به احساساتی است که در خلال این جریانات تولید می شوند. احساساتی که چه بسا نوع و کیفیت آنها، متمایز و مستقل از غرایز تولیدکننده آن احساسات باشند. با فرض پذیرفتن این موضوع که احساس بوجود آمده ناشی از فعل و انفعال هر غریزه می تواند متفاوت از نوع غریزه مربوط باشد، باید چنین تفکیک وظایف کنترلی را درحوزه عملکرد سازمان"من" تعریف کرد.

آن هنگام که یک تمایل یا کشش جنسی ممنوع واپس زده یا سرکوب می شود، یا با تبدیل و تحریف در مسیری متفاوت جهت ارضاء به جریان می افتد، ممکن است تولیدکننده احساسات متفاوتی نظیر عشق، شرم، نفرت و یا حسادت باشد. همین طور زمانی که تمایل ممنوع به پرخاشگری متوفق شده یا در مسیری مبدل به جریان می افتد، می تواند مولد احساساتی متفاوت نظیر شرم، درد، خشم و یا دلتنگی شود.
سازمان "من" همانگونه که موظف به پاسخگویی به غرایز است، مسئولیت مدیریت و کنترل و هدایت احساسات جانبی بوجود آمده ناشی از مدیریت غرایز را نیز برعهده دارد. لذا شناخت و ارزیابی عملکرد سازمان من در مدیریت احساسات نیز اهمیت جداگانه ای دارد.

شناخت و تحلیل مکانیزم برخورد و مدیریت "من" در برابر احساسات، ساده تر و عریان تر از تحلیل مکانیزم های دفاعی "من" در برابر غرایز و کشش های نهاد است. روانکاوی آسانتر در می یابد درهنگام تجربه احساس دلتنگی، سازمان "من" چگونه وضعیت را به حالت متعادل بر می گرداند تا اینکه بخواهد کشف کند نحوه دفاع "من" در برابر یک تمایل جنسی ممنوع ناخودآگاه چگونه بوده است.

روانکاوی روشنتر درک می کند فرد با احساس نفرتش چه خواهد کرد، تا اینکه تحلیل نماید فرد در برابر غریزه خشونتگرای ناخودآگاه چه دفاعی از خویشتن می کند. برای شناخت و کشف بهتر و مناسب تر علل و ریشه های روان رنجوری ها در افراد، باید بتواند بین مدیریت احساسات و مدیریت غرایز تفکیک قایل شد. درغیراین صورت ارزیابی ها ممکن است منجر به دریافت نتایج اشتباهی شود.
از آنجا که در مقاطع مختلف زندگی، نحوه عملکرد و نوع مکانیزم های دفاعی "من"، تقریباً یکسان و یکنواخت می باشند، تحلیل ها و ارزیابی هایی که منجر به کشف نحوه دفاع هرفرد در برابر عدم تعادل غرایز یا احساساتش می گردد، اطلاعات ارزشمند و پایداری را برای بهبود کیفیت شخصیت او دراختیار می گذارد. به عبارتی می توان پیش بینی نمود هرفرد در برابر مشکلات و ناهنجاری های بعدی نیز عملکردهای دفاعی قبلی را از خود نشان خواهد داد.
مثلاً اگر در روانکاوی مشخص شود فرد معمولاً در برابر احساس حسادت، از مکانیزم رد و انکار استفاده کرده، یا در برابر نیازهای جنسی ممنوع و سرکوب را در پیش می گیرد، یا در برابر خشم و نفرت از فرافکنی استفاده می نماید، می توان این دفاعها را بعنوان استراتژی کلی فرد در برابر ناهنجاری ها درنظرگرفت و راهکارهای بهبود را به کلیت شخصیت وی تعمیم داد.

همچنین نکته حائز اهمیت و قابل ذکر دیگر در روانکاوی دفاع در برابر احساسات
این ست که با ارزیابی عملکرد دفاعی سازمان "من" در مواجهه با احساسات، ساده تر می توان نایل به کشف کیفیت دفاع در برابر غریزه گردید. به عبارت دیگر، راه ساده تری که برای رمزگشایی عملکرد ناخودآگاه در برابر غرایز وجود دارد آنست که احساسات بوجود آمده متناظر باآن غریزه شناسایی شده، سپس به کشف مدیریت سازمان "من" بر این احساسات پرداخت، آنگاه نحوه کنترل غریزه را شناسایی کرد.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه