امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

برخی حالت های جسمی ویژگی های شخصیتی خاص نظیر نوع راه رفتن وایستادن فرد، شکل لبخندی خاص، رفتار مغرورانه، برخوردهای توهین آمیز، عادت به کنایه و متلک و امثال این ها را می توان بعنوان عوارض بجامانده و پایدارشده از عملکرد یک مکانیزم دفاعی درگذشته فرد دانست. حتی ممکن است، مدتها پیش عملکرد آن مکانیزم دفاعی متوقف شده و سوژه فعال کننده مکانیزم نیز برطرف گردیده باشد، امّا عارضه جسمی یا رفتاری آن به شکل قالب شخصیتی پسمانده آن مکانیزم هنوز پابرجا باشد.
نوجوانی زمانی که در معرض رفتار تحقیرآمیز پدرش قرار میگرفت، دچار اضطراب و عدم تعادل می شد. برای رفع این ناهنجاری و اضطراب مکانیزم دفاعی در وی چنان فعال می شد تا با برون فکنی تحقیر بر دیگران از خود رفع اضطراب کند. عملکرد چنین مکانیزم دفاعی در نوجوان موجب شکل گیری عادت به کنایه و تمسخر دیگران شده بود.

او درزمان نوجوانی که تحت سلطه تحقیرآمیز پدرش قرار داشت با برون فکنی، اضطراب و عدم تعادل روانی خویش را تخفیف می بخشید تا با تمسخر و تحقیر دیگران انرژی روانی تنش زای خود را تخلیه کند. اکنون سالهاست که از دوران نوجوانی او گذشته و مرد مستقلی شده است. دیگر تحت سلطه تحقیر آمیز پدر قرار ندارد.
موضوع ناهنجاری روانی منتفی شده و اثری از کشمکش های درونی ناشی از تحمل برخوردهای تحقیرآمیز پدر وجود ندارد. مکانیزم دفاعی برون فکنی از فعالیت افتاده وآن عدم تعادل تنها محدود به خاطره درگذشته فرد است. امّا عارضه رفتاری که در شخصیت فرد در دوران نوجوانی شکل گرفته همچنان پابرجاست. نوجوان مرد شده، هنوز هم عادت دارد دیگران را تحقیر و تمسخر نماید. به این وضعیت در اصطلاح زره شخصیتی می گویند.

به بیان دیگر زره شخصیتی، قالب های ناهنجاری در شخصیت افراد است که به جا مانده از عوارض عملکرد مکانیزم های دفاعی درگذشته می باشد. حالات شخصیتی که با وجود از میان رفتن ریشه ها و بسترهای سبب ساز آن، هنوز هم پایدارند و به شکل عادت تثبیت شده اند.

برای برطرف کردن زره های شخصیتی فرآیندهای روانکاوی خاصی مورد نیاز است. زیرا برای این عارضه شخصیتی، درواقع منبع مولد ناهنجاری وجود نداشته و پیش از این غیرفعال گردیده است.

بنابراین عدم تعادل یا ناهنجاری و تعارض روانی برای برطرف شدن وجود ندارد. تنها یک عادت رفتاری یا جسمی است که دوران عدم تعادل در شخصیت خود بجای مانده است. لذا برای برطرف ساختن آن تنها نمی توان قرینه ها را حذف و یا ارتباطات را گسسته کرد. به هرحال برای حذف زره های شخصیتی آگاهی و ریشه یابی دقیق علل پایداری این عارضه، همراه با تلاش و تدبر آگاهانه برای جاریسازی عادات جایگزین می تواند مؤثرترین روش تلقی شود.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه