امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

هنگامی که روند شکل گیری و نوع علائم یک بیماری عصبی را بررسی می نماییم. در می یابیم در ظهور و بروز این علائم نوعی تکرار و پایداری مشاهده می شود. مثلاً برای مطالعه برخی علائم افسردگی در یک فرد خاص، نظیر ثابت ماندن نگاه در یک امتداد. یا افتادگی عضلات و یا اشکال خاص تنفس منقطع و کوتاه، می توان نوعی ماندگاری و تکرار را در ظهور این علائم در بیمار مشاهده کرد.
درشکل گیری چنین علائمی، کیفیت عملکرد سازمان "من"، نقش مهمی دارد. این نقش عبارتست از استفاده خاص از یک شیوه دفاعی درهنگام مطالبه غریزی خاص و تکرار همین روند دفاع، هر زمانی که مطالبه پابرجا باشد. تداوم این ارتباط به شکل کلیشه ای میان مطالبه غریزه و دفاع "من" موجب تکرار و تثبیت علائم یک ناهنجاری عصبی می گردد.
مثلاً بروز رفتار پرخاشگر و مبارزه جو در یک همسر، اگر تثبیت شده و به شکل تکراری مشاهده شود را می توان علامت یک بیماری عصبی دانست. در تحلیل علل بروز علائم این ناهنجاری روانی می توان دریافت، کشش درونی و نیرومند این خانم برای جلب ابراز محبت مصادف با طغیان این تمایل غریزی جهت کسب محبت از شخصی بجز همسر برخوردی سرکوب گر و تنبیهی دارد. دراینجا تمایل نهاد برای جلب محبت از مسیر مجاز ارضاء نشده و فرامن راه را در مسیرهای غیرمجاز مسدود کرده است. بنابراین شخص دچار اضطراب و ناهنجاری اولیه می گردد.

سازمان "من" برای محافظت از تعادل فرد در برابر این اضطراب اولیه یکی از مکانیزمه ای دفاعیش را فعال می سازد. این مکانیزم ترکیبی از روش های دفاعی واکنش سازی و همانندسازیست.

به این ترتیب که در مکانیزم واکنش سازی، معکوس تمایل ارضاء نشده در شخصیت زن شکل می گیرد و همانندسازی با هسر خشن خویش، قالب شخصیتی خشن و پرخاشگر در زن خلق می شود. به بیان دیگر شخصیت پرخاشگر و مبارزه جویی که در زن پایدار گردیده، وظیفه حفاظت از او در برابر اضطراب اولیه ناشی از عدم ارضاء محبت جویی غریزی وی را برعهده دارد. اکنون این مکانیزم دفاعی گرچه می تواند ساختار زن را از ویران گری اضطراب اولیه رهایی بخشید، امّا خود تولیدکننده اضطراب ثانوی و ناهنجاری های روانی جانبی می باشد که به شکل علائم بیماری های عصبی تثبیت شده در زن ظاهر می شود. یعنی مستقیماً می توان عوارض و علائم ناهنجاری های عصبی را در ارتباط با مکانیزم دفاعی "من" زن بررسی کرد.
همواره بسیاری از بیماری های عصبی و ناملایمات روانی رابطه ای مشخص و مستقیم با شیوه های دفاعی فرد دارند. نظیر رابطه هایی که میان بیماری هیستری (ناراحتی های جسمی فاقد علل جسمی) و مکانیزم واپس زدن و سرکوب وجود دارد. و یا ارتباطی که میان بیماری وسواس و مکانیزم دفاعی منزوی ساختن و انکار موجود است.
چنین تحلیل هایی مشتمل بر رابطه ای کاملاً دوطرفه است، با ارزیابی مکانیزم دفاعی فعال شده می توان به علائم بیماری و ناهنجاری پی برد و با تحلیل علائم می توان مکانیزم دفاعی فعال را کشف کرد.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه