امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

اضطراب حالتی دردناک است که تحمل آن برای مدت طوالنی ناممکن است. وقتی خطری من (ایگو) را تهدید می کند، دچار اضطراب می گردد. اضطراب تفاوتی اساسی با ترس دارد. ترس حالتی مشخص با منبعی مشخص که در دنیای بیرونی است از اضطراب که حالتی مبهم با انتظار آینده، است متمایر می گردد.

فروید اضطراب را به صورت مبهم تعریف کرده است: او اضطراب را تجربه هیجانی دردناکی دانست که توسط بر انگیختگی اندامهای درونی تولید می شود. از دیدگاه فروید می توان اضطراب را به سه دسته تقسیم کرد:

1) اضطراب واقعی

این اضطراب می تواند کامالً عادی باشد و علت آن تهدیدهای ناشی از خطرهای موجود در دنیای واقعی است.

2) اضطراب اخلاقی

این اضطراب از تهدیدهای فرامن ناشی می شود. ایگو این اضطراب را به صورت احساس گناه یا شرم تجربه می کند. فروید خاطر نشان کرد که یک شخص بسیار شریف یا فرا منی نیرومند از فردی که سوپرایگو (فرامنی) ضعیف دارد. دچار اضطراب اخالقی بیشتری خواهد شد.

3) اضطراب نوروتیک

در این نوع اضطراب تهدیدها از جانب نهاد است. کنار آمدن با این نوع اضطراب بسیار دشوارتر از دو نوع قبلی است، زیرا نهاد کامالً ناهشیار است. من یا ایگو به چند صورت دچار این ترس می شود، گاهی اوقات اضطراب فراگیر است (حالتی شناور از اضطراب). که در این حالت شخص مضطرب می شود اما دلیل آن را نمی داند. هراس ها و واکنش های وحشت زدگی جلوه های دیگر اضطراب نوروتیک است. برای کنار آمدن با اضطراب، ایگو باید چندین نوع واکنش دفاعی را پرورش دهد که مهمترین آنها از نظر فروید، مکانیزم دفاعی سرکوبی است.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه