امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

فروید دید نسبتاً وسیعی درباره میل جنسی داشت. از نظر او لذت جنسی به فعالیت تناسلی محدود نمی شود بلکه می تواند قسمت های دیگر بدن را نیز شامل شود. نواحی بدن که از نظر جنسی تحریک کننده هستند، نواحی***زا نامیده شده اند. این نواحی شامل دهان، مقعد و اندام های تناسلی هستند. به زعم فروید مراحل رشد شخصیت به صورت متوالی ملی می شود. عبور موفقیت آمیز از هر مرحله مستلزم عبور از مراحل قبلی است.

فردی که مراحل پنج گانه رشد را با موفقیت، پشت سر بگذارد، به مرحله ی پختگی روانشناختی می رسد. اما اگر در یکی از مراحل موفق نباشد (خصوصاً در سه مرحله اول) و به اصطالح در آن مرحله تثبیت شود، ناپختگی روانشناختی بروز خواهد کرد و با توجه به تثبیت در هر مرحله ویژگی های شخصیت خاص آن مرحله را کسب خواهد کرد. فردی که تمام مراحل را با موفقیت پشت سر بگذارد از زندگی خود لذت می برد و دارای خالقیت خواهد بود، اما اگر تثبیت صورت گیرد، عدم تعادل روانی و لذت نبردن از زندگی روی خواهد داد.

به عقیده فروید علت تثبیت در مراحل رشد، محدودیت بیش از حد و یا ارضا و آزادی بیش از حد است. با توجه به هر مرحله و نیز با توجه به علت تثبیت) ناکامی یا ارضا بیش از حد(ویژگی ها یا تیپ های شخصیتی خاص شکل می گیرد. این مراحل با ویژگی ها، تیپ های شخصیتی و مکانیزمهای دفاعی خاص آن در زیر ارائه می شود:

5) دوره تناسلی:

دوره های دهانی، مقعدی و آلتی را روی هم دوره پیش تناسلی می گویند. در این دوره که با بلوغ جنسی همراه است، میل جنسی با شدت بیشتر از مرحله سوم، سربر می آورد.

در دوره پیش تناسلی (سه مرحله اول) خودشیفتگی به صورت بارزی نمایان است، اما با شروع مرحله پنجم یا دوران بلوغ دگر خواهی جنسی به اوج می رسد. در این مرحله آثار پیش تناسلی وجود ندارد و از عالئم توقف رشد خبری نیست بلکه فرد یک رشد نرمال را طی می کند و از زندگی خود نهایت لذت را می برد.

در این مرحله غرایز مجدداً طغیان می کنند و خود را به صورت واقعی نشان می دهند. از یک طرف انسان از سوی غرایز تحت فشار قرار می گیرد و از سوی دیگر موانع اجتماعی وجود دارد که مانع ارضای غرایز (غریزه جنسی) می شود.

برای حل این تعارض مکانیزم دفاعی تصعید یا واالیش مورد استفاده قرار می گیرد و فرد غرایز را به شکل اجتماع پسندانه ای ارضا می کند. این مرحله مثل مرحله چهارم توقف رشد را به دنبال ندارد اما این به معنای فقدان تعارض نیست.

از نظر شخصیتی، افراد در دوره ی تناسلی دارای نیروهای بالقوه زیادی هستند و توان بالفعل کردن آن را نیز دارند. این افراد خود انگیخته بوده و به تشویق دیگران نیازی ندارند. به شایستگی کار می کنند و دارای خالقیت هستند.

افرادی که مراحل قبلی را پشت سر بگذارند و به این مرحله برسند، از نظر فروید افراد سالمی هستند و این افراد لذت غریزی را به حداکثر می رسانند و تنبیه و احساس گناه را به حداقل کاهش می دهند.

ویژگی های مرحله تناسلی:

- در مرحله تناسلی لیبیدو دوباره نمایان می شود - این بار در اندام های تناسلی.

- نوچوان عمدتا با به پایان رساندن چالش های مراحل آلتی و نهفتگی اینک باید هدف های مناسب برای آمیزش جنسی (عشق) و پرخاشگری (کار) پیدا کند.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه