امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

الگوی طراحی آموزشی مریل که نظریه نمایش اجزاء نیز نامیده می شود، در واقع توصیفی از عناصر خُرد در آموزش است و بدین سبب یک الگوی طراحی آموزشی در سطح خُرد قلمداد می شود.
مریل در این نظریه، ابتدا یک طبقه بندی از هدف های آموزشی ارائه می دهد که ماتریس عملکرد - محتوا نامیده می شود. این ماتریس چهار نوع موضوع (حقایق، مفاهیم، روش کارها و اصول یا قوانین) و سه نوع عملکرد (یادآوری، کاربرد و کشف) را به نمایش می گذارد.

بر اساس الگوی طراحی آموزشی مریل هر آموزشی تنها شامل دو عنصر تشکیل دهنده است: تعمیم و نمونه.

بر اساس نظریه نمایش اجزاء، هر یک از عناصر یا اجزای آموزشی (تعمیم ها و نمونه ها) را می توان به دو شیوه توضیحی و پرسشی ارائه کرد. از ترکیب عناصر محتوایی (تعمیم، نمونه) با شیوه ارائه (توضیحی، پرسشی) چهار شکل ارائه به دست می آید که مریل آنها را انواع ارائه اولیه می نامد. علاوه بر ارائه اولیه نوع دیگری از ارائه وجود دارد که ثانویه نامیده می شود. ارائه ثانویه مکمل ارائه اولیه است و آموزش را غنی تر می سازد. انواع ارائه ثانویه به انواع شرح و بسط نیز معروف اند. انواع ارائه ثانویه به این دلیل مورد استفاده قرار می گیرند تا فرایند پردازش اطلاعات دانش آموزان را تسهیل کند یا در آن ها ایجاد علاقه کند.

یادیارها (شرح و بسط حافظه ای)، تعریف واژگان (شرح و بسط واژگانی)، تدارک زمینه (شرح و بسط زمینه ای)، جلب توجه (شرح و بسط کمکی)، تدارک ارائه چندگانه (شرح و بسط شکل ارائه یا شیوه جانشین ارائه)، تدارک بازخورد (شرح و بسط بازخورد) و تدارک کمک (راهنمایی).
طراح آموزشی به منظور استفاده از نظریه نمایش اجزاء، پس از تعیین نوع مطلب و عملکرد مورد انتظار، انواع ارائه اولیه و ثانویه را مشخص می کند، آنگاه با ترکیب این دو نوع و رعایت چهار قاعده اصلی (تفکیک، تنوع، دشواری و همتا سازی) به طراحی آموزشی می پردازد.

الگوی طراحی آموزشی مریل، از جمله موثرترین الگوهای طراحی آموزشی شناختی می باشد، که نحوه ارائه و چیدمان اجزا آموزش را به زیباترین شکل، در مورد انواع موضوع، مفهوم و قانون بیان می کند. این الگو، با استفاده از عملکردهای پایانی مورد انتظار، سطح عملکردها را به بالاترین مرحله از جمله، کشف و ابداع انتقال می دهد و روش رسیدن به این عملکردها را برای انواع موضوعات و مفاهیم روشن می کند.

مریل اعتقاد دارد که اطلاعات آموزش نیست، بلکه دریافت درست اطلاعات با این شرط همراه است که، ساختارآن ها درست باشد. ما با فراگیرانی روبرو هستیم که از تفاوت های فردی بالایی برخوردار هستند، این ضرورت ایجاب می کند که درطراحی آموزشی خود، این نکته های ریز و مهم رادرج کنیم، طرحی که انواع ارائه را با تنوع مثال همراه دارد، مفید به نظر می رسد.

از نظر زمانی مریل نظریات و اصول علمی وکاربردی خود را پس از گانیه مطرح ساخت و به همین جهت توانست نارسایی ها و کمبودهای الگوهای پیشین راشناسایی کند و در جهت تکمیل مباحث آموزشی و اصول تدریس گام های موثری بردارد.

تمرکز اصلی این الگو بر راهبردهای خرد است و این که چگونه آموزش دهیم. وطراح به جزئیاتی مانند ارائه ی تعاریف، مثال ها وسوالات می پردازد وتعداد مثال ها، تمرین هاونحوه ی ارائه ی آن هاراپیش بینی می کند. درصورتی که رایگلوث به دنبال تحقیقات وسیع طراحی آموزشی دردوسطح کلان " الگوی نظریه شرح وبسط " راارائه داد. الگوی رایگلوث، برای طراحی درسطح کلان بوده وبرای تکمیل کارمریل است.

مریل عملکرد را به سه نوع تقسیم می کند و معتقد است در عین اینکه همه عملکرد هستند، ولی از نظر کاری که فراگیر باید باری نمایش یادگیری آنها انجام دهد و فعالیت ذهنی ای که لازمه یادگیری هر یک از آنهاست مقتضیات مختلف دارد.

سه عملکرد مریل عبارتند از:

1- یادآوری

2- کاربرد

3- کشف و ابداع

مدل طراحی مریل

الگوی طراحی مریل الگوی طراحی در سطح خرد است، مریل نیز مانند گانیه بر این باور است که نوع هدف های آموزشی، روش های یادگیری و چگونگی آموزش این اهداف را مشخص می کند.

الف) اجزای تشکیل دهنده آموزش کدامند؟

از نظر مریل تمام موضوعات شناختی به طور کلی شامل دو جزء است: تعمیم ها و نمونه ها

آموزش عنصر دیگری نیز دارد که تمرین یا سئوال است، یعنی سئوال از نمونه یا تعمیم. بنابراین تمرین یا سئوال همان تعمیم ها و نمونه هایی است که به صورت سئوالی یا استفهامی مطرح می شوند پس تمرین در حقیقت عنصر جدیدی در آموزش نیست.

ب) ترتیب و توالی اجزای آموزش به چه شکل است؟

مریل بر عملکرد تاکید داشت و مریل عملکرد یادآوری را به چهار دسته جزیی تر تقسیم کرده است که شامل:

1- یادآوری لفظی مثال

2- یادآوری معنایی مثال

3- یادآوری لفظی تعمیم

4- یادآوری معنایی تعمیم

ج) روش های ارائه و ارزشیابی آموزش کدامند؟

الگوی طراحی مریل چهار روش را در ارائه و ارزشیابی آموزش پیشنهاد می کند. چهار اصل پیشنهادی مریل برای به حداکثر رساندن کارایی آموزش عبارتند از:

1- اصول تفکیک

2- تنوع

3- همتا سازی

4- سطح دشواری

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه