امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

در این رویکرد مطرح می شود که یک زمینه عصبی وجود دارد که در نهایت هوش به آن وابسته است.

نظریه هوش زیستی

هالستید (1961) نظریه هوش زیستی را مطرح کرده است. بنا به نظر او تعدادی از کارکردهای مغز که به هوش مربوطند به طور نسبی از ملاحظات فرهنگی مستقلند و پایه زیستی دارند و در همه افراد به کارکردهای مغزی مربوطند. این چهار عامل عبارتند از:

1.یکپارچگی مرکزی

2.انتزاع

3.قدرت

4.جهت یابی.

نظریه های کتل و هب

کتل بر محوریت عامل G تاکید می کرد درعین حال وی فهرستی آزمایشی از 17 توانایی اولیه هم ارایه دارد. کتل به دو عامل درجه دوم هم اشاره کرد که ظاهراً در حکم تقسیم عامل G اسپیرمن به دو مولفه بود. این دو عامل عبارت بودند از استعداد سیال (ظرفیت شناختی ژنتیکی شخص) و استعداد متبلور (ظرفیت هایی که توسط یک آزمون استاندارد هوش اندازه گیری می شوند و یا ظرفیتهایی که می توان آنها را به یادگیری های فرهنگی نسبت داد).

مفهوم سازی کتل از هوش سیال(ability fluid) و هوش متبلور (ability crystallized) و مفهوم هب از هوش A و هوش B به اندازه کافی به یکدیگر شباهت دارند. لذا با هم مورد بحث قرار می گیرند. کتل و هب هر دو وجود حوزه های معینی از هوش را تاکید کرده اند که به طور مستقیم به کارکرد مغز وابسته اند هب آن را هوش A می نامند و تاکید می کند که مادرزادی و زیستی است، و مستلزم داشتن نظام عصبی سالم است، به توانایی های مساله گشایی مربوط است و با آزمونهای هوشی قابل اندازه گیری نیست. علاو بر جنبههای سیال و مبتنی بر پایه های زیستی، کتل و هب به ابعاد دیگری از هوش که بیشتر از محیط تاثیر می پذیرد و جهتگیری محتوایی دارد اشاره می کنند. هب آن را هوشB می نامد و نشان می دهد که بر تجربه استوار است و می تواند در گستره اطلاعاتی که شخص اندوخته است انعکاس پیدا کند. این بعد هوش است که بیشتر آزمونهای هوش آن را اندازه می گیرند.

کتل نیز مانند متقدمان خود کوشیده است عوامل موجود در دو نوع هوشی را که بازشناخته است استخراج نماید. او به تعدادی عامل جدید اشاره می کند که مهمترین آنها را به شرح زیر می توانیم ارائه کنیم.

MS:فراخنای حافظه

Ma:حافظه تداعی (کلمات زوج که یادآوری یکی دیگری را به یاد میآورد)

Mm:حافظه معنایی: از انجا که همبستگی بین این سه نوع حافظه بسیار کم است (35%) کتل چنین نتیجه می گیرد که آنها را یکدیگر متمایزند.

A:هدفگیری، یعنی توان هماهنگ کردن چشم و دست در سرعت های بالا.

Asd:سرعت تشخیص نمادها.

MK:توانایی مکانیکی.

CF:توانایی نادیده گرفتن محرک های نامربوط در یک تکلیف.

E:قضاوت زیباشناختی.

کتل نیز کوشیده است برای سنجش هوش سیال آزمون هایی ابداع کند. او سه آزمون در این زمینه به وجود آورده است که مقاطع سنی 4 تا 8 سالگی، 8 تا 12 سالگی و 13 سال به بالا را مورد سنجش قرار می دهند.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه