امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

برداشت کودک از مفهوم خدا

قبل 7 سالگی: دوره لامذهبی است.

7 تا 8 ساله ها: برداشت این گروه سنّی از مفهوم خداوند بسیار خام و مادی است. این گروه می پندارند خداوند شبیه انسان است و شبیه ما سخن می گوید و در بهشتی سکونت دارد که در آسمان هاست و به صورت انسان به زمین می آید و به رتق و فتق امور می پردازد.
7 تا 9 ساله ها: به نظر این گروه سنّی، خداوند انسانی فوق العاده است تا موجودی فوق طبیعی. خدا قدرت مند است، ولی رفتارش پیش بینی ناپذیر است. او برخوردار از قدرتی سحرآمیز است، ولی با صدایی همانند ما سخن می گوید.
9 تا 12 ساله ها: می توانند با عبور از تصور فوق انسانی به فوق طبیعی به این نتایج برسند: خدا همه جا هست و در عین حال در مکان مشخصی نیز حضور دارد.

برداشت کودک از مفهوم خدا مطالعه ای در تهران

پژوهشی در این زمینه با عنوان «چگونگی پاسخ گویی کودکان 3 تا 13 سال تهران به سؤالاتی درباره مفهوم خدا» در سال 1369، توسط دکتر عزت الله نادری و خانم نراقی انجام شده که چکیده ای از آن در پی می آید.
3 تا 6 ساله ها: در پاسخ به پرسش های طرح شده درباره خدا، شکل، مکان و ویژگی های او از نظر درک و بیان این مفاهیم ناتوان هستند. تصور خام مادی و انسان گونه آنان از خدا را می توان در پاسخ ها دریافت. شمار قابل توجهی ادعا کرده اند که خدا را می توان دید و بیشتر کسانی که این ادعا را رد کرده اند، دلایل خود را دوری آنها از خدا و اینکه خدا در آسمان هاست، بیان داشته اند که این دلایل نشان دهنده قابل رؤیت بودن خدا نزد آنان است.

وقتی از آنان پرسیده شد آیا با دوربین قوی می توان خدا را دید، بیش از نیمی از آنان پاسخ مثبت داده اند و بقیه نیز دلایل خود را در نداشتن دوربین یا بالاتر بودن خدا دانسته اند. پاسخ های کودکان به این پرسش، نشان دهنده قابل رؤیت بودن خداست. نود درصد آنان به این سؤال که آیا خدا همه جا هست، پاسخ مثبت داده اند، ولی به این سؤال که آیا در جاهای خاص نیز هست، شصت درصد پاسخ منفی یا نمی دانم، داده اند. این نشان دهنده ناتوانی و نداشتن ثبات ذهنی، در این دوره سنّی است.

6 تا 9 ساله ها: پاسخ ها نمی دانم کودکان 6 تا 9 سال، نسبت به کودکان 3 تا 6 سال کمتر است، ولی پاسخ های این دوره سنّی نیز ناتوانی آنان را در درک مفاهیم انتزاعی مانند خدا روشن می سازد و حکایت از تصور مادی آنان از خدا دارد. البته این تصور در حال ظریف تر و نامریی شدن و به صورت شعله آتش یا نور در آمدن است.

هنوز آثار اعتقاد به قابل رؤیت بودن خداوند در میان آنها وجود دارد و تشبیه به انسان در پاسخ های آنان هم چنان به چشم می آید ولی به صورت انسانی و با وجودی فوق العاده از نور است. 87 درصد کودکان معتقدند خدا همه جا هست، ولی 54 درصد آنان وجود خدا را در جاهای خاص رد کرده اند که این نشان دهنده توانایی آنان است.
9 تا 13 ساله ها: پاسخ های این دوره سنّی از نظر کمی و کیفی، نسبت به دوره سنّی پایین تر، متفاوت است و نشان دهنده آغاز توانمندی ذهنی آنان برای درک مفهوم انتزاعی خداست. 68 درصد آنان به آفریننده بودن، خالق بودن یا صفات برجسته خداوند اشاره داشته اند؛ این دلیل فهم واقعی آنان از این معانی نیست. هیچ کودکی در هیچ یک از سه سؤال مربوط به رؤیت خداوند، ادعا نکرده که می توان خدا را با چشم یا هر وسیله مادی دیگری دید.

بیشتر آنان به این که خداوند همه جا یا جاهای خاص هست، اعتراف کرده اند که نشانه افزایش توانایی ذهنی آنها، برای درک مفهوم انتزاعی خدا و حل چیزهایی است در مراحل پیشین مشکل به نظر می رسید، ولی نمی توان از عناصر تفکر عینی و آثار نارسایی هایی در تفکر غافل ماند که مانع عبور کامل آنان به سوی تفکر انتزاعی می شود. تعداد کمی از کودکان، خدا را به چیزهایی مانند نور، گازی بی رنگ، ابر و فرشته تشبیه می کنند و می کوشند تصویری از خدا به صورت خورشید، شعله ای آتشین و امواج نور ارائه دهند.
بیش تر آنان اعتراف کرده اند که خداوند در همه جا، حتی در جاهای خاص، وجود دارد که بالا رفتن توانایی ذهنی آنها برای درک مفهوم انتزاعی خدا و حل مشکلات مراحل پیشین را نشان می دهد.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه