امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

اکثر والدین می خواهند فرزندانشان را به نحوی پرورش دهند که از نظر اجتماعی و شخصیتی رشد یابند، آنها ممکن است در کوشش برای کشف بهترین روش، دچار ناکامی یا موفقیت شوند. متخصصان رشد، تحقیقات زیادی را در مورد شیوه های والدینی که باعث رد اجتماعی و شایستگی در فرزندان می شود، انجام داده اند. به عنوان مثال: در اوایل دهه 1930 جان واتسون در مورد والدینی که با فرزندانشان خیلی با محبت و مهربان هستند بحث می کنند. در دهه 1950 بین نظام های فیزیولوژیکی و جسمانی با نظام روان شناختی، بویژه دلیل آوری، که به عنوان بهترین روش برای تربیت فرزندان مورد تأکید بودند، تمایز ایجاد شد.
دراوایل دهه 1970 ابعاد والدین شایسته، به صورت دقیق تری پی گیری شد که بخصوص، ابعاد گسترده تر آن، دیانا ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ (1991) است. او بر این باور است که والدین که تنبیه کنده باشند نه سرد، بلکه باید قوانینی را برای فرزندانشان تدوین کنند و با آنها مهربان و با محبت باشند (مظلوم، 1383).

ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ در خلال سالهای (1968، 1989، 1991؛ نقل از اسپرینتال و کولینز،1991) به مشاهده فرزندان پرداخت و آزمون ها و پرسش نامه هایی را با والدینشان انجام داد. او دسته هایی از والدین را مشخص کرد که در دو جنبه با هم متفاوتند:

1- تا چه اندازه والدین خواسته های خود را به فرزندانشان تحمیل کرده و به آنها اعمال می کنند.
2- تا چه اندازه آنها با فرزندانشان گرم بوده و آنها را می پذیرند و به آنها تعهد دارند.
بامریند به سه دسته از سبک های والدینی اشاره می کند که به شرح زیر توصیف می شود:

ویژگی های والدین به سبک فرزندپروری مقتدرانه

1- والدین علاوه بر مهر و محبت، دارای روحیه پیگیری و نظارت در اجرای قوانین هستند. والدین دارای تلفیقی از محبت و قدرت هستند و در اجرای قوانین جدی هستند.

2- دارای قوانین معین و مشخصی هستند. این قوانین اگرچه به وسیله والدین وضع شده ولی رأی و نظر فرزندان نیز در آن دخالت داشته است. قوانین و مقررات، روشن و تعریف شده است وبه طور صریح ابلاغ می شود.

3- در اجرای قوانین و مقررات به اقتضای موقعیت و شرایط موجود انعطاف پذیری وجود دارد.

4- در برابر بد رفتاری کودک، اظهار نارضایتی می کنند، از رفتار درست و سازنده کودک حمایت کرده و اظهار رضایت می نمایند. از رفتار نادرست کودک حمایت نمی کنند. والدین رابطه دوطرفه و متقابل به فرزندان خود دارند (فرهادیان، 1388).

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه