امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

جفری یانگ ( Jeffrey Young‎) متولد 9 مارس 1950، روان‌شناس، روان درمانگر، و استاد دانشگاه اهل ایالات متحده آمریکا است. جفری یانگ فردی است که طرحواره درمانی را بنیان گذاری کرده و توسعه داده است. وی مولف چندین کتاب مهم در زمینه نظریه شناختی رفتاری و طرحواره درمانی است.

جفری یانگ عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی در دانشگاه کلمبیا است. دکتر جفری یانگ بنیانگذار و مدیر مراکز شناخت درمانی نیویورک و کانکتیکات و انستیتوی طرحواره درمانی است. وی همچنین استاد گروه روانپزشکی دانشکده پزشکان و جراحان دانشگاه کلمبیا است.

وی دوره کارشناسی خود را در دانشگاه ییل و مدرک التحصیلی خود را از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرد. یانگ سپس بورس تحصیلات دکتری را در مرکز شناخت درمانی در دانشگاه پنسیلوانیا با دکتر آرون بک به اتمام رساند و به عنوان مدیر تحقیقات و آموزش در آنجا خدمت کرد.

دکتر جفری یانگ طی 24 سال گذشته در مورد درمان های شناختی و طرحواره درمانی در سطح بین المللی سخنرانی کرده است. او هزاران نفر از متخصصان بهداشت روان را آموزش داده است و به دلیل مهارت های برجسته ای که در زمینه تدریس دارد، مورد تحسین فراوان قرار گرفته است.

دکتر یانگ بنیانگذار طرحواره درمانی، یک رویکرد یکپارچه برای اختلالات شخصیت و بیماران مقاوم به درمان است. او به طور گسترده در زمینه های درمان شناختی و طرحواره کتاب منتشر کرده است، از جمله دو کتاب اصلی او:

طرحواره درمانی: راهنمای پزشک، که برای متخصصان سلامت روان نوشته شده است و زندگی خود را دوباره بیافرینید: یک کتاب خودیاری محبوب مبتنی بر طرحواره درمانی است.

علاوه بر این، دکتر جفری یانگ نویسنده مطالعه نتیجه روان درمانی است که اثربخشی شناخت درمانی را در مقایسه با داروهای ضد افسردگی ارزیابی می کند. وی همچنین به عنوان مشاور در بسیاری از فعالیت های تحقیقاتی شناختی و طرحواره درمانی، از جمله مطالعه مشارکتی افسردگی NIMH، و در هیئت تحریریه مجلات در زمینه شناخت درمانی و پژوهش و تمرین های شناختی و رفتاری فعالیت داشته است. دکتر جفری یانگ در سال 2003 موفق به دریافت جوایز معتبر مربی بهداشت روان NEEI سال شد.

منظور از طرح واره های فرزندپروری والدین در این تحقیق،الگوها یا درون مایه های فراگیر و عمیقی از خاطرات و هیجان ها،شناخت واره ها،احساسات بدنی هستند که در دوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته اند و در مسیر زندگی تداوم دارند و به گفته یانگ این طرح واره های مربوط به سبک های فرزندپروری در دوران بعدی زندگی بر عملکرد افراد نسبت به فرزندانشان اثر می گذارد. این طرح واره های فرزندپروری یانگ با ویژ گی هایی هم چون پذیرش،توجه،اعتماد،محبت به اندازه،احترام و کمک به استقلال کودک و رفتارهایی همچون منفی گرایی و اعتقاد به تنبیه،در تربیت فرزندان،محرومیت عاطفی،بازداری هیجانی،رهاکردن،بدرفتاری،شرم،شکست بی کفایتی / وابستگی،آسیب پذیری در مقابل ضرر،خود تحول نایافته،بدبینی شناخته شده است. به گفته یانگ الگوها و سبک های فرزندپروری که والدین به کار می برند بستگی به این دارد که خودشان چگونه تربیت شد ه اند. این طرح واره ها در طی تجارب کودکی شکل گرفته که پاسخ فرد به رخدادهای محیطی را کنترل می کند

سبک های تربیتی یانگ شامل 9 الگوی تربیتی مختلف با مجموعه ای از رفتارها و نگرش های،مختلف از سوی والدین است که بر اساس طرح واره های ناسازگار اولیه او به دست شیفلد،والر ،موری وهمکاران در 2006 تهیه و تنظیم شده است. این سبک های فرزندپروری والدین از طریق پرسش نامه ی فرزندپروری یانگ (YPI) مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از:

1. سبک فرزندپروری محرومیت هیجانی: این الگویی است از والدین که بچه ها را از هیجان های طبیعی خود محروم می کنند. نمرات بالا در پرسش نامه ی فرزندپروری یانگ،منعکس کننده والدینی است که از طرح واره محرومیت هیجانی بیشتر استفاده می کنند. در نتیجه در پرورش هیجان های طبیعی فرزندانشان با شکست مواجه شد ه اند و بر عکس نمرات پایین نشان دهند ه ی رشد دادن متناسب هیجا نهای فرزندان است.

2. سبک فرزندپروری بیش حمایت کننده: این سبک نشان دهنده الگویی است که والدین،فرصت های رشدی را از فرزندان خود دریغ می کنند. اغلب به جای فرزندانشان تصمیم می گیرند و حق انتخاب را از آنها می گیرند،بیش از حد نگران هستند و در پرورش دادن استقلال فرزندانشان با شکست مواجه شده اند.

3. سبک فرزندپروری تحقیر کننده: این ها رفتارهایی است که والدین عادت دارند بچه ها را انتقاد کنند و به کمبو دهای احساسی بچه ها توجهی نکنند. نمرات پایین منعکس کننده والدینی است که رفتار تحقیر کننده ندارند.

4. سبک فرزندپروری کمال گرا: الگویی از فرزندپروری است که در آن والدین انتظارات سطح بالایی از بچه ها دارند که متناسب با توانایی های آن ها نیست. نمرات بالا نشان می دهد که این والدین از طرح واره کمال گرایی به وفور استفاده می کنند و انتظار عالی بودن را از بچه های خود دارند و معیارهای سرسختانه ای برای کودکان خود قرار می دهند. برعکس،والدینی که نمرات پایینی می گیرند،استانداردهای راحتی برای فرزندان دارند و انتطاراتشان متناسب با سطح رشدی و توانایی آن ها است.

5. سبک فرزندپروری بدبینی / هراسناک: این سبک فرزندپروری گویای رفتارهای مضطرب و ترس در والدین است. نمرات بالا در پرسش نامه منعکس کننده ی والدینی نگران،مضطرب که دارای طرح واره ای بدبینانه و منفی به زندگی دارند. نمرات پایین نشان دهنده ی نبود این نگر شهای منفی است و در مقابل نگرشی مثبت نسبت به خودشان،دیگران و زندگی دارند.

6. سبک فرزندپروری کنترل کننده: این والدین استقلال فرزندان را کنترل یا بازداری می کنندو رشد خودپنداره در فرزندان را محدود می کنند. والدینی که نمره ی پایین می گیرند،به فرزندان اجازه می دهند که مستقل شوند و خودشان برای انجام کارها تصمیم بگیرند.

7. سبک فرزندپروری بازدارنده عاطفی: الگویی از فرزندپروری است که طرح واره اصلی آن ها بازداری هیجانی است. نمرات بالا در پرسش نامه ی فرزندپروری یانگ،نشان دهنده توانایی ضعیف والدین در سهیم کردن فرزندان در احساساتشان است. در مقابل نمرات پایین والدینی هستند که فرزندان را در هیجانات و احساسات خود سهیم می کنند.

8. سبک فرزندپروری تنبیه کننده: این سبک الگویی از والدینی است که نسبت به اشتباهات فرزندان خود واکنش خشونت آمیزی دارند این والدین از رفتارهای تنبیهی زیاد استفاده می کنند،نمرات پایین حاکی از والدینی سهل گیر و مهربان است که به راحتی اشتباهات فرزندانشان را نادیده می گیرند.

9. سبک فرزندپروری شرطی / خودشیفته: شامل آن دسته از رفتارهای والدینی است که دادن پاداش مثبت به بچه ها را مشروط به موفقیت آنها می دانند.

طرحواره درمانی و فرزند پروری

طرحواره درمانی یکی از شیوه‌های روان‌درمانی تلفیقی است که جفری یانگ روانشناس آمریکایی آن را پایه‌گذاری کرده است. منظور از طرحواره (Schema) مجموعه‌ای از باورهای بنیادین و الگوهای فکری است که حول یک موضوع در ذهن فرد شکل گرفته‌اند و منجر به بروز رفتارهای خاصی می‌شوند. در طرحواره درمانی، طرحواره‌های ناسازگار اولیه که در زبان عامیانه به آنها تله‌های زندگی (Life Traps) نیز گفته می‌شود، مورد توجه قرار می‌گیرند. یانگ که خودش از دانش‌آموختگان مکتب درمان شناختی رفتاری بود متوجه شد این درمان در مورد بخشی از مراجعانش کارآمد نیست و منجر به تغییر الگوهای شناختی و هیجانی ناکارآمد و ایجاد رفتارهای کارآمد در آنها نمی‌شود. او با بهره گرفتن از تکنیک‌ها و مفاهیم سایر مکاتب روان‌درمانی مانند روانکاوی، نظریه روابط موضوعی (ابژه)، نظریه دلبستگی بالبی، نظریه تحلیل رفتار متقابل و گشتالت درمانی، شیوه جدیدی از روان‌درمانی شناختی‌-رفتاری را پایه‌گذاری کرد که طرحواره‌ درمانی نامگذاری شد.

طرحواره درمانی (ST)، روشی است که توسط جفری یانگ برای حمایت از افرادی که از رویکردهای استاندارد شناختی رفتاری (CBT) بهره کافی دریافت نمی‌کنند، ایجاد شده است و به تازگی طرحواره درمانی و فرزند پروری در ارتباط با یکدیگر مورد تحقیق بیشتری قرار گرفته است.

این رویکرد مبنایی مناسب برای آموزش والدین در مورد نقش چالش‌برانگیز آنها در پرورش کودکانشان فراهم می‌کند.

ارتباط طرحواره درمانی و فرزند پروری

به طور خلاصه، رویکرد طرحواره درمانی مبتنی بر این دیدگاه است که همه انسان‌ها دارای پنج نیاز اساسی احساسی هستند که باید در دوران کودکی مورد تشویق، حمایت و توسعه قرار گیرند. این پنج نیاز اساسی شامل:

دلبستگی ایمن به دیگران. به ویژه مراقبان اصلی و شامل تأمین ایمنی، مراقبت و پرورش در یک محیط پایدار می‌باشد. مثلا کودک باید از حضور و مراقبت دائم مادر مطمئن باشد.

استقلال. بخشیدن صلاحیت و توسعه احساس هویت از سوی والدین. مثلا کودک بتواند در اتاقش وسایلش را آنطور که می‌خواهد مرتب کند.

آزادی بیان. برای بیان نیازها و احساسات.

خودانگیختگی. بازی‌هایی که بر گسترش توانایی‌های متناسب با سن کودک به او کمک کند. مثلا میدان دادن به کودک در گفتن آنچه می‌خواهد اظهارنظر کند.

محدودیت‌ها. ایجاد مرزها و یادگیری کنترل واقعی بر روی خواسته و ایجاد محدودیت‌های واقع‌بینانه در کودک. مثلا کودک نتواند با گریه به هر چیزی که می‌خواهد دست یابد.

این نیازهای اصلی عاطفی فقط مختص طرحواره درمانی نیستند. بلکه اهداف آن کمک به افراد در یافتن راه‌های مفیدتر برای تأمین این نیازها در زندگی آینده است.

طرحواره‌های ناسازگار

هنگامی که این نیازها در دوران کودکی برآورده نشود (به ویژه هنگامی که کودک خردسال است)، به طور مداوم و بر اساس آسیب‌های جداگانه‌ای که والدین خواسته یا ناخواسته بر کودک وارد می‌کنند، ممکن است کودکان دارای طرحواره‌های ناسازگار اولیه (EMS) شوند.

ذهنیت کودک در هر موقعیت از نظر نحوه تفسیر او از آنچه اتفاق می‌افتد نقش مهمی دارد. مثلا کودکی را درنظر بگیرید که مدام از سوی مادرش احمق خطاب می‌شود. این احمق خطاب شدن به کودک می‌قبولاند که چیزی جز یک احمق نیست و بسته به خلق و خو دچار یکی از طرحواره‌های اولیه مانند نقص/شرم می‌شود.

هنگامی که این طرحواره در کودک ایجاد می‌شود، وی با فعال کردن یک نوع رفتار برای کنار آمدن با طرحواره به یکی از سه روش پاسخ اجتناب، تسلیم یا جبران افراطی روی می‌آورد تا به تهدید درک شده واکنش نشان دهد.

مثال برای شکل‌گیری طرحواره ناسازگار

برای کودکی که در بالا توضیح داده شد، وقتی معلمی به او بگوید که برای انجام یک کار در مدرسه خیلی کند اقدام می‌کند، طرحواره‌های ناسازگار اولیه‌ای چون نقص/شرم فعال شده و به طور خودکار حالت مقابله‌ای را فعال می‌کنند. پاسخ آنها ممکن است این باشد که در جواب معلم حرف بدی بزنند و از کلاس اخراج شوند و هیجان خود را تخلیه کنند (دعوا یا جبران افراطی) یا خود را از کلاس جدا کنند و ساکت بنشینند و با بیرون آمدن از کلاس، از روبرو شدن با آنچه تجربه کرده‌اند اجتناب کنند و یا تسلیم شوند و خودشان با معلم همراه شوند و اضافه کنند که آنها می‌دانند احمق هستند و به دلیل اخلال در کلاس عذرخواهی کنند (تسلیم می‌شوند).

از لحظه تولد نوزاد، والدین یا مراقبان وی منبع اصلی پرورش، حمایت و آموزش هستند. رفتارهای والدین در رابطه با نظم، سلسله مراتب و حمایت عاطفی چیزی است که ما آنها را سبک تربیت والدین یا رفتار تربیتی می‌نامیم.

جفری یانگ، بنیانگذار طرحواره درمانی، پیشنهاد می‌کند برای اینکه از نظر روانشناختی به یک بزرگسال سالم برسیم مهم است که نیازهای اصلی روانشناختی ما توسط والدین/ مراقبان در دوران کودکی به اندازه کافی برآورده شوند.

در موارد بی‌توجهی والدین، کودک در برآوردن این نیازها ناامید شده و همانطور که گفته شد احتمال ابتلای کودک به طرحواره‌های ناسازگار اولیه (EMS) بیشتر می‌شود.

به یاد داشته باشید که طرحواره‌های ناسازگار اولیه، ساختارهای ذهنی سفت و سختی هستند که شامل احساسات، شناخت‌ها و تجارب هیجانی در بدن می‌باشند. خاطراتی که با الگوهای مداوم تجربیات آسیب‌رسان توسط افراد مرتبط شکل گرفته و حفظ می‌شوند. طرحواره‌های ناسازگار از اوایل کودکی شروع به شکل‌گیری می‌کنند و به یک راهنما برای سازماندهی اطلاعات ورودی، با جزئیات بیشتر و ایجاد ثبات در طول زندگی فرد تبدیل می‌شوند.

در میان متغیرهای بیولوژیکی، زیست محیطی و اجتماعی مسئول توسعه این الگوها، سبک‌های تربیت والدین به‌صورت ویژه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرند. سبک تربیت والدین قادر است تاثیر عوامل اجتماعی و زیست‌شناختی که بر شخصیت کودک تاثیر می‌گذارند را به حداقل یا حداکثر برساند.

مثالی دیگر

والدین هر از گاهی چیزهایی را می‌گویند که برای رشد کودکشان مفید نیست. مثلا شنیده می‌شود که والدی به کودکش می‌گوید: «آدم باش!». وقتی این اتفاق می‌افتد و چنین حرفی زده می‌شود، اکثر والدین پس از آن پشیمان‌می‌شوند و سعی در جبرانش می‌کنند. اما ممکن است شما با این جمله آسیب جدی را به کودکتان وارد کرده باشید که با تکرار آن، آینده کودک دستخوش تغییرات منفی جبران‌ناپذیری شود.

باز در مثالی دیگر، وقتی پدر یا مادری به کودکی که بیش از حد معمول طول می‌کشد تا مسواک زدنش را تمام کند، بگوید: «عجله کن بیا، من باید بخوابم، داری چیکار می‌کنی؟». همین جمله که شاید به دید بسیاری حتی بار منفی در آن حس‌نشود، می‌تواند احساس شرم را در فرزند فعال‌کند. کودک احساس کند که مقصر است و گریه کند و طرحواره نقص و شرم شکل بگیرد.

ممکن‌است والدین متوجه اشتباه شوند، متوقف شوند، زانو بزنند و از کودک عذرخواهی کنند. سپس توضیح دهند که امروز بسیار روز خسته‌کننده‌ای داشته‌اند. اما احتمال ایجاد طرحواره‌های اولیه قوی هنگامی افزایش می‌یابد که چنین مواردی مرتباً بدون هیچ‌گونه جبرانی اتفاق بیفتد.

نقش طرحواره درمانی و فرزند پروری

در حالی که بسیاری از والدین برنامه‌های قبل از زایمان را برای آماده‌سازی تولد فرزند خود انجام می‌دهند، مشخص نیست چه تعداد والدین به برنامه‌های آموزشی مناسب تربیتی دسترسی دارند یا به اندازه کافی به آن برای پرورش یک انسان کوچک اهمیت می‌دهند.

متاسفانه دیده می‌شود که در مورد آمادگی تربیت کودک، بسیاری از خانواده‌ها مطالعه و تفکر را اولویت کارشان قرار نمی‌دهند. شاید قرار دادن برنامه‌های آموزشی و تربیتی در دوران قبل از زایمان برای همه پدر و مادرها مفید باشد و بتواند در پرورش صحیح یک نسل کمک کند.

مشکلات بهداشت روانی همچنان در جامعه مدرن افزایش می‌یابد. و در شرایطی که معمولاً والدین هم مشغول کار هستند و هم فشارهای مالی و سایر فشارهای زندگی را بیش از پیش بر دوش خود احساس می‌کنند، نیازهای کودک گاه امری پیش پا افتاده جلوه می‌کند.

نقش طرحواره‌ها در فرزندپروری

وقتی احساس دلبستگی ایمن کاهش یابد، کودکان احساس طردشدن را تجربه کنند. وقتی کودکان به رشد شخصیت فردیشان ترغیب‌نمی‌شوند، ممکن است احساس کنند به اندازه کافی خوب نیستند یا مشکلی دارند. وقتی کودکان اجازه ندارند احساس خود را به اشتراک بگذارند، می‌توانند این حس را ایجاد کنند که اهمیتی ندارند. وقتی هیچ خودانگیختگی و بازی در کودکان وجود نداشته باشد، آنها احساس آسیب‌پذیری یا نقص را تجربه می‌کنند. وقتی هیچ محدودیتی وجود ندارد، یا محدودیتی وجود دارد و آنها به‌سختی اجرا می‌شوند، کودکان احساس بی‌اعتمادی را تجربه می‌کنند.

آموزش والدین قبل از تولد با هدف انتقال اطلاعات در مورد اینکه این نیازهای اصلی عاطفی برای همه انسان‌ها چیست، می‌تواند یکی از انواع مداخلات زودرس در رابطه با سلامت روان باشد. شاید وقتی والدین در مورد این نیازهای اصلی اطلاعات کسب می‌کنند به دوران کودکی خود نیز بازگردند. این امر باعث می‌شود چگونگی تربیت از سوی والدینشان و نقاط قوت و ضعفی که خود تجربه کرده‌اند را بررسی‌کنند. دیدگاه‌های ما در مورد اینکه چگونه باید فرزندانمان را پرورش دهیم، عمدتا از تجربیات ما در زندگی خودمان ناشی می‌شود.

پرسش نامه فرزندپروری یانگ (YPI):

پرسش نامه ی فرزندپروری یانگ ابزار اولیه برای شناسایی ریشه های دوران کودکی طرح واره است،در سال 2003 یانگ این پرسش نامه را تهیه کرده است. این پرسش نامه 72 عبارت داردکه در آن پاسخ دهنده پدر و مادر خود را به طور جداگانه،براساس نوع رفتاری که با وی داشته اند،در یک مقیاس شش درجه ای رتبه بندی می کند. این ابزار دارای 17 زیر مقیاس محرومیت عاطفی،رها کردن،بی اعتمادی/ بدرفتاری،نقص/ شرم،شکست،وابستگی/ بی کفایتی،آسیب پذیری در مقابل ضرر یا آسیب،خود تحول نیافته/ گرفتار،اطاعت،ایثار،بازداری هیجانی،معیارهای سرسختانه،استحقاق/ بزرگ منشی،خویشت نداری و خود انضباطی ناکافی،پذیر شجویی/ جلب توجه،منف یگرایی/ بدبینی و تنبیه. هریک از این زیر مقیاس ها ریشه های محتمل برای هر یک از طرح واره ها را نشان می دهند.. میزان پایایی این پرسش نامه در سایر پژوهش های انجام شده،با ضریب70/ 0آلفای کرونباخ به دست آمده است. به منظور بررسی روایی سازه پرسش نامه فرزندپروری یانگ،همبستگی میان نمرات این ابزار و پرسش نامه طرح واره یانگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین نمرات دو مقیاس همبستگی معناداری وجود دارد،که این مطلب حاکی از اعتبار سازه این آزمون است.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه