امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

کانت تربیت را فنى مى داند که با جمع شدن تجارب نسل های متوالى کامل مى شود تا استعدادهای ذاتى افراد به طور همه جانبه رشد یابد و نوع بشر به سوی مقصود خود هدایت گردد. کانت هم چنین تربیت را هنر مى داند و بر این باور است که در میان ابداعات بشر، دو ابداع یعنى هنر کشورداری و هنر تعلیم و تربیت از همه دشوارتر است. وی رشد استعدادهای آدمى را به صورت خود به خود نمىداند و نیاز به راهنمایى را مورد توجه قرار مى دهد.

کانت تمدن جدید را مورد خطاب قرار مى دهد. به عقیده وی تمدن جدید نمى تواند ضامن خوشبختى شود در حالى که لازمه خوشبختى و سعادت رعایت اخلاقیات است و در تمدن جدید توجه به اخلاقیات مورد غفلت قرار گرفته است.

بنابراین تنها راه سعادت تربیت اخلاقى است. همان گونه که اشاره شد کانت در کتاب تعلیم و تربیت از چهار مرتبه پرورش، تأدیب، آموزش و تربیت اخلاقى سخن گفته است. از دیدگاه وی تمامى این مرتبه ها مخصوص آدمى است حتى مرتبه پرورش (که به دو بخش پرستاری و تغذیه طفل تقسیم مى شود) نیز از حیث جنبه پرستاری مخصوص انسان است. هدف از طى نمودن تمامى مراحل تربیت از دیدگاه کانت تحقق انسانیت و تربیت اخلاقى است.

کانت به پیشرفت مداوم آدمى و کمال انسانى مى اندیشید و عقیده داشت نباید کودک را برای زمان حال تربیت نمود بلکه باید برای آینده بهتر تربیت کرد.
انضباط و رعایت قوانین از کودکى را لازم مى داند. تربیت باید فرد را به شهروندی شاسیته تبدیل کند. کانت به دنبال دستیابى به رشد همه جانبهای در فرد است که منجر به شکل گیری شخصیت سالم از بدو تولد تا زمان مرگ گردد و چنین انسانى به دنبال رشد فردی و جامعه خود مى باشد. کانت نیز مانند روسو یکى از اهداف تربیت را پرورش تفکر و خرد مى داند. او معتقد است اندیشیدن را باید آموخت. اولین گام در تربیت آن است که کودک یاد بگیرد درباره هر مطلبى بیندیشید، از سن خردسالى درباره اعمال زشت خود تفکر نماید و بر اثر تعقل از آن دوری جوید.

به عقیده کانت رشد قدرت تفکر، پرورش استعدادها و رسیدن به سعادت مستلزم وجود مربى است که دارای توانایى تحقق انضباط باشد.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه