امروز جمعه 30 مهر 1400
ravanshenasi.cloob24.com
0

بلیک، شاعر، نقاش و اندیشمند انگلیسی در سن 22سالگی کتاب «نغمه های معصومیت» را نوشت. در این اثر به گونه ای جانبدارانه ویژگی های دوران کودکی (تخیل، بازی و شادی)را مورد ارج و احترام قرار می گیرد. پنج سال بعد، «نغمه های معصومیت و تجربه» وی منتشر شد که درست همزمان بود با انقلاب فرانسه. بلیک در نغمه های معصومیت و تجربه، به زعم خود، دو حالت متضاد روح انسان را به نمایش می گذارد؛ یعنی آزادی در برابر محدودیت و قید و بند. در خور یادآوری است که او در اثر دیگر خود (ازدواج بهشت و دوزخ) نیز همین تضاد و رودررویی را به گونه ای دیگر نشان می دهد.

معصومیت حالتی است که تخیل کودک مسیررشد خود را می پیماید و تجربه زمانی پدید می آید که این معصومیت با جهان قوانین، اخلاقیات و سرکوب گری ها روبرو می شود. اشعار بلیک انتقاد از افراد بزرگسالی است که به گفته ی او همچون سدی شده اند در برابر معصومیت. در دیدگاه او، مسیح، کودک و قدرت تخیل، خدایان معصومیت اند که قدرت هایی چون کشیشان، پادشاهان و سازمان های اجتماعی در برابر آن ها، ایستاده اند.

از منظر بلیک عشق، صلح، همدلی و دهش نیروهایی هستند که از انسان خدا می سازد و در حالت معصومیت، زندگانی با چنین نیروهایی هدایت می شود و کمال و امنیت زندگانی نیز از اینروست. با توجه به همین منظر است که او سروده های معصومیت خود را «نغمه های شاد» می نامد و مدعی است که هر کودک از آن لذت خواهد برد. روی هم رفته شاید بتوان آن چه را که بلیک جدال معصومیت و تجربه می نامد، جدال تخیل و خلاقیت ناب با جامعه پذیری صرف (پذیرش بی قید و شرط هنجارهای محیط)، جدال سادگی، بازیگوشی و بی خبری با قوانین و انضباط سخت دانست. در شعر «نغمه ی دایه»، دایه (بزرگسال) خطاب به کودکان که در مرغزار به بازی مشغولند، چنین می گوید:

«… عزیزانم! به خانه درآیید. آفتاب فرو نشسته و شبنم سر بر می آورد

بهار و جوانی خویش را در بازی به عبث می پیمایید

و زمستان وشب شما پوشیده می گذارد».

بازی یکی از نیازهای روانی کودک است. طبیعت کودک به گونه ای است که عاشق جست و خیز و فعالیت و جنبش می باشد؛ از دید بزرگسالان (دایه) اما، بازی غفلت و تباه کردن زندگانی است. بلیک در نوشته های بعدی خود، ما بین این نیروهای متضاد تا حدودی آشتی برقرارمی کند و نام «معصومیت نظام دار»، را بر آن می نهد. او بر این باور بود که حالت معصومیت و شاد دوران کودکی نمی تواند برای همیشه پایدار بماند و برای رسیدن به مو قعیتی برتر، کودک باید طعم تلخ و گزنده تجربه را بچشد. کودک اگر می خواهد به فرا بالیدن خویش ادامه دهد می بایستی با تجربه روبرو شود. حال اگر علی رغم قدرت تجربه، اسیر آن نشد و آن را در نوردید،زندگانی او سترون نخواهد ماند. «در نوشته های اخیر بلیک، این حالت های متضاد ستیزی دیالکتیکی را می نمایانند که بر طبق آن معصومیت پاک و ساده انگارانه باید الزاما از تجربه بگذرد و آن را جذب نماید و به حالت سومی که جامع این دو اما برتر از هر دو نیز هست، رسد. حالتی که بلیک آن را «معصومیت نظام دار» می نامد».

ویلیام وردزورث، شاعر به نام انگلیسی، که کودک را پدر بزرگسال می داند و معتقد است که ما می بایستی از کودکان درس زندگانی بیاموزیم، درباره ی بلیک می گوید: بدون شک نبوغ این مرد فقیر، به پای نبوغ لرد بایرون و والتراسکات نمی رسد؛ اما در وی چیزی است که مرا بیش از آن دو شیفته خود کرده است. شایدآن چه وردزورث را مفتون بلیک ساخته، همانا ایمانی است که او به معصومیت وقدرت تخیل کودک دارد.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه