امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

کاربرد اصطلاح "احساس" به سال 1579 برمی گردد، زمانی که از کلمه فرانسوی émouvoir که به معنی "برانگیختن" است، اقتباس شد. اصطلاح احساس به عنوان یک اصطلاح همه جانبه برای احساسات و عواطف به بحث دانشگاهی وارد شد.

کلمه "احساس" در اوایل دهه 1800 توسط توماس براون ابداع شد و در حدود دهه 1830 است که مفهوم مدرن احساسات برای اولین بار در زبان انگلیسی پدیدار شد. قبل از سال 1830 هیچکس از کلمه احساس استفاده نمی کرد. در عوض آنها از کلمه های دیگر مثل " شور و اشتیاق "،" تصادفات روح "،" حس اخلاقی "را استفاده می کردند و آنها را بسیار متفاوت از نحوه درک احساسات امروز ما توضیح داده اند.

بودایسم

در بودیسم، احساسات زمانی رخ می دهند که یک شیء به عنوان جذاب یا دافعه در نظر گرفته شود. گرایش محسوسی وجود دارد که افراد را به سمت اشیاء جذاب سوق می دهد و آنها را مجبور می کند از اجسام دافعه یا مضر دور شوند. تمایل به داشتن شی (حرص و طمع)، از بین بردن آن (نفرت)، فرار از آن (ترس)، وسواس یا نگرانی در مورد آن (اضطراب) و غیره.

چین باستان

در دوران باستان چینی، اعتقاد بر این بود که احساسات بیش از حد به چه چیزی آسیب می رساند، که به نوبه خود به اندام های حیاتی آسیب می رساند.

رواقیان

در نظریه های رواقی، احساسات عادی (مانند لذت و ترس) به عنوان انگیزه های غیرمنطقی توصیف می شوند که ناشی از ارزیابی نادرست از "خوب" یا "بد" است. متناوباً، "احساسات خوب" (مانند شادی و احتیاط) توسط افراد خردمند تجربه می شود که از ارزیابی صحیح "خوب" و "بد" ناشی می شود.

ارسطو

ارسطو معتقد بود که احساسات جزء اساسی فضیلت هستند. در دیدگاه ارسطویی همه احساسات (شورها نامیده می شوند) با اشتها یا ظرفیت ها مطابقت دارد.

در قرون وسطی، دیدگاه ارسطویی توسط مکتب گرایان و به ویژه توماس آکویناس پذیرفته شد و توسعه یافت.

ابن سینا

در اوایل قرن 11، ابن سینا در مورد تأثیر احساسات بر سلامت و رفتارها نظریه پردازی کرد و نیاز به مدیریت احساسات را پیشنهاد کرد.

دیدگاه مسیحی

دیدگاه مسیحیان در مورد احساسات، منشاء خداباوری را برای بشریت فرض می کند. خدایی که انسان ها را خلق کرده است به انسان این توانایی را می دهد که احساس کند و با هم تعامل عاطفی داشته باشد. مطالب کتاب مقدس بیان می کند که خدا شخصی است که احساس می کند و ابراز احساس می کند.

اگرچه یک دیدگاه جسمانی منبع احساسات را در بدن فیزیکی قرار می دهد، نظریه مسیحیان در مورد احساسات بدن را بیشتر به عنوان بستری برای احساس و بیان احساسات در نظر می گیرد. بنابراین احساسات خود از خود فرد یا آنچه که "imago-dei" یا تصویر خدا است سرچشمه می گیرد در انسان ها در اندیشه مسیحی، احساسات می توانند از طریق تأمل منطقی کنترل شوند. این تأمل منطقی نیز از خدا که فکر کرده است تقلید می کند.

بنابراین هدف احساسات در زندگی انسان در فراخوان خدا برای لذت بردن از او و آفرینش خلاصه می شود، انسانها باید از احساسات لذت ببرند و از آنها بهره مند شوند و از آنها برای ایجاد انرژی در رفتار استفاده کنند.

دیوید هیوم

در عصر روشنگری دیوید هیوم متفکر اسکاتلندی استدلال انقلابی را ارائه کرد که در آن سعی می شد انگیزه های اصلی عمل و رفتار انسان را توضیح دهد. او پیشنهاد کرد که انگیزه اقدامات "ترس، خواسته و اشتیاق" است.

همانطور که او در کتاب رساله طبیعت بشر (1773) نوشت: "عقل به تنهایی هرگز نمی تواند انگیزه ای برای هرگونه عمل اراده باشد... هرگز نمی تواند با اشتیاق در جهت اراده مخالفت کند... دلیل این است و باید باشد برده شور و اشتیاق است و هرگز نمی تواند به مقام دیگری جز خدمت و اطاعت از آنها تظاهر کند. " با این نوشته ها هیوم وانمود کرد که توضیح می دهد که عقل و اقدامات بعدی تابع خواسته ها و تجربه خود خواهد بود.

متفکران بعدی پیشنهاد می کنند که اعمال و احساسات عمیقاً با جنبه های اجتماعی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی واقعیت ارتباط دارند که همچنین با تحقیقات پیچیده عصبی و فیزیولوژیکی در مورد مغز و سایر قسمت های بدن فیزیکی و ماهیت آن مرتبط است.

نظریه تکاملی داروین

دیدگاههای احساسی از نظریه تکامل در اواسط قرن نوزدهم با کتاب چارلز داروین در سال 1872 در بیان احساسات در انسان و حیوانات آغاز شد.

داروین استدلال می کرد که احساسات هیچ هدف تکاملی برای انسان ندارند، نه در ارتباطات و نه در کمک به بقا. داروین تا حد زیادی استدلال می کرد که احساسات از طریق وراثت شخصیت های اکتسابی تکامل یافته اند.

او پیشگام روشهای مختلف برای مطالعه عبارات غیر کلامی بود، که از این طریق به این نتیجه رسید که برخی از عبارات دارای اثرات مشابه و جهانی در بین فرهنگ های مختلف هستند.

داروین همچنین بیان همولوگ احساسات را که در حیوانات رخ می دهد، بیان کرد به این راه را برای تحقیقات روی حیوانات در مورد احساسات و در نهایت تعیین پایه های عصبی احساسات پیش برد.

نظریه تکاملی امروزی

دیدگاههای معاصر دیگر در طیف روانشناسی تکاملی معتقدند که هم احساسات اساسی و هم احساسات اجتماعی برای ایجاد انگیزه در رفتارهای (اجتماعی) سازگار در محیط اجدادی تکامل یافته اند.

احساسات بخش اساسی هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی بشر است و تمایز مشهوری که بین عقل و احساس ایجاد می شود به آن اندازه که به نظر می رسد روشن نیست.

پل دی مک لین ادعا می کند که احساسات از یک سو با پاسخ های غریزی بیشتر و از سوی دیگر با استدلال انتزاعی بیشتر رقابت می کند.

افزایش پتانسیل تصویربرداری عصبی همچنین امکان بررسی قسمتهای باستانی تکاملی مغز را فراهم کرده است. پیشرفتهای عصبی مهمی از این دیدگاه ها در دهه 1990 توسط جوزف لدوکس (Joseph E. LeDoux) و آنتونیو داماسیو (Antonio Damasio) بدست آمد.

تحقیقات در مورد احساسات اجتماعی نیز بر نمایش فیزیکی احساسات از جمله زبان بدن حیوانات و انسان ها متمرکز است.

شرم و غرور می تواند رفتارهایی را تحریک کند که به فرد در حفظ موقعیت خود در اجتماع کمک می کند و عزت نفس برآورد فرد از وضعیت او است.

نظریه جیمز - لانگ

ویلیام جیمز در مقاله ای به سال 1884 استدلال کرد که احساسات و عواطف پدیده ثانویه از واکنش فیزیولوژیک است.

در نظریه خود، جیمز پیشنهاد کرد که درک آنچه او "واقعیت هیجان انگیز" می نامد، مستقیماً منجر به واکنش فیزیولوژیکی می شود که به "احساسات" معروف است.

برای محاسبه انواع مختلف تجربیات احساسی، جیمز پیشنهاد کرد که محرک ها باعث فعالیت در سیستم عصبی خودکار می شوند، که به نوبه خود یک تجربه احساسی در مغز ایجاد می کند.

روانشناس دانمارکی کارل لانگ (Carl Lange) نیز در همان زمان نظریه ای مشابه ارائه داد و بنابراین این نظریه به عنوان نظریه جیمز - لانگ معروف شد.

این نظریه بیان می کند که در درون انسانها، به عنوان پاسخ به تجربیات موجود در جهان، سیستم عصبی خودمختار رویدادهای فیزیولوژیکی مانند تنش عضلانی، افزایش ضربان قلب، تعریق و خشکی دهان را ایجاد می کند. بنابراین احساسات، احساساتی هستند که در نتیجه این تغییرات فیزیولوژیکی بوجود می آیند، نه اینکه علت آنها باشند.

به همان طور که جیمز نوشت: "درک تغییرات بدنی بعد از ایجاد، احساسات است."

اگرچه عمدتا در شکل اصلی خود رها شده است، اما تیم دالگلیش (Tim Dalgleish) معتقد است که اکثر عصب شناسان معاصر اجزای نظریه احساسات جیمز-لانگ را پذیرفته اند.

نظریه کانن - بارد

والتر بردفورد کانن (Walter Bradford Cannon) معتقد است که واکنش های فیزیولوژیکی نقش مهمی در احساسات ایفا می کند، اما معتقد نیست که پاسخ های فیزیولوژیکی به تنهایی می تواند تجربیات احساسی ذهنی را توضیح دهد.

او استدلال کرد که پاسخ های فیزیولوژیکی بسیار کند و اغلب نامحسوس هستند و این نمی تواند دلیل آگاهی ذهنی نسبتاً سریع و شدید احساسات باشد.

او همچنین معتقد بود که غنای، تنوع و دوره زمانی تجربیات احساسی نمی تواند ناشی از واکنش های فیزیولوژیکی باشد، که بازتاب واکنش های جنگی یا فرار نسبتاً متمایز نشده است. نمونه ای از این نظریه در عمل به شرح زیر است: یک رویداد برانگیزاننده احساس (مار) همزمان باعث واکنش فیزیولوژیکی و تجربه آگاهانه یک احساس می شود.

فیلیپ بارد (Phillip Bard) با کار روی حیوانات به این نظریه کمک کرد. بارد دریافت که اطلاعات حسی، حرکتی و فیزیولوژیکی باید قبل از انجام هرگونه پردازش بیشتر از طریق دیانسفالون (به ویژه تالاموس) عبور کنند. بنابراین، کانن همچنین استدلال کرد که از نظر آناتومیکی این امکان وجود ندارد که رویدادهای حسی باعث ایجاد واکنش فیزیولوژیکی قبل از ایجاد آگاهی آگاهانه شوند و محرک های احساسی باید جنبه های فیزیولوژیکی و تجربی هیجان را به طور همزمان تحریک کنند.

نظریه پاپز - مک لین

نظریه احساسات کانن - بارد به عنوان یک چالش و جایگزین نظریه جیمز - لانگ تدوین شد. نظریه پاپز - مک لین (Papez-Maclean) نظریه دیگری در مورد احساسات است که متفاوت از نظریه کانن-بارد از نظر منطقه ای که مسئول بیان احساسات در نظر گرفته می شود.

جیمز پاپز در ابتدا پیشنهاد کرد که پیوندهای بین ساختارهای سیستم لیمبیک به طور ایده آل برای مدیریت جنبه های طولانی مدت و شدید تجربه که معمولاً با احساسات مرتبط هستند، ایجاد شده است.

مداری که ابتدا توسط پاپز پیشنهاد شده بود شامل هیپوکامپ، بدن پستاندار دو طرفه، هسته قدامی تالاموس بود. از قشر سینگولا، شکنج پاراهیپوکامپ و قشر انتورینال، به هیپوکامپ باز می گردند.

مک لین در مورد کارهای قبلی پاپز توضیح بیشتری داد، قشر پیش پیشانی، تیغه بینی و آمیگدال را اضافه کرد و این گروه از ساختارها را سیستم لیمبیک نامید.

نظریه دو عاملی احساسات

استنلی شاختر (Stanley Schachter) نظریه خود را بر اساس کار قبلی پزشک اسپانیایی گرگوریو مارانون (Gregorio Marañón) که به بیماران تزریق اپی نفرین تزریق کرد، تدوین کرد و متعاقباً از آنها پرسید چه احساسی دارند. مارانون دریافت که اکثر این بیماران چیزی احساس می کردند اما در غیاب یک محرک واقعی برانگیزاننده احساسات، بیماران قادر به برانگیختن برانگیختگی فیزیولوژیکی خود به عنوان یک احساس با تجربه نبودند.

شاختر دریافت که واکنش های فیزیولوژیکی نقش مهمی در احساسات بازی می کنند. او پیشنهاد کرد که واکنش های فیزیولوژیکی با تسهیل ارزیابی شناختی متمرکز از یک رویداد برانگیزاننده فیزیولوژیکی به تجربه احساسی کمک می کند و این ارزیابی چیزی است که تجربه احساسی ذهنی را تعریف می کند. بنابراین احساسات نتیجه یک فرآیند دو مرحله ای بودند: برانگیختگی فیزیولوژیکی عمومی و تجربه احساسات.

به عنوان مثال، برانگیختگی فیزیولوژیکی، تپش قلب، در پاسخ به یک محرک برانگیز، مشاهده خرس در آشپزخانه. سپس مغز به سرعت منطقه را اسکن می کند،برای توضیح ضربه زدن، و متوجه خرس می شود. در نتیجه، مغز قلب تپنده را ناشی از ترس از خرس می داند.

با شاگرد خود جروم سینگر (Jerome Singer) شاختر نشان داد که افراد می توانند واکنش های احساسی متفاوتی را با وجود قرار گرفتن در یک وضعیت فیزیولوژیکی یکسان با تزریق اپی نفرین داشته باشند. بر اساس این که آیا شخص دیگری در موقعیت (یک فرد متحد) آن احساس را نشان می دهد، افراد ابراز خشم یا سرگرمی می کنند. از این رو، ترکیب ارزیابی وضعیت (شناختی) و دریافت آدرنالین یا دارونما توسط شرکت کنندگان، پاسخ را تعیین کرد. این آزمایش در واکنشهای روده جسی پرینز (2004) مورد انتقاد قرار گرفته است.

ریچارد لازاروس

با تئوری دو عاملی که در حال حاضر شناخت را در بر می گیرد، چندین نظریه شروع به بحث کردند که فعالیت شناختی در قالب قضاوت، ارزیابی یا افکار برای بروز یک احساس کاملاً ضروری است. یکی از طرفداران اصلی این دیدگاه بود ریچارد لازاروس (Richard Lazarus) که استدلال کرد که احساسات باید برخی با شناختی همزمان تفسیر گردد. فعالیت شناختی که در تفسیر زمینه احساسی دخیل است ممکن است آگاهانه یا ناخودآگاه باشد و ممکن است در قالب پردازش مفهومی ظاهر شود یا نشود.

ریچارد لازاروس (1922–2002)، روانشناس آمریکایی که در زمینه احساسات و استرس، به ویژه در زمینه شناخت تخصص داشت.

نظریه لازاروس بسیار تأثیرگذار است. احساسات عملی است که به ترتیب زیر رخ می دهد:

 • ارزیابی شناختی - فرد رویداد را به صورت شناختی ارزیابی می کند، که احساس را نشان می دهد.
 • تغییرات فیزیولوژیکی - واکنش شناختی تغییرات بیولوژیکی مانند افزایش ضربان قلب یا پاسخ آدرنال هیپوفیز را آغاز می کند.
 • عمل - فرد احساسات را احساس می کند و نحوه واکنش خود را انتخاب می کند.

به عنوان مثال: جنی یک مار می بیند.

 • جنی در حضور خود مار را به صورت شناختی ارزیابی می کند. شناخت به او اجازه می دهد تا آن را به عنوان یک خطر درک کند.
 • مغز او غدد آدرنال را فعال می کند که آدرنالین را در جریان خون او پمپ می کند و در نتیجه ضربان قلب افزایش می یابد.
 • جنی فریاد می زند و فرار می کند.

لازاروس تأکید کرد که کیفیت و شدت احساسات از طریق فرایندهای شناختی کنترل می شود. این فرایندها بر استراتژی های مقابله ای تاکید می کند که واکنش احساسی را با تغییر رابطه بین فرد و محیط شکل می دهد.

جورج مندلر

جورج مندلر (متولد 1924) - روانشناس آمریکایی که کتابهای تأثیرگذار در زمینه شناخت و احساسات نوشت.

جورج مندلر (George Mandler) در دو کتاب بحث نظری و تجربی گسترده ای از احساسات تحت تأثیر شناخت، آگاهی و سیستم عصبی خودمختار ارائه داد (ذهن و احساس در سال 1975، و ذهن و بدن: روانشناسی احساس و استرس در سال 1984)

روبرت سی. سولومون

برخی از نظریه ها در مورد احساسات وجود دارد که معتقدند فعالیت های شناختی در قالب قضاوت، ارزیابی یا افکار برای ایجاد یک احساس ضروری است. روبرت سی. سولومون (Robert C. Solomon) (1942–2007)، فیلسوف آمریکایی که با کتاب هایی مانند احساسات چیست؟ نظریات فلسفه احساسات را در بر داشت.: خوانش های کلاسیک و معاصر (2003) شناخته شده است.

سولومون ادعا می کند که احساسات قضاوت هستند. او دیدگاه ظریف تری ارائه کرده است که به آنچه او "اعتراض استاندارد" در مورد شناخت گرایی می نامد، پاسخ می دهد، این ایده که قضاوت در مورد چیزی ترسناک می تواند با احساس یا بدون احساسات اتفاق بیفتد، بنابراین قضاوت با احساسات قابل شناسایی نیست.

نیکو فریجدا

نیکو فریجدا (1927–2015)، روانشناس هلندی که این نظریه را مطرح کرد که احساسات انسانی به ترویج گرایش به انجام اقدامات مناسب در شرایط کمک می کند، که در کتاب خود احساسات (1986) شرح داده شده است.

نظریه ارائه شده توسط نیکو فریجدا (Nico Frijda) که در آن ارزیابی منجر به تمایل به عمل می شود.

نظریه رویدادهای تأثیرگذار (Affective events theory)

نظریه رویدادهای تأثیرگذار یک نظریه مبتنی بر ارتباط است که توسط هاوارد ام ویس (Howard M. Weiss) و راسل کروپانزانو (Russell Cropanzano) (1996) توسعه یافته است و علل، ساختارها و پیامدهای تجربه احساسی (به ویژه در زمینه های کاری) را بررسی می کند.

این نظریه نشان می دهد که احساسات تحت تأثیر رویدادهایی قرار می گیرند که به نوبه خود بر نگرش ها و رفتارها تأثیر می گذارد. این چارچوب نظری نیز بر زمان تأکید دارد از این جهت که انسانها آنچه را که آنها قسمتهای احساسی می نامند تجربه می کنند. "مجموعه ای از حالات احساسی که در طول زمان گسترش یافته و بر اساس یک موضوع اساسی سازماندهی شده است."

این نظریه توسط محققان متعددی برای درک بهتر احساسات از یک لنز ارتباطی استفاده شده است و توسط هاوارد ام ویس و دانیل جی بیل (Daniel J. Beal) در مقاله خود، "بازتاب نظریه رویدادهای تأثیرگذار"، که در " Research on Emotion in Organizations " در سال 2005 منتشر شده است، بیشتر مورد بررسی قرار گرفت.

دیدگاه موقعیتی در مورد احساسات

دیدگاه موقعیتی احساسات، که توسط پل ای. گریفیتس (Paul E. Griffiths) و آندریا اسکارانتینو (Andrea Scarantino) توسعه یافته است، بر اهمیت عوامل خارجی در رشد و ارتباط احساسات تأکید می کند و از رویکرد موقعیت گرایی در روانشناسی استفاده می کند.

این نظریه تفاوت قابل ملاحظه ای با نظریه های شناخت گرایی و نظریه های نو-جیمزی در مورد احساسات دارد، که هر دو احساس را یک فرایند کاملاً داخلی می دانند و محیط فقط به عنوان محرک احساسات عمل می کند می دانند. در مقابل، یک دیدگاه موقعیت گرا در مورد احساسات، احساس را به عنوان محصول موجودی که در حال بررسی محیط خود است، و مشاهده پاسخ سایر موجودات زنده، می داند.

احساسات تکامل روابط اجتماعی را تحریک می کند و به عنوان سیگنالی برای واسطه رفتار سایر موجودات عمل می کند. در برخی زمینه ها، ابراز احساسات (اعم از ارادی و غیرارادی) می تواند به عنوان حرکت استراتژیک در مبادلات بین موجودات مختلف در نظر گرفته شود.

دیدگاه موقعیتی احساسات بیان می کند که تفکر مفهومی بخشی ذاتی از احساسات نیست، زیرا احساس یک شکل عمل گرا از تعامل ماهرانه با جهان است. گریفیتس و اسکارانتینو پیشنهاد کردند که این دیدگاه در مورد احساسات می تواند در درک فوبیاها و همچنین احساسات نوزادان و حیوانات مفید باشد.

باد کریگ

یکی دیگر از رویکردهای عصبی که توسط باد کریگ (Bud Craig) در سال 2003 پیشنهاد شد، دو طبقه از احساسات را متمایز می کند:

1- احساسات کلاسیک (classical) مانند عشق، عصبانیت و ترس که توسط محرک های محیطی برانگیخته می شوند.

2- احساسات هموستاتیک (homeostatic emotions) احساسات جلب توجه ناشی از حالات بدن، مانند درد، گرسنگی و خستگی، که رفتار را تحریک می کند (ترک غذا، غذا خوردن یا استراحت در این مثالها) با هدف حفظ محیط داخلی بدن در حالت ایده آل خود.

درک دنتون (Derek Denton) احساسات گروه دوم را احساسات اولیه (primordial emotions) می نامد و آنها را عنصر ذاتی غرایز، که الگوهای رفتاری برنامه ریزی شده ژنتیکی هستند که باعث ایجاد هموستاز می شود، تعریف می کند. آنها شامل تشنگی، گرسنگی برای هوا، گرسنگی برای غذا، درد و گرسنگی برای مواد معدنی خاص هستند.

جوزف لدوکس

حوزف لدوکس (Joseph E. LeDoux) (متولد 1949) عصب شناس آمریکایی که زیرساخت های بیولوژیکی حافظه و احساسات، به ویژه مکانیسم های ترس را مطالعه می کند.

از نظر عملی، جوزف لدوکس (Joseph LeDoux) احساسات را نتیجه یک فرایند شناختی و آگاهانه تعریف می کند که در پاسخ به واکنش سیستم بدن به عنوان یک ماشه رخ می دهد.

جوزف لدوکس بین سیستم دفاعی انسان که در طول زمان تکامل یافته است و احساساتی مانند ترس و اضطراب تفاوت قائل می شود. او گفته است که آمیگدال ممکن است به دلیل محرک (مانند واکنش ذاتی دیدن مار) هورمون ترشح کند، اما "سپس آن را از طریق فرایندهای شناختی و آگاهانه توضیح می دهیم".

نظریه احساس ساخته شده

لیزا فلدمن بارت (متولد 1963) عصب شناس و روانشناس متخصص در علوم احساسی و احساسات انسانی است.

لیزا فلدمن بارت (Lisa Feldman Barrett) تفاوت احساسات بین فرهنگ های مختلف را برجسته می کند، و می گوید که احساسات (مانند اضطراب) از نظر اجتماعی ساخته شده اند. او می گوید "آنها فعال نمی شوند، شما آنها را ایجاد می کنید. آنها ترکیبی از خواص فیزیکی بدن شما هستند، یک مغز انعطاف پذیر که به هر محیطی که در آن رشد می کند متصل می شود و فرهنگ و تربیت شما، که آن محیط را فراهم می کند. " او این رویکرد را نظریه احساس ساخته شده نامیده است.

نظریه حاناتان ترنر

جاناتان اچ ترنر (متولد 1942) جامعه شناس آمریکایی از دانشگاه ریورساید کالیفرنیا، که یک نظریه پرداز جامعه شناسی عمومی با زمینه های تخصصی از جمله جامعه شناسی احساسات، روابط قومی، نهادهای اجتماعی، طبقه بندی اجتماعی و جامعه شناسی زیستی است.

یک نظریه جامع برانگیختگی عاطفی در انسان توسط جاناتان ترنر (Jonathan Turner) (2007: 2009) بیان می کند که دو عامل کلیدی برای برانگیختن احساسات در این نظریه حالت انتظارات و تحریم ها هستند. هنگامی که افراد وارد موقعیتی می شوند یا با انتظارات خاصی در مورد نحوه مواجهه مواجه می شوند، بسته به میزان برآوردن انتظارات از خود، موقعیت و برآورده نشدن آنها، احساسات متفاوتی را تجربه خواهند کرد. افراد همچنین می توانند تحریم های مثبت یا منفی را برای خود یا دیگران اعمال کنند که تجربیات احساسی متفاوتی را در افراد ایجاد می کند.

ترنر طیف گسترده ای از نظریه های احساسات را در زمینه های مختلف تحقیق از جمله جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تکاملی و علوم اعصاب مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. بر اساس این تجزیه و تحلیل، او چهار احساس را که همه محققان آنها را بر اساس عصب شناسی انسان می دانند، شناسایی کرد: عصبانیت - قاطع (assertive-anger)، نفرت - ترس (aversion-fear)، رضایت - شادی (satisfaction-happiness)،و ناامیدی - اندوه (disappointment-sadness).

این چهار دسته را احساسات اولیه می نامند و بین محققان توافق شده است که این احساسات اولیه با هم ترکیب شده و تجربیات احساسی پیچیده تری ایجاد کنند. این احساسات پیچیده تر در نظریه ترنر شرح های درجه یک نامیده می شوند و شامل احساساتی مانند غرور (pride)، پیروزی (triumph) و ترس (awe) است.

احساسات را نیز می توان در سطوح مختلف شدت تجربه کرد، به طوری که احساس نگرانی تنوع کم شدت ترس از احساسات گریز از احساسات اصلی است در حالی که افسردگی نوع شدیدتری است.

امیل دورکیم

امیل دورکیم (Durkheim) (1915/1965) در مورد جوشش جمعی یا انرژی عاطفی که توسط اعضای آیین های توتمیک در جامعه بومیان استرالیا تجربه شده بود، نوشت. وی توضیح داد که چگونه افزایش حالت عاطفی در مراسم آیینی توتمیک افراد را به تعالی منتقل می کند و به آنها این حس را می دهد که آنها در حضور یک قدرت برتر، نیرویی که در اشیاء مقدسی که مورد پرستش قرار گرفته بودند، قرار گرفته اند. او استدلال کرد که این احساسات تعالی، در نهایت مردم را به این باور می رساند که نیروهایی هستند که بر اشیاء مقدس حکومت می کنند.

در دهه 1990، جامعه شناسان بر جنبه های مختلف احساسات خاص و نحوه ارتباط این احساسات از لحاظ اجتماعی تمرکز کردند. برای کولی (Cooley) (1992) غرور و شرم مهمترین احساساتی بود که مردم را به انجام اقدامات مختلف اجتماعی سوق می داد. در طول هر برخورد، او پیشنهاد می کرد که ما خود را از طریق "شیشه ای" که حرکات و واکنش های دیگران ارائه می دهد، زیر نظر بگیریم. بسته به این واکنش ها، ما یا غرور یا شرمندگی را تجربه می کنیم و این منجر به مسیرهای خاصی از عمل می شود.

رتزینگر

رتزینگر (Retzinger) (1991) مطالعاتی را بر روی زوج های متاهلی انجام داد که چرخه خشم و شرمندگی را تجربه کرده بودند.

شف

شف (Scheff) (1990) عمدتا از آثار گافمن و کولی استفاده می کند و یک نظریه خرد جامعه شناختی در مورد پیوند اجتماعی ایجاد کرد. شکل گیری یا اختلال در پیوندهای اجتماعی به احساساتی بستگی دارد که افراد در طول تعاملات تجربه می کنند.

رندال کالینز

رندال کالینز - (متولد 1941) جامعه شناس آمریکایی از دانشگاه پنسیلوانیا، نظریه آیین تعامل را که شامل مدل گیرایی هیجانی است، توسعه داد.

رندال کالینز (Randall Collins) (2004) نظریه آیین تعامل خود را با استفاده از کار دورکیم در مورد آیین های توتمیک که توسط گافمن (Goffman) (1964/2013؛ 1967) در دیدارهای متمرکز روزمره گسترش یافت، فرموله کرد. بر اساس نظریه آیین تعامل، سطوح یا شدت های مختلف انرژی عاطفی را در طول تعاملات رو در رو تجربه می کنیم. انرژی عاطفی احساس اعتماد به نفس برای انجام عمل و شجاعتی است که فرد هنگام تجمع از جوشش جمعی ناشی از تجمعات گروهی که به شدت بالایی می رسد، احساس می کند.

سیلوان تامکینز

سیلوان تامکینز (Silvan Tomkins) (1911–1991) نظریه تأثیر و نظریه فیلمنامه را توسعه داد. نظریه عاطفه مفهوم احساسات اساسی را مطرح کرد و بر این ایده استوار بود که غلبه بر احساسات، که او آن را سیستم تحت تأثیر نامید، نیروی محرک در زندگی بشر است.

ماگدا بی آرنولد

ماگدا بی آرنولد (Magda B. Arnold) (1903-2002)، روانشناس آمریکایی که نظریه ارزیابی احساسات را توسعه داد.

کلاوس شرر

کلاوس شرر (Klaus Scherer) (متولد 1943) - روانشناس سوئیسی و مدیر مرکز علوم اثرگذار سوئیس در ژنو؛ او در روانشناسی احساسات تخصص دارد.

بر اساس مدل فرآیند اجزای شرر (CPM) احساسات، پنج عنصر اساسی احساس وجود دارد. از دیدگاه فرآیند جزء، تجربه احساسی ایجاب می کند که همه این فرایندها برای مدت کوتاهی هماهنگ و همگام شوند، که توسط فرایندهای ارزیابی هدایت می شوند. اگرچه گنجاندن ارزیابی شناختی به عنوان یکی از عناصر کمی بحث برانگیز است، زیرا برخی از نظریه پردازان این فرض را مطرح می کنند که احساسات و شناخت ها سیستم های جداگانه اما متقابل هستند، CPM دنباله ای از رویدادها را ارائه می دهد که به طور موثر هماهنگی درگیر در یک قسمت احساسی را توصیف می کند.

 • ارزیابی شناختی: ارزیابی رویدادها و اشیاء را ارائه می دهد.
 • علائم بدنی: جزء فیزیولوژیکی تجربه احساسی
 • گرایش های عملی: یک جزء انگیزشی برای آماده سازی و جهت گیری پاسخ های حرکتی
 • بیان: بیان صورت و صوت تقریباً همیشه با یک حالت عاطفی همراه است تا واکنش و قصد اعمال را بیان کند.
 • احساسات: تجربه ذهنی حالت عاطفی به محض بروز.

پل اکمن

پل اکمان (متولد 1934) روانشناس متخصص در مطالعه احساسات و ارتباط آنها با حالات چهره است.

پل اکمن (Paul Ekman) بیش از 40 سال است که از این دیدگاه که احساسات گسسته، قابل اندازه گیری و از نظر فیزیولوژیکی متمایز هستند، پشتیبانی می کند. تأثیرگذارترین کار اکمان حول این موضوع بود که به نظر می رسد احساسات خاصی به طور جهانی شناخته شده اند، حتی در فرهنگ هایی که از پیش تعیین شده بودند و نمی توانستند از طریق رسانه ها ارتباطات را با حالت چهره یاد بگیرند.

یک مطالعه کلاسیک دیگر نشان داد که وقتی شرکت کنندگان ماهیچه های صورت خود را به حالت های مجزا از چهره تغییر می دهند (به عنوان مثال، نفرت)، آنها تجربیات ذهنی و فیزیولوژیکی را مطابقت می دهند که با حالات متمایز صورت مطابقت دارد.

تحقیقات اکمان در بیان چهره شش احساس اساسی را مورد بررسی قرار داد: عصبانیت، انزجار، ترس، شادی،غم و اندوه و تعجب.

بعداً در حرفه خود، اکمان نظریه داشت که ممکن است احساسات جهانی دیگری فراتر از این شش وجود داشته باشد. با توجه به این، مطالعات اخیر بین فرهنگی به سرپرستی دانیل کوردارو و داچر کلتنر، هر دو شاگردان سابق اکمان، فهرست احساسات جهانی را گسترش دادند. این مطالعات علاوه بر شش مورد اصلی، شواهدی برای سرگرمی، هیبت، رضایت، میل، خجالت، درد، تسکین و همدردی در حالات چهره و صوت ارائه کردند. آنها همچنین شواهدی برای بی حوصلگی، سردرگمی،ابراز علاقه، غرور و شرمندگی در چهره، و همچنین تحقیر، تسکین و پیروزی در بیان صوتی.

روبرت پلوچیک

روبرت پلوچیک (Robert Plutchik) (1928–2006)، روانشناس آمریکایی که نظریه تکامل روانی احساسات را توسعه داد.

روبرت پلوچیک با دیدگاه بیولوژیکی اکمان موافق بود اما " چرخش احساسات " را توسعه داد و هشت احساس اصلی را بر اساس مثبت یا منفی گروه بندی کرد: شادی در مقابل غم و اندوه. عصبانیت در مقابل ترس؛ اعتماد در برابر انزجار؛ و شگفتی در مقابل پیش بینی.

برخی از احساسات اساسی را می توان برای ایجاد احساسات پیچیده تغییر داد. احساسات پیچیده می تواند ناشی از شرط بندی یا ارتباط فرهنگی همراه با احساسات اساسی باشد. متناوباً، مانند ترکیب رنگهای اصلی، احساسات اولیه می توانند با هم ترکیب شوند و طیف کاملی از تجربه احساسی انسان را تشکیل دهند. به عنوان مثال، خشم و انزجار بین فردی می تواند در هم آمیخته شود و تولید تحقیر کند. روابط بین احساسات اساسی وجود دارد که منجر به تأثیرات مثبت یا منفی می شود.

جک پانکسوپ

جک پانکسوپ (1943–2017) روانشناس، زیست روانشناس، عصب شناس و پیشگام علوم اعصاب عاطفی آمریکایی استونیایی تبار است.

جک پانکسوپ (Jaak Panksepp) بیان داشت انسان، هفت سیستم عاطفی اولیه را به ارث برده می برد که عبارتند از SEEKING (انتظار)، FEAR (اضطراب)، خشم (عصبانیت)، LUST (هیجان جنسی)، CARE (پرورش)، PANIC/GRIEF (غم) و PLAY (شادی اجتماعی) و اینها آنچه را که به عنوان "هسته اصلی" شناخته می شود، ایجاد می کند که این تأثیرات را ایجاد می کنند.

کوون و کتنر

کوون و کتنر (Cowen AS، Keltner D) در 2017 با استفاده از روش های آماری برای تجزیه و تحلیل حالات احساسی ناشی از فیلم های کوتاه، کاون و کلتنر 27 نوع تجربه احساسی را شناسایی کردند: تحسین، ستایش، قدردانی زیبایی شناختی، سرگرمی، عصبانیت، اضطراب، ترس، بی حوصلگی، کسالت، آرامش، گیجی، هوس، انزجار، همدلی. درد، سرگرمی، هیجان، ترس، وحشت، علاقه، شادی، نوستالژی، تسکین، عاشقانه، غم، رضایت، میل جنسی و تعجب.

هربرت ای سیمون

هربرت ای سیمون (Herbert A. Simon) (1916–2001)، که احساسات را در تصمیم گیری و هوش مصنوعی گنجانده است.

روبرت زایونک

روبرت زایونک (Robert Zajonc) (1923–2008) روانشناس اجتماعی لهستانی - آمریکایی که در فرآیندهای اجتماعی و شناختی مانند تسهیل اجتماعی تخصص داشت.

پیتر گلدی

پیتر گلدی (1946–2011)، فیلسوف انگلیسی که در زمینه اخلاق، زیبایی شناسی، احساسات، خلق و خو و شخصیت تخصص داشت.

آنتونیو داماسیو

آنتونیو داماسیو (متولد 1944) - متخصص مغز و اعصاب رفتاری پرتغالی که در ایالات متحده کار می کند.

 • مایکل اپتر - (متولد 1939) روانشناس انگلیسی که نظریه معکوس را توسعه داد، یک نظریه ساختاری، پدیدارشناسانه درباره شخصیت، انگیزه و احساسات
 • جان تی. کاسیوپو - (متولد 1951) از دانشگاه شیکاگو، پدر بنیانگذار با گری برنتسون از علوم عصبی اجتماعی
 • ریچارد دیویدسون (متولد 1951) - روانشناس و عصب شناس آمریکایی؛ پیشگام در علوم اعصاب عاطفی
 • باربارا فردریکسون - روانشناس اجتماعی متخصص در احساسات و روانشناسی مثبت.
 • آرلی راسل هوچیلد (متولد 1940) - جامعه شناس آمریکایی که سهم اصلی وی در ایجاد ارتباط بین جریان زیر جلدی احساسات در زندگی اجتماعی و روندهای بزرگتری بود که توسط سرمایه داری مدرن در سازمان ها از بین رفت.
 • کنستانتینوس V. پتریدس -روانشناس یونانی-انگلیسی که متخصص احساسات، شخصیت، روان سنجی و فلسفه ذهن است. استاد روانشناسی و روان سنجی در کالج دانشگاهی لندن
 • جسی پرینز - فیلسوف آمریکایی متخصص در احساسات، روانشناسی اخلاقی، زیبایی شناسی و آگاهی
 • جیمز ای. راسل (متولد 1947)-روانشناس آمریکایی که نظریه PAD در مورد تاثیر محیطی، مدل دور تا دور تأثیر، نظریه نمونه مفاهیم احساسات، نقد فرضیه تشخیص جهانی احساسات از بیان صورت، مفهوم از هسته را تحت تاثیر قرار، برای توسعه نظریه تمایز از مفاهیم احساسات، و اخیرا، این نظریه از ساخت و ساز روانشناختی هیجانات
 • رونالد دو سوسا (متولد 1940) - فیلسوف انگلیسی - کانادایی که در فلسفه احساسات، فلسفه ذهن و فلسفه زیست شناسی تخصص دارد.
 • دومینیک موسی (متولد 1946) - تألیف کتابی با عنوان ژئوپلیتیک احساسات با تمرکز بر احساسات مربوط به جهانی شدن [148]
نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه