امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

در سال 1898 ثورندایک نتیجه پژوهشهای خود را درباره رفتار حیوانات در کتابی به نام هوش حیوانی منتشر ساخت. وی به خاطر پژوهشهای تازه علمی و تجربی خود در حدود نیم قرن پیشرو روان‌شناسی تربیتی و یادگیری به شمار می‌آمد.
ثورندایک بررسیهای مهم خود را درباره یادگیری تا 1933 میلادی انجام داد. وی برخلاف بسیاری از روان‌شناسان عصر خود به مساله یادگیریف تفاوتهای فردی در آموزش و پرورش علاقه فراوان نشان داد و برای نخستین بار سنگ زیر بنای سنجش و پیشرفتهای تحصیلی شاگردان را به روش علمی بنا نهاد. در واقع به وسیله ثورندایک بود که شیوه کمی در راه پژوهشهای آموزشی آغاز گردید و هم او بود که جایزه ممتاز انجمن روان‌شناسان آمریکا را دریافت داشت.
ثورندایک عقیده داشت که رفتار مشهود معلول محرکهای درونی است تا برونی، به این معنا که محرکهای درونی موجب کششها یا سابقهایی می‌شوند که موجود زنده را به فعالیت وا می‌دارند، اما به طور کلی در امر یادگیری عوامل بدنی و روانی هر دو دخالت دارند و یادگیری فرایندی است که این دو مورد را به صورتهای گوناگون به یکدیگر ارتباط می‌دهد. هرآنچه که احساس یا ادراک می‌شود عامل روانی و آنچه که به صورت محرک یا پاسخ جلوه کند عامل بدنی را تشکیل می‌دهد. در یادگیری ممکن است عامل روانی با بدنی، بدنی با روانی، روانی با روانی،‌ و بدنی با بدنی پیوند یا وابستگی پیدا کند.

بررسی و ارزشیابی نظریه وابسته‌گرایی

ثورندایک نخستین پژوهشگری است که روان‌شناسی تداعی‌گرایی را به سبک علمی مورد مطالعه و تحقیق قرار داده است. چنانکه قبلاً اصول مربوط به این نظریه را به اختصار شرح دادیم، وی اصول مهم یادیگری را در سه قانون کلی آمادگی ، تمرین و گیرایی بیان نمود. ثورندایک در آغاز نظریه خود را آزمایش و خطا نامید، اما بعداً که تغییراتی در آنها پدید آورد از اهمیت و اعتبار قانونهای آمادگی تمرین کاسته شد و فقط قانون‌گیرایی باقی ماند که آن هم به علت حذف عامل تنبیه به کلی تغییر شکل یافت. با این همه هنوز ثورندایک را با سه قانون یادگیری آمادگی،‌ تمرین و گیرایی می‌شناسند. اما آنچه از او به جای مانده است نقش پاداشها در یادگیری است. اگر پاداش بی‌درنگ پس از پاسخ داده شود احتمال وقوع و تکرار آن را مجدداً در همان موقعیت و شرایط افزایش خواهد داد.
یکی از مواردی را که ثورندایک در نظریه یادگیری خود همواره تاکید کرده است پاسخ اتفاقی یا تصادفی است. یعنی، یادگیری هنگامی حاصل می‌شود که پاسخهای مختلف مورد بررسی و آزمایش قرار گیرند. برخی از این پاسخها نتیجه موفقیت‌آمیزی دارند و برخی دیگر ندارند. به جنبه‌های دیگر پاسخ، مانند اینکه تا چه حدودی منطقی و مناسب می‌باشند،‌ توجهی نمی‌شود. آنچه در آزمایشهای ثورندایک برای یادگیرنده اهمیت دارد موفقیت‌آمیز بودن پاسخهاست و این هم تصمیمی است که دیگری یا دیگران برایش اتخاذ می‌کنند. براساس خواست و اراده آزمایشگر یا معلم و جامعه به پاسخی پاداش داده می‌شود یا داده نمی‌شود. به عبارت دیگر، موفقیت یا شکست را این عوامل تعیین می‌کنند.
شاگرد کورکورانه به روش آزمایش و خطا رفتار می‌کند و سرانجام کاری را که دیگران درست می‌دانند انجام می‌دهد. تاکید ثورندایک درباره آموختن از راه «آزمایش و خطا و موفقیت اتفاقی» یادگیری را به صورت فرایندی مبهم و مکانیکی در می‌آورد که در آن جایی برای بینش ، ادراک و هوش باقی نمی‌ماند.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه