امروز چهارشنبه 17 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

ماهلر معتقد بود مراحل رشد طبیعی با یکدیگر هم پوشی دارند، درچرخه زندگی، کیفیت های هیجانی هر مرحله، به طریقی پایدار می مانند. اما موفقیت در رشد مربوط به هر مرحله به طور طبیعی در زمان های ویژه ای به هنگام نوزادی و اوایل کودکی رخ می دهد.

1- مرحله در خود ماندگی بهنجار (تولد تا یک ماهگی)

در این مرحله نوزاد نسبت به محیط خود کمتر هوشیار است و در اغلب اوقات براساس حس های درونی خود - نه موضوعات و احساسات بیرونی، عمل می کند. این مرحله، مرحله «بدون شیء» نام دارد.

2- مرحله همزیستی بهنجار (1 تا 5 ماهگی)

در حدود یک ماهگی نوزاد از محرک هایی که از مادر دریافت می کند مانند لمس کردن، بوی مادر... احساس لذت بیشتری می کند. اما نوزاد نمی داند که این احساسات از او جدا هستند. او هنوز در وضعیتی وهم آلود زندگی می کند و تحت تأثیر این خطای حسی است که او و مادرش یکی هستند.

از نظر ماهلر این حالت نبود تمایز، «همزیستی» نام دارد. اولین علامت واضح که نشان دهنده لذت بردن کودک از حس های بیرونی در این مرحله است و اساساً توسط مادر تجربه می شود، لبخند اجتماعی نوزاد است.

به نظر ماهلر، ویژگی حالت همزیستی دوران نوزادی، حس قدرت مطلق است، این حس در نوزاد، که جهان کامالً با آرزوهایش هماهنگ است. مادر از طریق حساسیت همدلانه به محرک هایی که نوزاد از خود بروز می دهد، به این خطای حسی دامن می زند.

3- مرحله تمایز (5 تا 9 ماهگی)

در این مرحله نوزاد به سمت دنیای بیرون و دور شدن از مادر حرکت می کند، چیزهایی جالب در جهان را می یابد و ترس ها را نیز تجربه می کند. ماهلر معتقد است که دو فرایند در این مرحله، به شکلی هوشمند دخیل هستند. یکی از آنها جدایی است که اساساً افزایش فاصله از مادر است و دیگری تفرد از مادر است که شامل عملکردهایی از من «ایگو» است که در وارسی جهان به طور ادراکی به خاطر آوردن اینکه مادر و اشیاء کجا هستند و ایجاد تصویری از مراجع قدرت، نقش دارند.

4- مرحله تمرین کردن اولیه (9 تا 12 ماهگی)

این مرحله با توانایی نوزاد برای سینهخیز رفتن آغاز می شود. و همین توانایی باعث می شود که برای کاوش در دنیای وسیع تر، اشتیاق زیادی به خرج بدهد.

- تکمیل خرده مرحله تمرین کردن (12 تا 15 ماهگی)

ماهلر معتقد است که مرحله، زمان گران بهایی است که در آن شور زیاد کودک می تواند بر ناپایداری هیجانی او غلبه یابد. شور و اشتیاق کودک تنها در مواردی به طور قابل ملاحظه فروکش می کند که مادر بسیار دخالت گر یا غیر قابل دسترس باشد. به طور معمول لذت کودک از جنبش های سریع و کنجکاوی، بسیار زیاد است.

5- مرحله نزدیکی خواهی (15 تا 24 ماهگی)

این دوره برای مادران مشکل و پرزحمت است. رفتار کودک معمولًا آشفته کننده و توأم با توقع زیاد است. و اغلب به نظر می رسد که کودک خود نیز نمی داند واقعاً چه چیز می خواهد. ماهلر بر مادری کامالً صبور و از نظر هیجانی قابل دسترس، تأکید می کند. اگر مادر درک کند که رفتار کودک ناشی از رشد به هنجار است و دوره آن به سر خواهد رسید، منتظر خواهد ماند تا این حالت ناخوشایند به پایان برسد و در نتیجه صبوری پیشه می کند.

6- مرحله آغاز ثبات شیء هیجانی و تثبت فردیت (24 تا 30 سالگی)

در این دوره اگر چه ممکن است کودک همچنان نسبت به مادر اشتیاق داشته باشد، اما می تواند بدون وجود مادر و به طور مستقل دست به عمل بزند. این کار از طریق تصویر درونی مثبتی که از مادر در ذهن کودک وجود دارد امکان پذیر است. این تصویر درونی «ثبات شیء» هیجانی نامیده می شود.

ماهلر معتقد است برای رسیدن به ثبات شیء دو شرط لازم است. نخست اینکه کودک باید به ثبات شیء، به مفهومی که پیاژه مطرح کرده دست یابد. یعنی اینکه بداند اشیاء و افراد حتی اگر در جلوی دید او نباشند و او نتواند حرکات آنها را ببیند. باز هم وجود دارند دوم اینکه کودک به چیزی نیاز دارد که اریکسون آن را اعتماد اساسی می نامید. یعنی این حس که مادر شخصی قابل اعتماد و قابل پیشبینی است و هنگامی که نیاز داشته باشد، می تواند به مادر اتکا کند. در نوزاد چنین اعتمادی در نخستین مرحله یعنی مرحله همزیستی آغاز می شود و در مراحل بعد یعنی تمایز، تمرین کردن و نزدیکی خواهی بیشتر رشد می کند.

نکات کلیدی

ماهلر، نظریه فروید را به سمت یک جهت گیری فردی سوق داد. ماهلر در مورد اینکه نوزادان در میان روابط بین فردی، چگونه به حسی از خویشتن می رسد، اطلاعاتی را فراهم کرد. نوزاد به صورت فزاینده، از حالات یکی بودن یا پرستار خود، مستقل می شود و سپس از این تصور که واقعاً وابسته است، دچار کشمکش می شود. به نظر می رسد این فرایند روبه جلو و روبه عقب که کودک هم به دلیل نیاز به پیوستگی و هم جدا شدن، با آن رو به رو می شود، تنش ها و تضادهای همگانی را در میان تمامی انسان ها به وجود می آورد.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه