امروز سه شنبه 04 آبان 1400
ravanshenasi.cloob24.com
0

گراهام (1991) معتقد است؛ رفتار شهروندی سازمانی به عنوان مفهومی جهان شمول شامل همه ی رفتارهای مثبت مرتبط با سازمان می باشد که توسط اعضای سازمان صورت می گیرد.

گراهام (1989) اولین کسی بود که به بررسی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی پرداخت. از نظر وی رفتار شهروندی سازمانی دارای چهار بعد؛ کمک بین فردی، شور و حرارت فردی، تلاش فردی و طرفداری وفادارانه است.

1- کمک بین فردی برکمک به سایرین در انجام شغل یا وظیفه سازمانی، تمرکز دارد.

2- شور و حرارت فردی به توصیف ارتباط بین فردی در محیط کار می پردازد که در راستای بهبود

عملکرد فردی یا گروهی باشد.

3- تلاش فردی نوعی از انجام کار مشخص و فرا وظیفه ای می باشد.

4- طرفداری وفادارنه نیز تلاش برای بهبود تصویر سازمانی در خارج از آن است.

گراهام (1991) طی دیدگاه تئوریک خود که مبتنی بر فلسفه سیاسی و تئوری مدرن علوم سیاسی است، مطرح نمود که سه نوع رفتار شهروندی سازمانی از هم قابل تفکیک است (به نقل از زارع، 1383):

1- اطاعت سازمانی

واژه مذکور میل کارکنان به پذیرش و پیروی از قوانین، مقررات و رویه های سازمانی را توصیف می کند و نشان دهنده رفتارهایی می باشد که ضرورت و مطلوبیت آنها شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده است. شاخص های اطاعت سازمانی شامل رفتارهایی نظیر؛ احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام مسئولیت ها با توجه به منافع سازمانی می باشند.

2- وفاداری سازمانی

وفاداری سازمانی از وفاداری به خود، سایر افراد، واحدها و بخش های سازمانی متفاوت بوده و بیان کننده نوعی میل کارکنان به فداکاری و قربانی کردن منافع شخصی در راه منافع سازمانی و دفاع از سازمان است.

3- مشارکت سازمانی

واژه مذکور با درگیر بودن در امور سازمانی تجلی می یابد که از آن جمله می توان به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی از مسائل جاری سازمان اشاره کرد. ون داین، گراهام و داین سچ (1994) در پژوهش میدانی نشان داده اند که مشارکت به طور واقعی شامل سه شکل ذیل است:

الف) مشارکت اجتماعی مبین درگیری فعال کارکنان در امور سازمانی و مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی سازمانی است (حضور در جلسات غیراجباری و محترم شمردن مسائل سازمانی و پا به پای آن حرکت کردن).

ب) مشارکت حمایتی میل کارکنان به بحث و چالش انگیزی پویا جهت بهبود سازمان است و از طریق فعالیت هایی چون؛ پیشنهاد دادن، ابداع، تشویق دیگران به بیان آزادانه عقاید، ارائه پیشنهادات خلاق به همکاران، تشویق مدیران برای ارتقاء اطلاعات متناسب با دانش روز و تشویق کارمندان برای شرکت در جلسات سازمانی متجلی می شود.

ج) مشارکت عملی (وظیفه ای): مشارکت کارکنان فراتر از استانداردهای مورد نیاز کاری سازمان را توصیف می کند (قبول داوطلبانه تکالیف اضافی، کار کردن تا دیر وقت برای انجام پروژه های مهم و غیره)(ون داین، گراهام و داین سچ،1994).

گراهام در دسته بندی فوق از رفتار شهروندی سازمانی معتقد است؛ این رفتارها مستقیما تحت تاثیر حقوقی قرار دارند که از طرف سازمان به فرد داده می شود.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه