امروز چهارشنبه 17 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

در دهه ی 1930 چستر بارنارد، پدیده رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان " رفتارهای فرانقش " مطرح کرد. به اعتقاد وی، تمایلات فردی جهت تلاش فعالانه در راستای دستیابی به اهداف سازمانی ضروری است. بارنارد (1938) بیان می کند، این تلاش ها نه تنها باید در جهت دستیابی به اهداف سازمانی باشند که ضروری است در جهت حفاظت از خود سازمان نیز موثر باشند.

بارنارد (1938) تحقیقاتی را در خصوص تجزیه و تحلیل ماهیت سازمان تحت عنوان "سیستم های همکاری" انجام داد. وی برخی از سؤال های بنیادی و اساسی نظیر این که؛ چرا سازمان ها وجود دارند؟، چه چیز موجودیت آن ها را پا بر جا می دارد؟ و چرا به عاملین قدرت در سازمان ها نیاز است را مطرح نمود. وی در مقام پاسخ به اهمیت ساختار و کنترل رسمی به عنوان ویژگی بنیادی سازمان های امروزی اشاره نمود. اگرچه ساختار و کنترل رسمی، جایگاه والایی در سازمان دارند اما آنها ماهیت اساسی سیستم های همکاری را تعریف نمی کنند لذا از نظر بارنارد، سازمان های غیررسمی، اهمیت فراوانی داشته و به طور روز افزون این گونه سازمان ها مشروعیت بیشتری پیدا نموده اند.

از محتوای فوق، می توان چنین استنباط کرد که بخش های مختلفی از ایده بارنارد در خصوص عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمانی در قالب " تمایلات برای همکاری" مطرح شده است.

بارنارد اهمیت و برجستگی کمک های خودجوش افراد را که در ماوراء تعهدات قراردادی و اختیارات قانونی قرار می گیرند را در تبیین مفهوم رفتار شهروندی سازمانی بیش از پیش روشن ساخته است.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه