امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

دیدگاه اگزیستانسیالیستی در مشاوره به طور عمیق و جدی بر معنای زندگی و بعد معنوی زندگی انسان توجه داشته است. با این وجود، بررسی دیگر رویکردها نیز خالی از لطف نیست. در این میان رویکرد چند وجهی لازاروس با توجه به انعطاف پذیری بالای خود می تواند در رابطه با معنویت به کار گرفته شود.

دیدگاه لازاروس یا دیدگاه التقاطگرایی تکنیکی روش هایی را از منابع گوناگون بدون پایبندی الزامی به نظریه ها یا مکاتبی که از آنها مشتق می شود، به کار می گیرد. این رویکرد از دیدگاه های مختلف استفاده می کند، بسیار انعطاف پذیر بوده، تلاش دارد تا دیدگاه های نظری متفاوت را ترکیب کند. لازاروس در این نظریه به شالوده درمان خود، یعنی ابعاد و وجوه می پردازد و فرد را از جوانب مختلف که به ID – BASIC مشهور است، ارزیابی می کند و در نهایت با شناخت حوزه های ناکارامد اقدام به به کارگیری تکنیک های مختلف می کند. هفت وجه مشخص یا ابعاد وجود دارند که در وضعیتی پایدار از تغییرات دایم و متعامل متقابل اند و در ارتباط با پیامدهای پیچیده رفتار و دیگر فرایندهای روانشناختی اند. ID – BASIC از اولین کلمه هر یک از بعدها به وجود آمده است (لازاروس، 1992 ش، 1 ص، 78).

B: رفتار عمل مؤثر برای رسیدن به اهداف واقع بینانه؛

A: عاطفه شناختن و روشن ساختن و تشخیص احساسات، بالابردن احساسات مثبت و تطابق با احساسات منفی؛

S: احساس در تماس بودن و لذت بردن از هیجانات خویش؛

I: تصویرسازی کاربرد تصاویر تطابقی در تماس با تصویرسازی ذهنی خویش؛

C: شناخت (Cognition) داشتن اطلاعات کافی و دقیق و تفکر واقع گرایانه؛

I: روابط بین فردی (relationship Interpersonal) داشتن مهارت های ارتباطی مانند مهارت های گفتگو و جرات ورزی؛

D: دارو زیست شناختی (biology Drug) توجه کافی به سلامت جسمی خویش.

تکنیک های درمان چندوجهی بسیار متعدد می باشند؛ ولی با توجه به عنوان مقاله به نظر می رسد تکنیک های درمان در ابعادشناختی، هیجانی و عاطفی می تواند به کار گرفته شود که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تکنیک الگوگیری (modeling)، صندلی خالی (chair Empathy)، تمرکز (focusing)، مراقبه (دعا و نیایش) (meditation)، آموزش آرام سازی (relaxation) همراه با شعائر دینی در دین اسلام که می تواند نوعی تخلیه هیجانی مفید باشد، تصویرپردازی ذهنی ضد شوک آینده (imagery shock future – Anti)، تصویرسازی مثبت (Positive imagery)، فرافکنی زمان (progection Time)، کتاب درمانی (biblitherapy) [ بنا به اعتقاد لازاروس یک کتاب خودیاری می تواند ارزشمندتر از یک دوجین جلسه باشد. این کتاب های انتخاب شده در حوزه دینی و فرهنگی باید خوب مطالعه شده، در طول جلسات مشاورهها به بحث گذاشته شوند ].

تکنیک توقف فکر (blocking Though) و تصحیح مفاهیم غلط (Correction misconception)، الگوی ABC الیس آلبرت (Ellis’s ABC paradigm)، آموزش خودسازماندهی (training instruction Self) و خودتعلیمی از جمله خودگویی های مثبت که در دین اسلام می تواند ذکرهایی باشد که مراجع انجام می دهند و موجب کاهش تنش و اضطراب و ایجاد امیدواری او می شود. آموزش روابط اجتماعی (training Communication) و چگونگی شرکت در مراسم دینی و ترغیب مراجع به دلیل خاصیت تخلیه هیجانی و عاطفی، اعم از مراسم عزاداری یا جشن های مذهبی، آموزش دوستیابی (training Friendship) با افرادی که در این مراسم شرکت می جویند (کولد. ج، 2002 ش، 2 ص، 19).

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه