امروز سه شنبه 04 آبان 1400
ravanshenasi.cloob24.com
0

شخصیت انسان شامل یک سیستم نیمه بسته انرژیست. به این معنا که میزان انرژی موجود در شخصیت انسان تقریباً ثابت است، امّا این حجم انرژی ثابت در اجزاء مختلف آن درگردش بوده و قابل تبدیل و انتقال می باشد. منبع اصلی و یگانه تأمین انرژی درونی انسان سازمان نهاد است که غرایز را درخود دارد امّا این انرژی عظیم به گردش درآمده در بخش های مختلف نهاد، من، فرامن توزیع می شود.

رژیم توزیع انرژی روانی میان بخش ها می تواند تفسیرکننده کیفیت شخصیت و نوع واکنش های فرد در مناسبت های مختلف باشد. به این ترتیب فردی که بیشتر تحت تأثیر تمایلات لذت جو و منفعت طلب بوده و احساسات و تفکرات ناخودآگاهی که گرایش به منافع غریزی دارند در او غالب است، نهاد فعال تری نسبت به دوبخش دیگر دارد.

به بیان دیگر توزیع انرژی روانی در سازمان نهاد او متمرکزتر از من و فرامن است. واکنش های چنین فردی را می توان دور از واقعگرایی، کم توجه به واقعیات محیط، خیال پرداز و رویایی، کم اعتنا به قوانین و هنجارهای حاکم برجامعه و بی قید نسبت به اخلاق و معنویات پیشبینی کرد.

امّا انسانی که توزیع انرژی درونی در سازمان "من" وی بیشتر و متمرکزتر از بخش های نهاد و فرامن است، فردیست واقع گرا تر. با تدبیر و اندیشه سعی در اتخاذ بهترین تصمیم ها دارد. به بهترین شکل خود را با الزامات محیط هماهنگ می سازد. با هنجارهای جمع همراه است. تلاش می کند نیازهای غریزی را ازکم دردسرترین و آسانترین راه پاسخ دهد.
پایبند اخلاق و معنویات است امّا این الزامات برایش آزار دهنده و ریاضت آور نیست.
چنین فردی ازاستحکام و قوام شخصیتی بالایی برخوردار است. بنابراین به سادگی می توان نتیجه گرفت، مناسب ترین رژیم توزیع انرژی روانی، اختصاص حجم برتر به سازمان "من" می باشد. سرانجام زمانی که به شدت تحت تأثیر ملاحظات معنوی و اخلاقی قرار داریم، چنان جهت گیری می کنیم گویی آماده قربانی کردن الزامات حیاتی در جهت باورهای خود هستیم، به مبارزه ای متعصب با غرایز و کشش های درونی بر می خیزیم، اصالت وجودی خویش درسایه تحقق یک باور محو می کنیم. نمی خواهیم واقعیت های حاکم بر محیط را آنجا که مخالف باورهایمان هستند، درک کنیم و به سادگی مجوز امور غیر منطقی را با توجیهات ارزشی صادر می کنیم، زمانی ست که تمرکز انرژی روانی دربخش فرامن افزایش یافته.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه