امروز سه شنبه 04 آبان 1400
ravanshenasi.cloob24.com
0

از نظر روسو، کودک به طور طبیعى و ذاتى نیک است و از توانایى خود کنترلى برخوردار است. به این علت روسو توصیه مى کند طبیعت را ملاحظه کنید و از راهى که طبیعت برای شما مشخص کرده تبعیت کنید. از نظر روسو بازگشت به طبیعت به معنای فراهم آوردن موقعیت برای تکامل انسان است، وی بر این عقیده است که بشر در طبیعت با صلح و صفا زندگى مى کرد و از قید و بند آزاد بود، بدنش نیرومند بود؛ زیرا با وسایل جدید نحیف نشده بود. او هرگز کسل نمى شود و نیازی به تفریحات تصنعى ندارد. او با خویشتن و طبیعت در آرامش و صلح به سر مى برد از نظر روسو انسان ذاتاً خوب بود ولى جامعه را فاسد مىدانست و راه دوری از آن را پیروی از طبیعت مى دانست.

بنابراین از دیدگاه روسو انطباق و هماهنگى کامل با طبیعت هدف بزرگ تربیت مطرح گردیده است. روسو اهداف دیگری را نیز برای تربیت بیان کرده است، از جمله رشد قوای جسمانى که لازمه قوت روح است و هر قدر بدن ضعیفتر باشد بیشتر به روح فرمان مى دهد و هر چه قویتر باشد از روح بیشتر فرمانبرداری مى کند.

روسو رشد قدرت تفکر و اندیشدن را از جمله اهداف تربیت مى داند. وی چنین اظهار مىدارد: «آن چه که متربى مىداند باید به واسطه آن باشد که خودش به دست آورده نه آن که شما به او گفته اید. به او یاد ندهید بلکه بگذارید با کشف کردن به آن برسد در صورتى که نفوذ کلام خود را جانشین تعقل در ذهن او بسازید، استدلال و تعقل را متوقف خواهید ساخت. هم چنین او عقیده دارد فرد باید قبل از ورود به جامعه شیوه ارتباط اجتماعى مناسب را فرا گیرد. بنابراین روسو رعایت حقوق دیگران را از اهداف دیگر تربیت برشمرده و توصیه مى کند «شاگردتان را در حد توانش مشغول انجام اعمال خوب قرار دهید و بگذارید که مردم فقیر و محتاج را از خدمتش بهرهمند سازد».

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه