امروز جمعه 30 مهر 1400
ravanshenasi.cloob24.com
0

پیش بینی کننده های خود شکوفایی به ترتیب اهمیت عبارتند از: شادکامی، خوش بینی، حرمت نفس، استقلال، حل مسأله، مسئولیت پذیری اجتماعی و جرأت ورزی.

تحقیقات نشان می دهد که برای پیش بینی خود شکوفایی، خود برانگیختگی در درجه اول اهمیت قرار دارد، چیزی که ترکیبی از خوش بینی و شادکامی است، عواملی که به فرد انرژی داده و او را بر می انگیزاند.

انسان اگر به اندازه ی کافی برانگیخته نشود، دستیابی به اهداف برای او مشکل خواهد بود اما برای این امر خود انگیختگی به تنهایی کافی نیست و فرد نیاز دارد بداند چه کسی است،چه می خواهد و در زندگی به دنبال چیست. این امر دلیلی است برای اینکه: چرا حرمت نفس در خود شکوفایی اهمیت دارد؟

اگر انسان خواهان شکوفایی موفقیت آمیز توانایی های بالقوه ی خود و دوستیابی به اهدافش است نه تنها باید بداند که در زندگی به دنبال چه چیزی است بلکه باید بداند که چگونه می تواند از نقاط قوت خود بیش ترین بهره ببرد و نقاط ضعف خود برطرف نماید این موضوع در فرآیند خود شکوفایی از طریق اعتماد به نفس تسهیل می شود، که منجر به اتخاذ تصمیمات درست (استقلال)، مطمئن و راه حلهای مناسبت (حل مسأله) می شود. به دنبال فهم اینکه فردا از زندگی چه می خواهد ضرورت دارد ر زندگی به یک سری از موضوع ها و امور مهم متعهد باشد و در برخی امور ارزشمند مشارکت نماید (مسئولیت پذیری اجتماعی).

در پایان، خودشکوفایی گام نهایی برای ابراز وجود (جرأت ورزی) محسوب می شود که تا حد زیادی مبتنی بریک آگاهی همه جانبه از خود، احساسات و نیازها (خود آگاهی عاطفی) می باشد (سیاروچی و فرگاس 1947، ترجمه نوری اما م زاده ای و نصیری، 1383).

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه