امروز چهارشنبه 17 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

سبک یادگیری واگرا یا هنجار گریز از ترکیب دو شیوه یادگیری تجربه عینی و مشاهده تأملی ایجاد می شود. افراد سبک واگرا تمایل به مشاهده تا انجام عملی کار دارند. اطلاعات را جمع می کنند و با تصور ذهنی سعی در حل مشکل دارند. در گروه مشارکت کرده و با ذهن باز به بحث گوش داده و بازخورد دریافت می کنند (پازارگادی و طهماسبی، 1389). آنها از مشاهده به هنگام یادگیری سود می برند (امینی و همکاران، 1390) نیرومندترین جهت گیری افراد واگرا، تخیل قوی (قوه تصور بالا) و آگاهی از ارزش ها و معانی است که در دیدن موقعیت های عینی از چشم اندازهای مختلف عملکرد بهتری دارند (یزدی، 1388). همچنین واگراها با ویژگی مشاهده تأملی، یادگیری از طریق ادراک، با در نظر گرفتن جنبه های متفاوت موضوع مشخص می شوند (همایونی و همکاران، 1385). تیپ شخصیتی این افراد درون گرا و احساسی است (mobtakeran.com، 25/07/1390). افرادی که از این روش بهره می گیرند، انسان هایی نوع دوست هستند (خاکسار بلداجی، 1384). دامنه یادگیری و استدلال زیادی دارند (قاسمی و همکاران، 1388).

افراد با سبک واگرا بیشترین توانایی را در دیدن موقعیت های عینی از دیدگاه های مختلف دارند. بر این اساس، رویکرد آنها به موقعیت ها بیشتر بر مبنای مشاهده تا عمل است. این افراد از موقعیت هایی که مستلزم ایجاد اندیشه های وسیع اند لذت می برند و متمایل به رابطه با دیگران، هیجانی و دارای قوه تصور بالا، تولید اندیشه و تخیل خوبی و احساس قوی هستند (امامی پور و شمس اسفندآباد، 1389) در حل مسئله بیشتر از یادگیری حسی – شهودی استفاده می کنند (قاسمی و همکاران، 1388). این افراد موقعیت هایی را که نیاز به ابزارِ اندیشه های متنوع دارند می پسندند و به جاذبه های متنوع فرهنگی و جمع آوری اطلاعات علاقه نشان می دهند (حسینی نسب و همکاران، 1385) و به دنبال یافتن جواب های گوناگون هستند، در موقعیت های بارش افکار که با ارائه ایده ها و نظریات جدید همراه است بهتر عمل می کنند و به کارهای گروهی و تعامل با مردم علاقه مند هستند تا اشیاء و از ارتباط با دیگران لذت می برند. این افراد دارای علایق فرهنگی بوده بیش تر به رشته های علوم انسانی همچون تاریخ، علوم سیاسی، ادبیات، جامعه شناسی، روان شناسی، مشاوره، پرستاری، مدیریت سازمانی، زبان و هنر گرایش دارند (احدی و همکاران، 1388). در ارتباط با معلم، رابطه دوستانه و ارتباط نزدیک همراه با احترام و توجه به علائق شخصی و غیر رسمی و همچنین فرصت یافتن برای گفتگو و گوش کردن از طرف معلم را دوست دارند (همایونی و عبداللهی، 1382). روش تدریس ترجیحی برای این گروه از فراگیران، بحث گروهی (کلباسی و همکاران، 1387)، بارش افکار و مطالعه موردی است (احدی و همکاران، 1388). و در حرفه خود اغلب به کار های هنری و خدمات اجتماعی می پردازند (mobtakeran.com، 25/07/1390).

استفاده از تجربیات شخصی، نگاه به موقعیت ها از جنبه های گوناگون، ایجاد ارتباط با حجم وسیعی از اطلاعات، علاقه به تعاملات اجتماعی، بحث و کار گروهی، آگاهی از احساسات و عواطف افراد، نگاهی کلی به یک تصویر یا موضوع قبل از بررسی اجزای گوناگون آن، لذت بردن از نظریه ها و عقاید جدید و افکار سازنده و بکر، علایق فرهنگی و هنری زیاد، توانایی برای تخیل پردازی، ارزیابی بوسیله ملاک های بیرونی (همایونی و عبداللهی، 1382).

فراگیرندگانی که سبک یادگیری آنها واگرا است، می توانند از طریق تجربه کردن و نگاه کردن دقیق یاد بگیرند. توانائی آنها نگاه کردن به موقعیت های مختلف از زوایای گوناگون و سازماندهی بعضی از ارتباطات به عنوان یک کلیت معنی دار است. همچنین افراد دارای این سبک در آموزش از راه دور نسبت به دارندگان سه سبک دیگر از نمرات بالاتری برخورداراند (معیاری و همکاران، 1388). آنها موقعیت های عینـی را از زوایای مختلف می بینند (سیف، 1389). رویکرد آنان نسبت به موقعیت ها، مشاهده کردن است تا عمل کردن. این افراد موقعیت هایی را که نیاز به ابراز اندیشه های متنوع دارند می پسندند و به جاذبه های متنوع فرهنگی و جمع آوری اطلاعات علاقه نشان می دهند. از آنجا که این افراد قادر به تولید اندیشه های گوناگون هستند سبک آنها را واگرا می نامند. به طور کلی، افراد دارای سبک واگرا از قدرت تخیل و احساس برخوردارند، و این ویژگی ها برای موفقیت در فعالیت های هنری، فرهنگی و امور تفریحی مفیدند (سیف، 1380) و توانایی خلاقیت و نوآوری آنها زیاد است (خاکسار بلداجی، 1384). بطوری که می توان گفت، تفکر واگرا هماهنگ با مفهوم خلاقیت است (فونتانا، 1385).

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه