امروز چهارشنبه 17 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

ابعاد سبک های یادگیری گراشا و ریچمن

1) اجتناب کننده (تکرو) - مشارکت طلب

2) رقابت طلب - همکاری خواه

3) وابسته - مستقل

گراشا (1996) تعاملات بین یادگیرندگان با همسالانشان بابا معلمشانشان را بر اساس 6 سبک یادگیری تعریف کرد.

ویژگی های افراد براساس سبک های یادگیری گراشا و ریچمن

سبک یادگیری رقابت طلب

با دیگران رقابت می کنند و کلاس های معلم مدار و فعال را ترجیح می دهند.

رقابت طلب با سایر شاگردان رقابت می کند و کلاس های معلم مدار و توام با فعالیت را ترجیح می دهد.

سبک یادگیری همکاری خواه

افکار خود را با دیگران در میان می گذارند و به کار در گروه های کوچک علاقه دارند.

همکاری خواه افکارش را با دیگران در میان می گذارد و کار در گروه های کوچک را می پسندد.

سبک یادگیری اجتناب کننده (تکرو)

در کارها مشارکت نمی کنند و به محیطی گرایش دارند که بتوانند ناشناس بمانند.

تکرو بی علاقه است و در انجام کارها مشارکت نمی نماید. محیطی را ترجیح می دهد که بتواند ناشناس بماند.

سبک یادگیری مشارکت طلب

به مشارکت در امور اشتیاق دارند و سخنرانی با بحث را ترجیح می دهند.

فرد مشارکت طلب به مشارکت در انجام امور اشتیاق نشان می دهد و سخنرانی و بحث گروهی را ترجیح می دهد.

سبک یادگیری وابسته

در یادگیری پیرو افراد مقتدر هستند و به دستورالعمل های بی ابهام علاقه دارند.

فرد وابسته از شخص یا اشخاص صاحب اقتدار پیروی می کند، و دستورالمعل های واضح و بدون ابهام را ترجیح می دهد.

سبک یادگیری مستقل

مستقل فکر می کنند و در پروژه ها حاضر می شوند.

فرد مستقل به طور مستقل فکر می کند و مطالعه در پروژه های مستقل را ترجیح می دهد.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه