امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

مدل پیشنهادی فلدر و سیلورمن در 1988 برای سبک های یادگیری شناختی دارای پنج بعد است، ابعاد مدل او در پی یافتن پاسخ برای سوال های زیر است:
1- برای ادارک کردن، یادگیرنده چه نوع اطلاعاتی را ترجیح می دهد؟ حسی (اطلاعات بیرونی مثل دیداری، شنیداری و تماس های بدنی) یا شهودی (اطلاعات درونی مثل خاطرات، اندیشه ها، بینش ها و...)؟

2- از طریق کدام یک از حواس اطلاعات حسی موثرتر ادراک می شود و به چه شکلی؟ دیداری (تصاویر، نمودار، نمایش) یا کلامی (کلمات نوشته شده، یا گفته شده و فرمول ها)؟
3- یادگیرنده چه نوع سازماندهی اطلاعات را ترجیح می دهد؟ استقرایی (حقایق و مشاهدات داده می شود، اصول پایه آنها استخراج می گردد) یا قیاسی (اصول ارائه می شود، نتایج و کاربردها استنتاج می گردد)؟
4- یادگیرنده چه نوع پردازشی را ترجیح می دهد؟ فعالانه (از طریق پرداختن به فعالیت بدنی) یا تاملی ( از طریق درون نگری)؟
5- یادگیرنده چگونه به سمت ادراک می رود؟ گام به گام (از طریق گام های کوچک و پیشرفت تدریجی) یا کلی (از طریق پرشهای بلند)؟
از نظر فلدر در 2001 هر یک از ابعاد دوتایی فلدر در الگوی سبک یادگیری او به صورت مقوله ای و جدا از هم نیستند، بلکه بصورت پیوسته بوده و سبک یادگیری یک فرد در هر یک از ابعاد در طول یک پیوستار قرار می گیرد. ترجیح یک دانش آموز در هر بعد معین به یک سبک (برای مثال حسی یا شهودی بودن) می تواند قوی، متوسط یا تقریباً ناپایدار باشد، ممکن است در زمان های مختلف تغییر کند و یا از موضوعی به موضوعی دیگر و یا از یک محیط یادگیری به محیط دیگر متفاوت باشد.

دو قطب هر یک از ابعاد این مدل عبارتند از:

ادراک حسی - شهودی
افراد هم از طریق حواس گوناگونشان و هم از طریق ذهن ناهشیار خود به طور مداوم در معرض اطلاعات گوناگون قرار می گیرند. مقدار این اطلاعات بسیار بیشتر از آن است که بتوانند به طور هشیارانه به آن توجه کنند. بنابراین آنها بخش کمی از آن را برای پذیرش در حافظه فعال انتخاب می کنند و عملاً بقیه آن اطلاعات از بین می رود. در این انتخاب یادگیرندگان حسی اطلاعاتی را ترجیح می دهند که از طریق حواسشان به حافظه فعال وارد می شود، و یادگیرندگان شهودی اطلاعاتی را ترجیح می دهند که به طور درونی از طریق حافظه، تامل و تخیل در آنها برانگیخته می شود. یادگیرندگان حسی عمل گرا، دوستدار حقایق و مشاهدات هستند. دانشجویانی که از درس خود به عنوان درسی که با دنیای واقعی سر و کار ندارد شکایت می کنند، یادگیرنده ای حسی هستند. این یادگیرندگان دوست دارند مطالب سازمان یافته باشد.
یادگیرندگان شهودی دارای تخیل قوی، دوستدار مفاهیم و تفسیر می باشند، تنوع را دوست دارند، به پیچیدگی موضوع اهمیت نمی دهند. سریع اما بی دقت هستند، از دروس تکراری و دارای جزئیات زیاد خسته می شوند.
دروندادهای دیداری - کلامی
یادگیرندگان دیداری از تصاویر، نمودارها، طراحی ها، فیلم های متحرک، و دیگر اشیای دیداری و نمایش، بهتر و بیشتر از مطالب کلامی نوشته شده یا گفته شده یاد می گیرند. یادگیرندگان کلامی بر عکس هستند، آنها بیشتر از راه شنیدن (مانند گوش دادن به یک سخنرانی) بهتر یاد می گیرند. اگر چیزی فقط به صورت شنیداری باشد یا فقط متن نوشته شده، یا فرمول، یادگیرندگان دیداری نمی توانند به راحتی آنها را به حافظه بسپارند.
دانش آموزانی که در آزمونهای توانایی دیداری بهتر از آزمونهای کلامی نمره کسب می نمایند، در گروه پردازش کنندگان دیداری، و دانش آموزانی که در آزمونهای توانایی کلامی بهتر از آزمونهای دیداری نمره می آورند، در گروه پردازش کنندگان کلامی قرار می گیرند. یادگیرندگان دیداری مثل یک دوربین فیلمبرداری آنچه را که می بینند از آن یک تصویر ذهنی ساخته و به ذهن خود منتقل می نمایند، آنها وقتی که می خواهند مطلبی را به یاد بیاورند، به آنچه که بصورت تصویر ذهنی ساخته و در حافظه خود ذخیره نموده اند، می نگرند. در حدود 65 % از افراد جامعه و دانش آموزان را یادگیرندگان دیداری تشکیل می دهند، در حالی که موضوعات درسی معمولاً به روش سخنرانی به آنان تدریس می شود.

سازمان قیاسی - استقرایی
یادگیرندگان استقرایی ترجیح می دهند با دیدن موارد خاص (مشاهدات، نتایج آزمایش ها، مثال های عددی) مطالب حجیم را یاد بگیرند و از آنجا به سمت نظریه ها و استنتاج ها پیش بروند. یادگیرندگان قیاسی ترجیح می دهند با اصول کلی شروع کنند. از آنجا که استقراء دقیق تر و منظم تر از قیاس است، مطالب بیشتر در ذهن می مانند. یادگیرندگانی که ارائه مطالب بسیار منظم را ترجیح می دهند به احتمال بیشتر رویکرد استقرایی خواهند داشت و آنهایی که مطالب کمتر نظام یافته را ترجیح می دهند، با رویکرد قیاسی می آموزند.
پردازش فعالانه - تاملی
یادگیرندگان فعال تمایل دارند در ضمن انجام فعالیت یاد بگیرند، یادگیرندگان تاملی اکثراً پردازش های خود را به صورت درونی انجام می دهند و در مورد چیزها قبل از انجام آنها فکر می کنند.یادگیرندگان فعال در گروهها بهتر کار می کنند و یادگیرندگان تاملی ترجیح می دهند به تنهایی یا دونفری کار کنند.
یادگیرندگان فعال آن محیطهای آموزشی را ترجیح می دهند که در فرآیند آموزشی آنها اکتشاف و مشارکت وجود داشته باشد. با درگیر شدن در فرآیند آموزش فعالانه یادگیری خود را افزایش می دهند، آنها برای دستیابی به یادگیری از طرق گوناگونی استفاده می نمایند. روشهای سنتی آموزش (مانند روش سخنرانی) برای آنها مناسب نیست. بیشتر روش های فعال تدریس (مانند بحث گروهی و انجام کار عملی) را ترجیح می دهند.
ادراک گام به گام (توالی نگر) - کلی (کلی نگر)
یادگیرندگان توالی نگر اطلاعات را در قطعات کوچک متصل به هم یاد گرفته و جذب می کنند. یادگیرندگان کلی نگر اطلاعات را در قطعات ناپیوسته و به صورت کلی ادارک می کنند. یادگیرندگان توالی نگر بدون فهم کامل مسائل می توانند آنها را حل نمایند و راه حل های منظمی دارند، می توان آنها را تعقیب کرد، اما فاقد یک تصویر کلی از مطالب هستند. یعنی اطلاعات آنها فاقد روابط درونی با سایر موضوعها و زمینه هاست.

یادگیرندگان کلی نگر به طریق همه یا هیچ فکر می کنند و ممکن است در انجام تکالیف ضعیف و کند به نظر برسند تا وقتی که به تصویری از کل موضوع برسند. وقتی چنین چیزی حاصل شد اغلب می توانند بین موضوع ها روابطی کشف کنند که از نظر یادگیرندگان توالی نگر مخفی می ماند.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه