امروز سه شنبه 04 آبان 1400
ravanshenasi.cloob24.com
0

یکی از مهمترین و اساسی ترین مکانیسم های دفاعی، سرکوب یا واپس رانی (REPRESSION) است. فروید آن را اصلی می دانست که تحلیل گران روانی باید بر آن تکیه نمایند سرکوبی مانند سایر مکانیسم های دفاعی هم از خطرات خارجی از قبیل وقایع ترس آور، هم از خطرات درونی مانند تمایلات، غرایز و هیجاناتی که فرد را برای ارضا شدن آدمها تحت فشار قرار می دهد و موجب احساس گناه در وی می گردد ناشی می شود.

در سرکوبی، شخص از طریق افکار و انگیزه های اضطراب آور خود به طور ناخود آگاه اضطراب خویش را کاهش می دهد. بدین ترتیب که یک پسر با تمایلات جنسی نسبت به مادر و ترس از اخته شدن توسط پدر هم تمایلات نامطلوب و هم ترسهای خود را سرکوب می نماید. سرکوبی اغلب به عنوان فراموشی انگیزشی توصیف شده است، مثلاً اگر فردی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده است به سبب نگرانی از این که ممکن است شکست بخورد و نتواند استخدام شود فراموش کند که به یک مصاحبه شغلی برود یا مردی دعوت عروسی برادر خود را با زنی که مورد علاقه ی او بوده است فراموش کند، فراموشی آنها ناخود آگاه و واقعی است. این نوع فراموشیها نیاز به عذر خواهی ندارد زیرا شخص واقعاً از قرار یا دعوت خود در آن زمان نا آگاه بوده است.(آزاد، 1374)

سرکوبی با نامهای متفاوتی همچون سرکوفتن، راندن، پس رانی و یا واپس زدن شناخته می شود. فروید وقتی با مقاومت بیماران در بیان مشکلات درونی خود و پاسخ دادن به مشکلات مواجه گردید، دریافت که مقاومت بیماران نظیر سکوت کردن، طفره رفتن و عوض کردن مطالب در حقیقت راهی است که تنها برای پنهان کردن اضطراب خود به کار می برند.فروید، با درک این کیفیت و فرآیند به مکانیسم سرکوبی واقف گردید.

وی از سکوتی که بیمار در جریان بیان افکار و احساسات درونی خود می کرد، متوجه شد که برخی احساسات و حوادث زندگی گذشته برای بیمار اضطراب انگیز است و در نتیجه بیمار کوشش می کند تا حتی المقدور از به خاطر اوردن آنها خودداری کند، بنابر این نتیجه گرفت که بسیاری از امیال و انگیزه ها و خاطرات زندگی گذشته به علتی به دنیای ناخود آگاه دارند، شده و فراموش گشته اند. البته فراموشی مزبور به طور انتخابی انجام می شود و باید آن را یاد آوری انتخابی دانست چون تمایلاتی که از شعور روشن خارج می گردند واقعاً فراموش نشده بلکه در ناخود آگاه، جایی برای خود باز می کنند و همواره در راه تجلی هستند.(احمد وند، 1382)

در این مکانیسم، اندیشه، مفهوم یا آرزویی از هشیاری انسان بیرون رانده می شود و مانند این است که بگوییم، (آنچه که ما نمی دانیم یا به خاطر نمی آوریم، ما را آزار نمی دهد)

عقیده بر این است که سرکوبی در همه مکانیسم های دفاعی دیگر نقش دارد و مانند سایر مکانیسمها به صرف مداوم انرژی نیاز دارد تا آنچه را که خطرناک است، خارج از هشیاری نگه دارد (اندروار، 1379)

از طرفی سرکوبی می تواند تقریباً کامل یا ناقص باشد: وقتی یک فکر یا خاطره به طور ناقص سرکوب می شود برخی از جنبه های آن می توانند به صورت هشیار در دسترس باشند در حالی که جنبه های دیگر آن در دسترس نباشد. برای مثال، فردی که رابطه ی دشواری با پدرش داشته است ممکن است به یاد آورد که در مراسم خاک سپاری او گریه کرده است اما ممکن است آنچه را که او درباره ی آن واقعه به خاطرش گریه می کرده است به یاد نیاورد. شواهد همچنین نشان می دهد که این تعارضها و خاطرات سرکوب شده به صورت ناقص هستند که نقش مهمی را در رفتار نابهنجار ایفا می کنند.(برکینز و ری هر،1971، ری هر و اسمیت، 1971، برنس و ری هر، 1976)

برای مثال در یک شخصیت چندگانه فرد می تواند دو یا چند شخصیت داشته باشد که با یکدیگر بیگانه اند. وقتی که یک شخصیت غالب است شخصیتهای دیگر سرکوب می شوند. اعتقاد به اینکه خاطرات و تجربه ها می توانند به طور کامل یا ناقص سرکوب شود وسیعاً در بین روان شناسان پذیرفته است. اما اخیراً به خاطر آن که افراد از بازگشت خاطرات سرکوب شده خود خبر می دهند. و بر پایه ی همین خاطرات به تازگی برگشت شده، دیگران را به تعرض جنسی، رفتارهای شیطانی، و حتی قتل متهم می کنند این پذیرش مورد سوال قرار گرفته است.(دیوید ال، رزنهان، مارتین ای، پی سیلگمن، 1379)

در واقع سرکوبی مهمترین و اولین مکانیسم های دفاعی در جهت حفظ آرامش و ایجاد سازگاری می باشد و با آنکه خاطرات محو شده در رفتار آدمی به کلی محو نمی شود، اما برای تسلی خاطر و فرار از اضطراب مفید است.

موضوعی که باید در اینجا متذکر شد این است که نباید تصور کرد که سرکوبی و تسلط بر نفس مترادف با یکدیگر است. باید به کودک آموخت که نه تنها از ابراز تمایلات، ترسها، آرزوها و تجارب خود جلوگیری ننمایند.بلکه احتیاجات واقعی خود را درک کرده و در حدود امکانات شخصی و رسومات اجتماعی آنها را ارضاء نماید. سرکوبی مستقیم یکی از خطرناک مهمترین نوع مکانیسم های دفاعی روانی است.(شاملو، 1378)

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه