امروز سه شنبه 04 آبان 1400
ravanshenasi.cloob24.com
0

فروید در سال (1937) در جریان درمان بیماران خود مشاهده کرد که گفته های اکثر آنان، غیر منطقی و کم و بیش خارج از شرایط زمانی و مکانی و شخصیت آنها است. برای او ثابت شد که محتوای این افکار نمی تواند از اگاهی بیاید ونتیجه گرفت که باید از سطوحی ماورای آگاهی مشتق شده باشد، فروید به این نتیجه رسید که فعالیت روانی از لحاظ آگاهی و نا آگاهی دارای سه سطح متمایز هشیار، نیمه هشیار و نا هشیار است. وی برای تجسم این سطوح، ضمیر بشر را به قطعه یخ بسیار بزرگی تشیبه نمود که در آب شناور باشد بخش کوچک ظاهری آن که از آب بیرون است

(ضمیر ناهشیار) ناخود آگاه و آن قسمتی که بین این دو بخش قرار دارد و به صورت حجاب یا پرده ای است که در حالت عادی از عبور افکار و خاطرات دردناک ناخود آگاه به خود آگاه جلوگیری می کند(نیمه هشیار) نیمه آگاه نام دارد.(به نقل از احمد وند، 1382)

فروید در سال 1923 با تعریف مفاهیم نهاد، من و من برتر که به جنبه های مختلف کنش انسان اطلاق می شود الگوی سازمان یافته تری از مفهوم مکانیسم دفاعی به وجود آورد(دیوید ال، زرنهان، سیلگمن، 1379)

وی در کاربرد این کلمه تحت تأثیر تفکر قرن نوزدهم بود، گرچه هیچگاه نتوانست کلیه مکانیسم های دفاعی را فهرست کند اما دریافته بود که استفاده از (واپس رانی) به عنوان یک مفهوم فراگیر نیاز به تبین دارد.

او در سال (1983) بر این نیاز صحه می گذارد و معتقد بود که روش های فوق ابعاد زیادی از سوی خود برای دفاع از تنشها به کار گفته می شود(سارا سون و ساراسون 1371)

فروید درست قبل از وفات توجه بیشتری به اهمیت (خود) در شخصیت معطوف داشت. سپس دخترش آنا فروید و تعدادی از روان کاوان که تحت عنوان (روان شناسان خود) طبقه بندی شده اند آن را گسترش دادند (دیوید ال، رزنهان، سیلگمن، 1379)

بر اساس نظریه فروید، من در مقابله با خواهشهای نهاد، جهان خارج، و من برتر عاجز نیست اضطراب زگ خطری برای فرد در مقابل تهدیدهایی از قبیل وجود تعارضهای شدید خود آگاه یا تمایلات نامطلوب است. اگر این اضطراب نتواند منتهی به عمل مستقیمی شود.

اگر خواسته ی فرد نتواند ارضاء گردد، من دفاعهای ناخود آگاه را برای دور ساختن تعارض از خود آگاه به کار می گیرد.عکس العملهای دفاعی گوناگون برای مقابله با خطر وجود دارد چون همه افراد خطراتی را تجربه می کنند بنابر این استفاده از مکانیزم های دفاعی جز خصوصیات ویژه رفتار ناسازگار محسوب نمی شود افراد در مواقع مختلف یک مکانیسم دفاعی یا ترکیبی از آنها را به کار می برند میزان رفتار ناسازگار یک فرد مورد مطالعه به ویژگیهای مجموعه ی دفاعی وی بستگی دارد.(آزاد، 1374)

مکانیسم های دفاعی به ما اجازه ی انعطاف پذیری با موفقیتهای مختلف را می دهد و شامل رفتار پسندیده و حتی برای مقابله با محرومیت هم لازم می باشد. ولی افراط در این رفتارها ممکن است به ناراحتی های روانی منجر شود)(شاملو، 1378)

بعضی از پیروان فروید از او جدا شده و در مورد بعضی موارد با فروید مخالفت کردند ولی همه آنها به اصل وجود مکانیسم های دفاعی معتقد بودند و تنها در بعضی از موارد مخالفت می کردند مثل یونگ که به مکانیسم های دفاعی که جنبه اجتماعی داشتند بهای بیشتری می داد یا هورنای (1952) به استقلال طلبی و مکانیسم های به کار برده شده در برابر اضطراب حاصل از آن توجه داشت(اپنسر، 1375)

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه