امروز سه شنبه 04 آبان 1400
ravanshenasi.cloob24.com
0

هنگامی که روان شناسان از خود فریبی سخن می گویند، اصطلاحی که معمولاً به کار می برند اصطلاح دفاع (یک اصطلاح فرویدی) است. این اصطلاح و بر چسبهایی که برای مکانیسم های دفاعی اختصاصی به کار می روند، به شیوه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.

یکی از کارکردهای من (ایگو) (بخش عقلانی شخصیت که خود را در تعامل جهان بیرونی باری می دهد) آن است که تکانه های خود خواه نهاد (بخش زیست شخصیت) را با معیارهای انطباقی من برتر (وجدان) وفق دهد. برای نسل به این مقصود قسمتی از من در سطح نا هشیار عمل کرده و می کوشد تکانه های نهاد را به چیزی انطباقی تر و لذا مقبولتر از لحاظ من برتر تبدیل کند.راهبردهایی که به وسیله ی این بخش ناهشیار از من (ایگو) برای فریفتن من برتر به کار می رود مکانیسم های دفاعی نام دارد.

این مکانیسم ها در همه افراد حتی سالم ترین آنها نیز وجود دارد لذا میزان استفاده از آنها در افراد متفاوت است. به نظر فروید این مکانیسم ها دروغهای موجهی هستند که به طور ناخود آگاه به شخص امکان زندگی کردن با خویش و جامعه اش را ارزانی می دارد. (اندروار، 1379)

مکانیسم دفاعی به عنوان تسکین موقتی تلقی می شود که سبب کاهش اضطراب و اثرات سو آن می گردد و به فرد فرصت سازگاری و تطابق بهتری با عوامل نامساعد محیطی می دهد (احمد وند، 1368، ص 29)

مکانیسم دفاعی برای ارضای غیر مستقیم احتیاجات یا کاستن اضطراب و یا به دست آوردن احساس اعتماد به نفس به کار می رود. (شاملو، 1378، ص 136)

مکانیسم دفاعی هر فکر، گفتار، عمل و عکس العملی است که نیازی را ارضاء و تنشی را ملایم و تعارضی را حل کند. (والی پور، 1360، ص 165)

گاهی برای ارضای تمایلات و نیازها بین نهاد و من برتر درگیری و کشمکش وجود دارد و برای اینکه تعادل روانی و شخصیتی در اثر درگیری محفوظ بماند، من نقش میانجی داشته و از وسایلی برای کاهش اضطراب استفاده می کند که آنها را مکانیسم دفاعی می گویند (میلانی فر، 1382، ص 81)

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه