امروز سه شنبه 04 آبان 1400
ravanshenasi.cloob24.com
0

در موضوع اراده آزاد در برابر جبرگرایی، نظام راتر طرفدار انتخاب و عمل آزاد می باشد، بخصوص در مورد مردمی که دارای منبع کنترل درونی هستند. از تاکید روی متغیرهای شناختی واضح است که راتر معتقد است ما می توانیم تجربیات خود را تنظیم و هدایت کرده و رفتارهایمان را برتر ببینیم. امکان دارد تحت تاثیر متغیرهای بیرونی باشیم. ولی قادریم ماهیت و گستردگی این تاثیر را شکل دهیم. (سید محمدی، 1377، ص 460)

از نظر راتر بیشتر رفتار انسان آموخته شده می باشد. ولی برای عوامل ژنتیکی اهمیت کمی قائل است. عمدتاً این تربیت ماست نه طبیعت، تجربه ماست و نه وراثت که ما را هدایت می کند. تجربیات یادگیری مادر کودکی مهم هستند ولی رفتار مارا در سرتاسر عمر تعیین نمی کنند. شخصیت تغییر و رشد نمی کند شخصیت در الگوی بوجود آمده در کودکی تثبیت شده است.

تجربیات یادگیری اولیه بر ادراک ما از وقایع بعدی تاثیر می گذارد، ولی ما قربانیان گذشته خود نمی باشیم بطور مداوم به محیط های درونی بیرونی واکنش نشان می دهیم، و زمانی که این محیط ها تغییر می کنند ادراک ها از آنها نیز تغییر خواهد کرد. (سیدمحمدی، 1377، ص 461).

در مورد جهانی بودن یا منحصر بودن رفتارهای انسان، موضع راتر در تصور او از موقعیت روان شناختی منعکس شده است. هر یک از ما در مورد جهان، دیدگاهی یگانه و منحصر به فرد پیدا می کنیم و تعبیر و تفسیر واکنش های ما نسبت به محرک های بیرونی بر حسب ادراک ما از آن محرک ها صورت می گیرد. نتیجه این که هر یک از ما در موقعیت روان شناختی متفاوتی زندگی و عمل می کنیم. (کریمی، 1376، ص 209).

راتر هیچگونه هدف لازم و غائی در زندگی را از قبیل خود شکوفایی مورد بحث قرار نداده است ولی قویاً معتقد است که همه رفتارهای ما هدف مدار هستند. ما به جای سوق داده شدن از سوی نوعی حالت آرمانی که باید به آن رسید، یا اجبار به گریز از شرایطی چون اضطراب یا احساس حقارت، ما به طور مداوم هدایت می شویم تا به هدف های فردی خود دست یابیم ما برانگیخته می شویم تا تقویت های خود را به حداکثر و تنبیه های خود را به حداقل برسانیم، و در هر لحظه ای در مورد اینکه چگونه به بهترین وجهی به این هدفها برسیم، تصمیم های آگاهانه ای می گیریم، (کریمی و همکاران، 1377، ص 54).

نظام یادگیری اجتماعی راتر تصوری خوشبینانه از طبیعت انسانی را پیشنهاد می کند. ما قربانیان بی اراده وقایع بیرونی، وراثت، یا تجربیات کودکی خود نیستیم، بر عکس ما در شکل دهی رفتار موجود و آینده خود آزاد هستیم (سیدمحمدی، 1377، ص 461).

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه