امروز سه شنبه 04 آبان 1400
ravanshenasi.cloob24.com
0

مکتب دیگری در باب انسان کامل وجود دارد که نه بر "عقل" تکیه دارد و نه بر "عشق"، فقط بر "قدرت" تکیه دارد. انسان کامل یعنی انسان مقتدر، و کمال یعنی قدرت به هر معنی که قدرت را در نظر بگیرید یعنی اقتدار، زور. در یونان قدیم گروهی بودند که اینها را "سوفسطائیان" می گویند.

اینها در کمال صراحت این مطلب را بیان کرده اند که اصلا "حق" یعنی "زور"، هر جا که زور هست حق هم هست و هر جا که قدرت هست، حق، همان قدرت است و ضعف مساوی است با بی حقی و ناحقی. برای آنها اساسا عدالت و ظلم معنی و مفهوم ندارد و لهذا به "حق" می گویند: "حق زور"، یعنی حق ناشی از زور، به این معنا که هر حقی ناشی از زور است.

اینها معتقدند که انسان تمام تلاشش باید برای کسب زور و کسب قوت و قدرت باشد و بس، و انسان هیچ قید و حدی هم نباید برای قدرت خود قائل شود. این مکتب قدرت را در یکی دو قرن اخیر نیچهفیلسوف معروف آلمانی احیا و دنبال کرد و در کمال صراحت این مکتب را بیان کرد.

از نظر اینها، اینکه می گویند: "راستی خوب است"، "درستی خوب است"، "امانتداری خوب است"، "احسان خوب است"، "نیکی خوب است"، همه، حرف های مفت و چرند است. "هرکه ضعیف بود، زیر بازویش را بگیر" یعنی چه؟ یک لگد هم به او بزن. او گناهی از این بالاتر ندارد که ضعیف است، حال که ضعیف است تو هم سنگی روی سرش بینداز.

نیچه که خودش یک آدم ضد خدا و ضد دین است معتقد است که دین را ضعفا اختراع کرده اند، درست بر عکس نظریه کارل مارکس که می گوید: دین را اقویا اختراع کرده اند برای اینکه ضعفا را اسیر خودشان نگه دارند. نیچه می گوید دین را ضعفا اختراع کرده اند، برای اینکه قدرت اقویا را محدود کنند و خیانتی که به عقیده او دین به بشر کرده است، این است که مفاهیمی همچون بخشش، جود، رحم، مروت، انسانیت، خوبی، عدالت و امثال اینها را بین مردم پخش کرده و بعد، اقویا گول خورده اند و به خاطر عدالت وجود و مروت و انسانیت، مجبور شده اند کمی از قدرت خود بکاهند.
نیچه می گوید ادیان گفته اند: "مجاهده با نفس"، چرا مجاهده با نفس؟ بگویید پروریدن نفس، نفس پروری، ادیان گفته اند: "مساوات"، می گوید: مساوات چرند است، مساوات یعنی چه؟ همیشه باید یک عده زیردست باشند و یک عده زبردست، زیردست ها جانشان دربیاید و برای زبردستها کار کنند، تا آنها رشد کنند و گنده شوند و مرد برتر از میان آنها پیدا شود.

ادیان گفته اند: "تساوی حقوق زن و مرد"، می گوید این هم حرف مزخرفی است، مرد، جنس برتر و قوی تر است و زن برای خدمت به مرد خلق شده و هیچ هدف دیگری در کار نیست، تساوی حقوق زن و مرد هم غلط است. این مکتب اساسا انسان برتر و والا و انسان کامل را مساوی با انسان مقتدر و انسان زورمند می داند و کمال را مساوی با قوت و قدرت.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه