امروز دوشنبه 08 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

این اطلاعات براساس پژوهشی که گلدمن، یکی از روان شناسان نامی کودک در این زمینه داشت، به دست آمد.

کودک پیش دبستانی بر این باور است که خداوند دارای ویژگی های فیزیکی با قدرتی سحرآمیز است که در برابر اعمال بد و ناپسند خشمگین می شود و تنبیه می کند. با این حال بیشتر کودکان خدا را دوست خود می دانند.
در سال های نخست دبستان تا حدود دوازده سالگی، ترس پیشین کاهش می یابد و به گونه ای دیگر بدل می شود که مربوط به قدرت فوق العاده خداوند است و می تواند در دنیای ما به صورت معجزات یا واقعه دیگری ظهور یابد. او در گذشته برای بازدید مخلوقات به زمین می آمد، ولی اکنون در بهشت زندگی می کند و آن مسایل اتفاق نمی افتد.
بعد از دوازده سالگی، تصورات غیرفیزیکی و روحانی از خداوند پدید می آید. ترس از خدا به جهت قدرت فراگیر او نسبت به همه چیز و همه کس، جایگزین گونه های پیشین ترس می شود که سرآغاز ورود به سطح بالاتر تفکر است.

بنابر پژوهش گلدمن، پندارهای غیر فیزیکی و روحانی از خداوند پس از دوازده سالگی پدید می آید. ترس از خدا به سبب قدرت فراگیر او بر همه چیز همه کس، جایگزین گونه های پیشین تر می شود که سرآغاز ورود به سطح بالاتر اندیشه است.
از آنجا که مفهوم قداست در نظر کودکان با مفهوم وجودی با اعمال پیش بینی ناپذیر و تهدیدآمیز تبیین می شود و ترس کودکانه آنان را از چنین وجودی می توان دریافت، پرسش اول گلدمن از کودکانی که درباره خدا پاسخ می دادند، این بود که «چرا حضرت موسی ترسید به سوی خدا نگاه کند؟» تا بدین وسیله تصور کودکان از علت ترس حضرت موسی(ع) از خداوند، به عنوان موجودی مقدس روشن شود که این در حقیقت بازتاب احساس آنهاست. در مجموع آنچه در پاسخ ها مطرح شده، با برداشت کودکان از مفهوم خدا و ارتباط او با دنیای فیزیکی مطابقت دارد.

برای کودکان پیش دبستانی، ترس از خدا به عنوان فردی قدرت مند که اعمالش پیش بینی ناپذیر است، مطرح است. او دارای ویژگی های فیزیکی با قدرتی سحر آمیز است که در برابر اعمال ناپسند، خشمگین می شود و تنبیه می کند. با وجود این، بیشتر کودکان خدا را دوست خود می دانند.
درباره عبادت، اطمینان به وجود دوستانه و محبوب خداوند باید برای کودکان بیشتر و گسترده تر باشد. شخصیت پیامبران ما را در ایجاد این اطمینان کمک می کند. بدین گونه که آنان به عنوان انسان هایی که خداوند برای کمک و هدایت ما فرستاده است، معرفی می شوند.
کودکان سال های نخستین دبستان، بر اساس علایق انسان انگاری، خدا را به عنوان بشری فوق العاده تصور می کنند، ولی برخلاف دوره پیشین، اعمال الهی از نظر آنان پیش بینی ناپذیر و بی دلیل نیست. آن ترس گذشته کاهش می یابد و به گونه ای دیگری از ترس مبدل می شود که مربوط به قدرت سحرآمیز خداوند بوده و می تواند در دنیای ما به صورت معجزات یا واقعه دیگری ظهور یابد. او در گذشته ها برای بازدید مخلوقات خود به زمین می آمد، ولی اکنون در بهشت زندگی می کند و دیگر آن مسائل اتفاق نمی افتد. احساس گناه نسبت به برخی اشتباه های خاص، به ترس از خدا مربوط است و از این رهگذر، خدا به عنوان یک تنبیه کننده به چشم می آید که سرانجام روزی خدا انسان را بازخواست می کند.
تا حدود 12 سالگی، همان برداشت های دینی درباره تقدس ادامه می یابد و در این زمان است که تصورات فیزیکی به تدریج جای خود را به عقاید غیرفیزیکی و روحانی می دهد. ترس از خدا، به جهت قدرت فراگیر او نسبت به همه چیز و همه کس، جایگزین گونه های پیشین ترس می شود که این سرآغاز ورود به مرحله ای بالاتر است.
سؤال دیگری که برای روشن تر شدن مفهوم قداست پرسیده شد، این بود: «چرا زمینی که حضرت موسی(ع) روی آن ایستاد، مقدس بود؟»
کودکان تا هشت سال، در پاسخ های خود دچار سردرگمی و آشفتگی می شدند که ناشی از توجه آنان به طبیعت زمین و تقیّد به معانی تحت اللفظی است. آن زمین مقدس است، زیرا در آن گل و سبزه روییده است. برخی نیز بیان داشته اند که مقدس بودن آن به دلیل تماس با خداست که این حالت مقدس نیز از طریق تماس فیزیکی قابل انتقال است.
گروه دیگری که در محدوده سن 8 تا 12 سال قرار دارند، تقدس یک مکان را به دلیل حضور خدا می دانند که این مسئله بیشتر با توجیه ای فیزیکی همراه است و گاهی نیز مکانی به دلیل رخ دادن معجزه مقدس می شود.
از حدود 12 سالگی به بعد، این توضیح ها قالبی غیر فیزیکی و روحانی پیدا می کند. این حضور خداست که مایه تقدس اشیا یا مکان ها می شود، بدون آنکه این حضور و ارتباط، صورتی فیزیکی داشته باشد. بنابراین، در مجموع می توان به این نتیجه رسید که درک نسبتاً درست و واقع بینانه از داستان های دینی، پس از دوازده سالگی صورت می گیرد و پیش از آن درک چنین مفاهیمی، همراه با مشکلات و نارسایی های فراوان است.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه